Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 12, 2010

SaLuSa, February 12, 2010

Det som var gömt fortsätter att komma fram, och så kommer det att fortsätta eftersom ni inträder en ny tid där sanningen och ärlighet kommer att vara vad som gäller. Under alltför lång tid har bedrägeri och oärlighet fördärvat politiken och lett till ren korruption. Det har figurerat inom alla delar av livet och har drivit på girigheten efter rikedomar och makt. När alla behandlas väl och tillgångarna är fördelade blir behovet onödigt att tillgå andra medel för att uppnå det. Ojämlikhet är något ni inte längre vill stå ut med, och er intention att det skall förändras kommer att manifestera resultaten som kommer att åstadkomma det. I själva verket, Mina Kära, med ert uppvaknande och tillväxt i medvetande har ni insett att vad ni söker är er rättighet. Om de används korrekt kan resurserna på Jorden lätt möta era behov, men enbart när ni förflyttar in i en ålder av teknologisk evolution. Nästan ögonblickligen kommer problem som föroreningar att försvinna, och nya källor av energi kommer, som inte är förorenande och är lättåtkomliga. Hela ert perspektiv kommer att förändras och livet kommer att bli vad det alltid var ämnat att vara, ett liv fritt från stress och istället en glädjefylld och lycklig erfarenhet.

Att arbeta tillsammans så att alla gagnas kommer att byta ut konkurrens, och ingen kommer att hållas gisslan för att dela dem. Istället för överlevnad av den störste och starkaste kommer de som är mer dugliga att hjälpa andra som haltar lite. Tillfredsställandet med att dela och att veta att ingen har behov är ett tecken på att kärleksenergin är stark och aktiv. Att arbeta på att göra alla till En är ett universellt mål, och blir mer framgångsrikt när som ni förflyttar er genom de högre dimensionerna. Er utmaning är att överkomma de mörka krafterna och deras avbrott, för att först föra in fred och harmoni till Jorden. Med alla krafterna av Ljus som arbetar med er förefaller denna framgång närstående, och dess födelsevåndor känns redan.

Initiativet för stora förändringar fortsätter, och våra allierade är fullt upptagna med att dra nätet hårdare runt den sista kabalen. Det är oförmögna på många sätt, och deras plan för världs dominans ligger i spillror. Händelser har gått för långt för att den skall återupprättas och deras kontroll ebbar ut. De är inte längre förmögna att arbeta som en komplett enhet, och det är därmed deras undergång. Ljusarbetarna är dock vana vid att arbeta i små grupper och det är deras styrka. Avslöjandena står nu vid en vägkorsning, och det är upp till de i makt positioner att snart besluta när som det kommer att bli framförda. Detta är fortfarande nyckeln till mycket som väntar på denna handling, vilken är så nära att utföras.

Medierna är under ökat tryck att rapportera sanningen om vad som händer runt omkring. Nyheterna är fortfarande noga kontrollerade, men via källor på webben kan en större grad av sanning hittas. Den ger naturligtvis också en plattform för dem som är missguidade eller medvetet falska i sin rapportering. Det kommer att förändras i framtiden, då era ledare i synnerhet kommer att presentera en ärlig och sanningsenlig version av de nyheter de ger ut. Ärlighet är den bästa policyn i alla frågor, och ett bra tillfälle att förflytta ert sinne till ett tillstånd som förbereder er för Upplyftning. Som ni ofta har blivit informerade kan enbart sanningen existera i de högre dimensionerna, och den kan inte gömmas bakom något annat.

På det sättet som ni mäter tid måste det vara svårt att förstå att 10 år har redan gått sedan början på detta sekel. Ända är det inte överraskande i och med att ni tror att tiden går fortare, vilket den gör från ert perspektiv. Detta är en annan indikation att förändringar införs, och till slut kommer ni att ha en annan referenspunkt. När ni har förmågan att röra er fram och tillbaka i tiden är det lättare att acceptera att allt är i Nuet. Tiden är överdriven för er i och med att er livslängd är så kort, och så mycket är mätt enligt er ålder. Detta förändras helt och hållet när ni lyfts upp och finner att ni inte åldras, och lever ett liv bokstavligen så länge som ni önskar. Ni är odödliga och vet att detta är ett faktum, så det finns alltmer att göra helt enligt vad ni vill och ingen begränsning på tiden som krävs.

Efter Upplyftningen finns det så mycket som är nytt, och för de flesta av er kommer era liv att mycket lite likna de ni nu för. Det finns ingen fysisk smärta som många erfar, och levandet kommer att helt bli ett nöje och medföra glädje och tillfredsställelse. Det kommer inte att finnas några otillfredsställda önskningar, och då ni har nått ett tillstånd av full pålitlighet kan ni erfara vad helst ni önskar. Då ni kommer att ha makten att skapa vad helst ni behöver kommer pengar att för länge sedan ha försvunnit, då det inte behövs.

Vid det här laget har ni förmodligen insett att vårt sätt att tänka är annorlunda från ert. Som uppstigna Varelser är det baserat på våra band till Ljusenergierna, vilka uttrycks i allt vi gör. Så som vi älskar och respekterar andra så älskar och respekterar vi oss själva. Detta är viktigt då så många av er smutskastar er själva och skadar era kroppar utan att respektera det gudomliga tempel som de är. Älska er själva utan reservation oberoende av misstag ni kan ha begått, då livet är till för att leva och erfarenheter är precis varför som ni kom hit. Lev livet som en ambassadör för Ljuset och sprid det var än ni går, och så kommer ni att lyfta upp andra. Var och en av er påverkar alla andra, och resultatet är er skapelse av allmänt medvetande. Det är det som ni tar från och vilket avgör vid vilken nivå ni är under dualitets cykeln. Som en individuell själ kan ni dock resa er över detta genom era egna ansträngningar.

Helt klart så hjälps det att ha ett medvetande om hur livet utvecklar sig, så istället för att fumla omkring utan mål kan ni fokusera er på vad som bör vara ert objektiv. Att veta vart ni går gör det möjligt för er att fokusera er energi, där det kan bäst gagna er. Det är därför som det aldrig har funnits så många lärare på Jordan som vid denna tid, eller kontakter via kanaliserare som denna. Ni kan inte få för mycket information, och det måste ges på ett sådant sätt att det tillfredställer de som närmar sig detsamma från olika synvinklar. Ni kommer alla att till slut finna den absoluta sanningen, och möjligheten finns nu att finna vad ni söker.

Jag är SaLuSa från Sirius, och å vägnar av den Galaktiska Federationen önskar jag er lycka till i ert sökande. Mycket kommer kanske i er väg, men var urskiljande då det som är av Ljuset bör ge en respons inom er.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge