Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 8 januari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 8 januari 2016

Mike Quinsey

Mina kära, ta ett djupt andetag och förbered er för många förändringar som väntar på att komma ut. Det kan tyckas att vissa av dem är destruktiva när det gäller era nuvarande system. Dock bör man ha dem med den större bilden i åtanke, för ni startar en period med flerfaldiga förändringar. Efter varje etapp eller stadium kommer ni att se dem på deras omedelbara effekt.

Om ni kunde se resultatet på lång sikt skulle ni uppskatta hur varje händelse är en del av hela processen av förändringar. De flesta av er vet redan att händelserna som sker är för er befrielse från det grepp som de Mörka krafterna håller er i. Moder Jord gör redan förändringar av det skälet och hon kommer att ”skaka” de Mörka tjänarna med sitt agerande. Ibland, beroende på var ni befinner er på Jorden, kommer det att verka som ett hot mot er, men kom ihåg att förändringar på Jordens yta är oundvikliga när rensningen sker.

Ni kan dock vara säkra på att den Galaktiska Federationen kommer att vara aktiv vid sådana tillfällen och, om det är nödvändigt, kommer att ta bort er om ni är i fara att påverkas allvarligt. Försökt att inte bli rädda för förändringarna, för ni kommer inte att påverkas direkt om det inte är av karmiska skäl.

Det är ofta svårt för oss ingripa under sådana omständigheter, men då vi fått tillåtelse att hjälpa er så kan vi omplacera er tills faran för er har passerat. Det är nedskrivet i er historia, där många civilisationer helt enkelt har försvunnit utan ett spår. Mycket av det som sker sker utan att ni vet om det, men alla händelser på Jorden övervakas av de Galaktiska krafterna. De riktar energierna om möjligt till områden där de orsakar minsta påverkan på varje livsform.

Emellertid finns tillfällen då stora förändringar behövs när landmassor flyttas och omformas och vattenvägar ändras. Vid sådana tillfällen är det viktigare än någonsin att ni behåller ert lugn och undviker att känna fruktan eller rädsla. Fortsätt att vara lugn, och genom att vara det så hjälper ni andra att vara detsamma.

Det är oundvikligt att viss rädsla följer på stora förändringar, men försök att få folk att förstå att alla är till för att förbättra tillståndet på Jorden. Det gamla som inte längre tjänar något syfte i den Nya Tidsåldern måste bort för att ge plats för det nya. Där det är möjligt kommer förändringarna att bli modererade för att ge er alla möjligheter att kunna anpassa er till dem. Ni har mer än en civilisation som övervakar förändringarna så ni kan ta det lugnt i vetskapen om att de högre krafterna bär ansvaret. Händelser som äger rum är av stor betydelse för solsystemet och det är därför de drar till sig så mycken uppmärksamhet.

Ni kommer att få uppleva en uppdelning i sättet som vibrationerna fortsätter att öka på. Det är oundvikligt och nödvändigt för att kunna förse nästa steg i mänsklighetens evolution. Detta sker i slutet av varje solcykel och är orsaken till att människor i relationer inte förblir bundna till varandra. Det ger själarna en möjlighet att åter få tillgång till sina framsteg och framtida behov för att fortsätta utvecklas..

Dina erfarenheter under inkarnationerna på Jorden har förhärdat dig och gjort att du är redo att tjäna andra, och du är mycket älskad och uppskattad för att ha gjort detta. Du har bevisat din styrka och beslutsamhet i motgångar och bakslag och kan hantera de situationer som du råkar befinna dig i.

Innerst inne kommer ni att minnas att ni alla gick frivilligt med på att växa genom era jordiska erfarenheter, och ingen annanstans kunde ni ha erbjudits en sådan fantastisk möjlighet att lyckas på så kort tid. Allteftersom ni rör er igenom de sista resterna av den gamla cykeln så kommer ni att rikta era tankar mer mot att förstå den Nya Tidsåldern. Den kommer att bli så annorlunda mot vad ni har känt till hittills, och en mycket trevlig överraskning när ni finner både stor lycka och stor frihet i att följa era önskningar, och inte längre kommer ni att tvingas möta de negativa energier ni nu får utstå och ni kan följa den väg ni väljer utan inblandning.

Det kommer att finnas många kloka själar som finns där för att ge er assistans när det gäller era val för era framtida planer. Så var inte bekymrad just nu om du är osäker på vilken riktning din livsplan skall ta dig till. Tills du tar din plats som en galaktisk varelse så kan du inte förväntas att till fullo förstå dina framtida behov.

Så snart du har gått ut från de lägre vibrationerna kommer du snart att glömma försöken att leva i dualitet, men du kommer alltid ihåg lektionerna du har lärt dig. Naturligtvis är det så att en del av er som läser dessa meddelanden redan har haft en nivå av fullt medvetande men gick ner i vibration för att tjäna i de lägre dimensionerna. Av den anledningen kommer dina minnen av att existera i de högre dimensionerna tillbaka mycket snabbare.

Du har haft kunskapen i ditt undermedvetna och detta har hjälpt dig igenom dina erfarenheter. Gud håller ovillkorlig kärlek för er alla och skiljer inte den ena från den andra utan ser er alla som jämlikar. Så dessa själar som känner sig ovärdiga Guds kärlek skall veta att de hålls i lika stor aktning som varje annan själ.

När du ser dig omkring bland människor tänk då på att varje själ du ser agerar helt enkelt från sin livsplan, den som särskilt är anpassad till deras behov. Så glöm aldrig att, oavsett omständigheter, varje själ är exakt som du och följer sin egen väg. Att förstå sanningen om varje själs livsplan hjälper dig att inse att det egentligen inte finns någon skillnad mellan er.

Med en sådan förståelse av sanningen finns inte något behov av bedömanden hos andra själar eftersom vi alla är Ett. Det är av den anledningen som du anses vara din broders vårdare och varför alla medlemmar av den mänskliga rasen borde visa kärlek och medkänsla för varandra. I vetskap om detta bör du kunna sända kärlek till dem som lever i mörkrets djup för de behöver din hjälp mer än någon annan själ om de skall kunna återvända till ljuset. De kan väckas av de höga energierna, även om de har avsagt sig tron på Enheten i allt Liv.

Avsikten är att en omvärdering av valutorna skall ske nu – efter många förseningar. Inledningsvis kommer det att vara de valutor som är viktigast för just denna period. Ni kan se det som början till slutet av de Mörka tjänarnas förmåga att bestämma kursen för mänskligheten. Ni bryter er loss från deras ”fängelse”, det som har hållit er tillbaka från verkliga framgångar under hundratals år.

Den allra senaste perioden har varit den mest kritiska för er, för ni har förhindrats från att gå framåt och dra nytta av de många uppfinningar som har hållits tillbaka. Den situationen håller nu på att ändras och det finns nu många olika källor som är redo till att komma ut. Det är fortfarande alltför farligt för många människor att komma ut offentligt med sina uppfinningar, men med många människor inblandade så betyder det att de inte kan hållas tillbaka så mycket längre. Ni kan vara säkra på att när människor känner stöd för att gå vidare, och har självförtroende för det, så får de den hjälp de behöver.

Under lång tid nu har ni förväntansfullt sett fram emot att saker och ting skall inträffa, men av olika skäl har många av dem hållits tillbaka. Den perioden har nu nästan passerat och en tid har börjat där de som är av Ljuset kommer att få långt mer rörelsefrihet och yttrandefrihet. Mycket har byggts upp under årens lopp och snart skall dammluckorna öppnas och du kommer att känna dig överväldigad av hastigheten på de händelser som inträffar. Under senare år har stora framsteg gjorts och så snart som omständigheterna tillåter kommer det att finnas en uppsjö av nya uppfinningar som släpps ut.

Ni kanske blir chockade, men inte förvånade, över att lära er att ni hållits tillbaka under några 100 år. Dock kommer ni inte att förhindras så mycket längre från olika överraskningar. Och när fred på Jorden slutligen kommer så kommer den ena överraskningen efter den andra att släppas i snabb följd. Det kommer kanske fortfarande att vara oförutsedda förseningar, men förändringar till det bättre kommer att ske för er att njuta av inom en inte alltför lång tid.

Ni har så mycket att lära er om er Jord och hur era historieböcker är långt från sanningen, eftersom de skrivits utan sann kunskap om den. När tiden är lämplig så kommer er Galaktiska familj att försäkra er att ni alla har en möjlighet att lära er den sanna historien. De kan illustrera genom att visa er händelser som skedde i ert förflutna precis som de faktiskt inträffade.

I den stora bilden kommer ni att få se hur den mänskliga rasen har blivit felaktigt informerad om sin historia, och särskilt då på senare tid. Ni kommer att lära er sanningen bakom orsaken till två världskrig, och det skapar både chock och skräck med hänsyn till de enorma förlusterna av liv. Det finna inget sätt att förvränga sanningen, eller att manipulera den, och den kommer inte att avslöjas för att lägga skuld på någon utan för att lägga saker och ting tillrätta för er historia.

De som är ansvariga för er ”fängelsetid” på Jorden kommer att få svara inför högre myndigheter än våra. De kommer att tas bort från Jorden för att försäkra att deras inflytande inte längre kan störa de nya energierna. Den dagen har kommit när ni skall bli fria från all inblandning av de Mörka tjänarna, så att ni kan leva era liv som ni vill, och i absolut fred.

Detta måste upplevas för att kunna förstå vad det betyder, för ord verkar vara otillräckliga när man försöker beskriva absolut lugn och harmoni. Era nuvarande liv är bara en sorglig återspegling av vad som kommer, så varje ansträngning ni gör för att lyfta er upp till högre vibrationer kommer att vara väl värt det. På den högre nivån kan du möta er verkliga, sanna familj och de vänner som du har glömt sedan länge men snart kommer att minnas igen när ni nu möts igen.

Med största sannolikhet kommer det en tid när människor kommer att behöva veta vad det är som händer på Jorden och hur det påverkar deras framtid. Som en av dem som har mer kunskap, och som kan hjälpa andra att förstå, blir du uppmanad att hjälpa till, ända tills nyheten kan sändas ut i media på en global basis. Det kommer att ske på ett sådant sätt att alla, oavsett var de befinner sig, får möjligheten att ta emot den. Våra egna representanter kommer också att finnas bland er, och många är verkligen det redan, och de gör sitt bästa för att informera så många människor som möjligt om vad som sker.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

Mike Quinsey

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge