Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 14 november 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 14 november 2014

Ingenting kommer att tillåtas stoppa Ljusets frammarsch tills dess att det omfattar alla aspekter i era liv. Vid den tidpunkten kommer de Mörka tjänarna att lämnas kvar efter att de själva bestämt sin framtid genom sina tidigare handlingar. Alla själar kommer att befinna sig exakt där de skall vara, både genom sina handlingar och avsikter. Ingen kan undgå konsekvenserna av dem, men misstag kommer inte nödvändigtvis att hindra er från att stiga upp. Det är avsikten som gäller och ibland med de bästa intentioner gör man kanske ändå misstag. Om man har tagit ett beslut att följa Ljusets väg får man hjälp längs vägen, och såvida du inte blir distraherad och går vilse så når du ditt mål. Framsteg bestäms genom din vibrationsnivå som vid en viss tidpunkt kommer att resultera i din Uppstigning.

Vi fortsätter att följa dina framsteg in i den Nya Tidsåldern och övervakar noggrant de individer som hör till de Mörka tjänarna. På ett sätt är de som farligast när de kämpar en hopplös kamp, men vi har tillräcklig kontroll för att kunna försäkra er att de inte kan hindra eller stoppa utvecklingen. Ert öde är redan utstakat och inom en inte alltför lång tid kommer ni att veta utan tvekan var er framtid ligger. Sakta men säkert tar våra representanter på Jorden positioner som säkrar framgång. På det sättet har vi kunnat säkra att händelserna kommer att gynna de som arbetar för Ljuset samtidigt som vi hejdar eller hindrar dem som är i opposition från att störa eller blanda sig i vad som sker. Sådana åtgärder är tillåtna nu när ni har avancerat tillräckligt för att tydligt ange era avsikter att följa Uppstigningens väg.

Till de individer som är av Ljuset vill vi be om att hålla fast vid er väg och inte vackla eller tveka om resultatet. Du är redan på den väg som leder till framgång och allteftersom tiden går växer antalet själar som vaknar upp till sina uppgifter. De flesta Ljusarbetare är en del av vad vi skulle vilja kalla den tysta majoriteten som oupphörligt fortsätter med sitt arbete oavsett vad som händer runt omkring dem. Deras styrka kommer av att de är kraftfulla ljusvarelser som väcker många andra själar runt om sig. De har drabbats av prövningar och vedermödor i många århundraden, men får nu skörda frukterna av sina ansträngningar. Ljuset ökar exponentiellt och har en världsomspännande inverkan. Förändringarna kanske inte är så uppenbara ännu, men tids nog blir det uppenbart att en ny energi har fått fäste på Jorden.

Medierna är fortfarande mycket kontrollerade och styrda, men ert Internet har blivit så enormt stort att det är en guldgruva för information och ni kan lära er så mycket från det. De Mörka tjänarna är givetvis medvetna om detta och placerar ut falsk information på Internet, men ni bör kunna identifiera de platser som är av denna typ. Ni har redan många namngivna källor och webplatser som ni vet att ni kan lita på och som är välkända. De Mörka kommer att försöka förvirra er med falsk information, men med intuitionen till hjälp kan ni identifiera dem. Faktum är att det finns en överväldigande mängd information och ni märker säkert vilken som är av Ljuset.

Det finns många incidenter som sker på Jorden som uppmuntras av dem som gärna vill missleda människor. Falska rykten cirkulerar och är förvirrande men vid det här laget bör ni kunna identifiera sådana händelser för vad de är. Allting som är av Ljuset kommer att stå starkt och håller genom tiden, så lita alltid på din intuition. Du kommer att ibland göra misstag, men lär från dem och gå vidare. Testet på hur du klarar det är i vilken grad du kan stå oberörd inför vad som sker runt om dig. Stå helt centrerad och stadigt på din väg och du kommer inte att påverkas av några försök från de Mörkas sida att lura dig. Allteftersom tiden går märker du att problem blir mycket lättare att ta itu med och det är mindre sannolikt att de orsakar dig några besvär.

När ni närmar er slutet av året kommer era tankar att gå över till vad ni kan förvänta er från det nya året, och vi kan berätta för er att det kommer att bli känt för framgången som gjorts för att Uppstigningen skall bli verklighet. Det kommer att bli avslöjanden som förklarar precis hur ni gör för att gå in i förändringarna som kommer att vara uppenbara. Då påverkan från de lägre energierna blir allt mindre effektiva så kommer ni att göra snabba framsteg utan deras påverkan. Det kommer att bli en tid av glädje och lycka när er sanna historia avslöjas och er framtid säkras.

På grund av våra ansträngningar och Ljusarbetarnas så har fler och fler människor ett öppet sinne när det gäller oss, ändå är många osäkra eller till och med rädda inför möjligheten att få träffa besökare från andra planeter, och dessutom en rädsla för att vi har baktankar. Emellertid har rymdålderns intågande i människors sinnen väckt dem för existensen av andra livsformer. Vissa källor, såsom science fiction, skildrar oss som ganska skrämmande varelser som bara är intresserade av att ta över Jorden. Ni kan lita på att något sådant hot inte existerar och ni är noggrant skyddade av oss. Tidvis har andra civilisationer vågat sig så långt som till er Jord, men vi stoppar dem från att blanda sig i er framtid. Sluttiderna har redan blivit fastställda och existerar i ett ”Nu”, redo att manifesteras. Ni behöver inte oroa er, för den här cykeln har ett ”lyckligt slut”, något som påbjudits av Gud.

När förändringarna på Jorden fortsätter verkar det som om slutet hade kommit, men vi försäkrar er att ni befinner er i det tidiga skedet av den Nya Tidsåldern. Mycket arbete måste utföras för att avlägsna spåren av de gamla levnadssätten och för att införa den Nya Tidsålderns fördelar. Många av dessa finns redan men har hållits tillbaka tills den rätta tiden kommer då de kan tillkännages. Ni har redan en vision om vad de är och de kommer att förse er med fördelar på många fronter, såsom t ex transporter. Ni kommer att slungas in i en framtid som kommer att övervinna behovet av att använda upp alla Jordens resurser.

Jag är SaLuSa och njuter av att ge er glimtar av den framtid som ligger så nära att bli er verklighet. Så mycket väntar på er som kommer att lyfta upp er till en helt Ny Tidsålder.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge