Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 21 november 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 21 november 2014

Tiden marscherar på och ni kan nu anpassa er till den i allt snabbare takt och ändå utföra de uppgifter ni har åtagit er. I framtiden kommer ni att få se att det går ännu snabbare och ni anpassar er ändå efter förändringarna. Allt detta händer och är en del av processen som kommer att driva in er till den Nya Tidsåldern. Dock är er reaktion ofta förvirring när så mycket sker hela tiden. Förutsatt att ni håller fokus på vad ni vet är syftet med förändringarna så kommer ni att se ett mönster som sakta växer fram. Det kommer att visa på i vilken riktning ni skall gå och ta er längs med vägen till den Nya Tidsåldern. Ingenting kan nu stoppa framstegen som görs, och det kommer att ge framgång när det gäller att lyfta upp er ut ur de lägre vibrationerna.

Allteftersom årstidernas förändringar blir mer uttalade så kommer det att bli uppenbart för er att de ytterligheter ni upplever minskar. Istället blir det nu mer acceptabla betingelser när ni börjar flytta er lättare från en säsong till den nästa. Det kommer att leda till förändringar inom växt- och djurriket för de skall också anpassa sig. Dessa händelser har redan rapporterats och kommer att fortsätta tills slutligen skillnaderna i årstider blir mycket mindre uttalade. Världshaven påverkas också och när de värms upp kommer vissa arter där att flytta till olika områden som är lämpade för dem. Ibland upplever ni till exempel dramatiska förändringar i de mycket kallare regionerna. Isbergen smälter mycket snabbare och det är känt att över en tidsperiod kommer havsnivån att höjas med åtföljande förändringar som en konsekvens av det. Ni har dock fått förvarningar om vad förändringarna kan innebära och har alla möjligheter att vidta lämpliga åtgärder för det.

Förbered er för framtiden i god tid och alla områden i livet kommer på så sätt att kunna klara av förändringarna. Emellertid bör ni vara beredda på att acceptera att livet inte kan fortsätta som förut, men om förberedelser görs i god tid kommer ni så att säga kunna ”rida ut stormen”. Ni har fördelen att vara väl informerade om förändringarnas natur och kan på så sätt vara förberedda. Det finns också många avancerade uppfinningar och teknologier som ännu inte har släppts till allmänheten, och dessa kommer också att göra att livet blir lättare och enklare att hantera.

Tro oss, mina kära, att vi inte stillatigande ser på utan att hjälpa er när det är möjligt, och vi inspirerar och vägleder människor så att deras kunskap och expertis kan hjälpa er igenom förändringarna. Det finns också utmaningar av en typ som kräver strategi, och vi kan hjälpa er att hantera detta också. Som ni kanske redan är medvetna om så sker det mesta av vårt arbete utan er vetskap, men det kommer en dag när vi mer öppet kan arbeta tillsammans med er. Dessa dagar ligger inte så långt bort som ni kanske föreställer er, och vi ser fram emot dem.

Du placerades på Jorden för eoner av tid sedan och fick fri vilja att skapa din egen framtid. Det har du gjort, och när du ser tillbaka kanske du drar slutsatsen att du fortfarande inte funnit fullständig frid och lycka. Er historia är verkligen fylld med incidenter med krig eller hot om krig och till ett högt pris av människoliv, och ni har börjat inse behovet av att leva fredligt tillsammans. Du har fått uppleva vad som sker när girighet och snålhet tar över och det ger ju lite tröst för dig, men lärdomarna bär gradvis frukt. För de själar som fortfarande behöver mer tid att hitta den rätta vägen till en fredlig samexistens så har en annan cykel nu börjat. Och de kommer att få varje möjlighet att också stiga upp.

Du har levat genom illusionen om materiellt liv som om det skulle vara utan den fulla energin av kärlek som skulle vägleda dig. Ändå har Ljuset lyckats med att komma igenom för att minska effekten av mörkret som skapades av dem som bara tror på självförhärligande. Några av dina liv har varit extremt svåra men andra har gett dig glimtar av den frid och lycka som ligger bortom. När du väl har smakat det sanna livet så kommer du inte att nöja dig med mindre och möjligheten till det ligger inom räckhåll nu. Subtila förändringar sker redan och de kommer att öppna dörrarna till den framtid som väntar på er. Inga andra varelser kommer att kunna förstöra den lycka som den för med sig, och deras plats är i de lägre vibrationerna som deras liv är i harmoni med.

Att veta vad som väntar dig i framtiden bör göra det möjligt för dig att möten den med lugn försäkran och utan rädsla för resultatet. Var medveten än en gång att framtiden redan är känd och du kommer att bli glatt överraskad över de snabba förändringarna. De Mörka tjänarna styr och ställer inte längre och de skapar sin egen framtid. Deras inflytande blir mindre och mindre då de inte längre kan utöva den makt och den myndighet som de en gång hade. Så bekymra er inte om deras aktiviteter för de är så fast i sin egen lilla värld att de inte tror att de kan misslyckas. Men de möter motstånd och när de väl inser vad det är som pågår är det försent för dem att återhämta sig.

Så håll er till en väg som kommer att bära er in i Ljusnivåerna i de högre vibrationerna. När ni gör det märker ni att ni blir mindre distraherade eller påverkade av vad som händer runt omkring er. Ni kan så att säga låta världen gå vidare när ni njuter av friden i det ni har skapat för er själva. När du känner dig isolerad från händelser som sker runt om dig kan du hjälpa andra som kämpar med sina liv. Det blir ett test på hur mycket du har lärt dig från tiden i de lägre vibrationerna, och hur du kan ägna dig åt dina egna behov under dagarna. Ibland är allt som krävs att hjälpa till med att höja en annan själ genom ett vänligt ord eller en handling som hjälper till att föra in Ljuset i deras liv.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag känner den växande upprymdhet som kommer av insikten att förändringarna som sker kommer att föra er in i den Nya Tidsålderns manifestation. Äntligen har ni nått till slutet av cykeln och vad som återstår är bara att den gamla tidsåldern sopas bort för att ge plats för den nya som kommer att föra med sig de lyckligaste av tider och en fullkomlig glädje.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge