Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 7 oktober 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 7 oktober 2016

Mike Quinsey

Tiden närmar sig snabbt när händelserna nu går framåt som förväntat. Alla nödvändiga åtgärder verkar vara på plats och inväntar de slutliga kontrollerna innan ordern ges att gå vidare med en omvärdering av valutorna. Det har tagit en hel del planering för att nå denna punkt, plus samarbetet med de många, många människor som är involverade. Helt klart är att väntan kommer att ha varit väl värd och kommer att ses som vändpunkten när händelser har banat vägen för dem som arbetar för Ljuset.

Det finns fortfarande viss förvirring för vad som sker och som delvis orsakas av dem som är emot förändringarna som införts. I varje händelse som sker finns vinnare och förlorare men förändringarna kommer att bli till fördel för hela Jordens befolkning. Alla får möjligheten att nå en acceptabel levnadsstandard och det blir en eliminering av orättvisor i distributionen av rikedomar.

Där Guds vilja råder kan ingenting förändra resultatet, oavsett varje åtgärd som vidtas av Illuminaterna. Deras roll i opposition till dem som är av Ljuset har orsakat att de höjt sig upp och utvecklats mycket snabbare än vad som annars skulle ha skett. Detta betyder att många fler själar kommer att ha nått nivåer som gör att de kan stiga upp. Det förekommer inget val av sådana själar och deras framgång beror helt på deras egna ansträngningar att utvecklas ut ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset.

Det handlar inte om att bli en fullständig Ljusvarelse utan att bli en som tjänar andra under största delen av ditt liv. Du kan uppnå detta på så många olika sätt och det är inte nödvändigtvis begränsat till dem som har en religiös bakgrund. På samma sätt kan du tjäna andra i enlighet med deras behov och det handlar inte alltid om pengar. Men de som är mycket rika kan göra fantastiska saker på grund av just det.

Mot bakgrund av världens nuvarande tillstånd ser vissa det som omöjligt att stora förändringar kan ske, men det bör understrykas att de som är av Ljuset, och som vägleder mänskligheten, är mycket kraftfulla Varelser. De kan förändra Jordens vibrationer så att alla vapen, eller krig, inte kan fungera. Så fred kan genomdrivas, och från en karmisk synvinkel ses som rättvis, för att belöna dem som har hållit sitt Ljus skinande, oavsett de svårigheter de mött.

När krig, och den utrustning som behövs för krig, blir föråldrat, då kan fred och lycka snart återvända till Jorden. Så mycket mer gott arbete kan göras när människor känner sig trygga och fria från krigets skador. En av de största lärdomar man kan få på Jorden är ”förlåtelse”. Något som kan vara extremt svårt när man kanske har blivit fysiskt skadad. Vedergällning är en naturlig reaktion, men om du skall undvika mer karma är det bäst att gå bort från sådana frestelser.

Tänk på att om du inte omedelbart betalar för synder som begås när du är på Jorden så måste du fortfarande ta hand om konsekvenserna. Det fordras en stor viljestyrka att hålla sig lugn under sådana omständigheter, men säg helt enkelt till dig själv att varje negativ handling måste någon gång göras positiv. Den bibliska historien om Jesus berättar om att ”vända den andra kinden till”, och detta är en symbolik för hur man bör sträva efter att vara. Håll dig lugn och gå bort från frestelsen att söka hämnd.

Att se på saker oh ting från de högre nivåerna av ”Kärlek” sammanfattar vad ni alla bör koncentrera er på. Dessa nivåer är av mer Ljus och är sådana att ni kan använda den energin för att utföra mirakel. Universell energi är patentlösningen för alla sjukdomar och när ni stiger upp bör detta vara den huvudsakliga funktionen i ert liv. Det är den ultimata energin med vilken ni kan utföra mirakel.

Även på Jorden nu har den resulterat i några mirakulösa helanden och det inkluderar även självläkande. Det verkar så enkelt att tillämpa ett sådant tänkande, men framförallt på Jorden blir ni bombarderade av så många olika energier att det ibland är svårt att fokusera på ”Kärlek”. Ljuset på Jorden tränger ut mörkret och fyller det med de högre energierna. Sakta men säkert blir förändringarna betydande och grundar Ljuset för alla att njuta av.

Så småningom blir det inga lägre energier kvar på Jorden alls, och den Gyllene Tidsåldern kommer verkligen att ha inletts. Det kommer att vara er första erfarenhet av total fred på Jorden, och den kommer att vara tills 1000 år har passerat, då lägre energier kommer att tillåtas att mingla med den. Vid det laget kommer ni att ha utvecklats bortom igenkännande som Varelser av Ljus. Så all den tid och alla ansträngningar ni har lagt ner för att höja era vibrationer kommer att bli väl belönade och något ni säkerligen aldrig kommer att ångra.

Ni kommer att märka att regeringarna och deras politik är under trycket att ändra sig och den allmänna inriktningen är nu att komma bort från dem som är krigshetsare. Folket har fått nog av erfarenhet av allting som har att göra med krig och har nu en stark önskan om att fred i världen skall slå rot.

Ni har fortfarande de så kallade ”hot spots” där det inte verkar gå att få till stånd fredliga lösningar. Dessa är till för bearbetande av karma som behöver rensas innan verklig fred kan etableras. Samtidigt är maktspelet fortfarande igång för att spelas ut, men ni kommer slutligen att få se att händelserna visar sig vara helt acceptabla genom att man drivs till att överlämna makten till folket.

Vetskapen om att stora förändringar finns runt hörnet verkar hålla tillbaka människor, men ett gott råd är att fortsätta som förut och svara an på förändringarna när de sker. Det finns egentligen ingen vinst om man väntar och ser vad som händer, för i det långa loppet kommer alla att dra nytta av dem i enlighet med deras behov Tänk på att det bistånd som ges till er genom era galaktiska vänner kommer att fortsätta och försäkra att allting går framåt så snabbt det går.

När nya uppfinningar också ges till er för att förbättra era liv så får livet ett nytt utseende och tillåter er mycket mer tid att ägna åt era egna behov. Ni kan vara säkra på att allting täcks av de planer som redan gjort gjorts upp för att säkerställa ett snabbt avancemang in i den Nya Tidsåldern.

Fortsätt på din väg av Ljus och låt inte någonting distrahera dig från dina avsikter. Det finns fortfarande grupper som endast har ett ”egenintresse” i åtanke och inte skulle stoppa upp för något för att avancera på andras bekostnad. Emellertid blir deras framgångar kortlivade och deras ansträngningar kommer i slutändan att leda till besvikelse. De kämpar redan nu för att kunna behålla sina maktpositioner och förr eller senare blir de stoppade.

De Högre makterna vet allt som händer och det finns inget gömställe för dem. De har mycket att stå till svars för och kommer att få lära sina läxor och få lektioner som alla själar måste när de avviker från Ljusets väg. Genom att vara närvarande i dualitet lär sig alla själar genom erfarenhet och får se direkt vad som sker när deras vibrationer sänks och de har mindre kontakt med Ljuset.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset fortsätta att lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge