Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 11, 2011

SaLuSa, March 11, 2011

Universum väntar på er närvaro som Galaktiska Varelser, för vilket ni nu förbereds. Så länge som ni har önskan att avancera från Jorden till de högre dimensionerna så kommer ni att nå dem utan någon större svårighet. Allt som ni behöver är på väg att äga rum, och det är den stora blandningen av energier som kommer så långt bort ifrån som den Centrala Solen. När ni gör en ansträngning att nå de högre energierna så kommer det absolut att nå er. Det finns redan bevis då många själar nu är medvetna om att deras medvetandenivåer nyligen har höjts högt betydligt. Detta år blir ett som öppnar upp många nya möjligheter för de som önskar att bidra till att föra in fred på Jorden, eller att ta del i återställandet av Moder Jord till hennes ursprungliga tillstånd. Vi vet att det finns många bland er som är ivriga att hjälpa till på något sätt, och att bli försäkrade att ert erbjudande blir noterat.

Vad som är mycket hjärtevärmande är er förståelse av situationen som ni nu befinner er i. Det är stormen innan lugnet, och det behövs att så många av er som möjligt tar er igenom det utan att förlora siktet på slutmålet. Det finns många distraktioner, och de mörka kommer inte att dra sig tillbaka förrän det har fått ett ultimatum. Antingen så avgår de som utkrävts eller så placeras de i en ohållbar situation där de inte har något alternativ. Varje själ kommer att till slut stå till svars för vad de har gjort, men vi är inte här för att straffa någon och kommer att tillåta de högre makterna att hantera brotten mot den Mänskliga Rasen. När det gäller er så är allt bekant och ni kan inte lura någon eller ljuga er ut ur vad ni har gjort. Till och med era intentioner är kända ända ner till varje tanke som ni någonsin har haft.

Ni vet naturligtvis om ni har någon mörk handling på ert samvete, förlåtelse startar med er själva. Ni har varit i dualitet för att lära från era erfarenheter, och det är bara mänskligt att göra misstag. Detta hålls inte mot er, men så småningom kommer ni att bli kallade att gottgöra vad ni har gjort. Konceptet av ”ett öga för ett öga” är inte hur karma i själva verket fungerar, och ni hjälper i själva verket till med att bestämma vilka ytterligare erfarenheter som ni behöver. Till slut kommer ni att bli mycket starkare som ett resultat av det, och aldrig behöva gå igenom exakt samma upplevelse igen. Ljusarbetare har normalt nått en nivå av förståelse då de kan förväntas att skapa mycket lite karma i deras nuvarande liv. Det finns ett inre vetande av vad som är rätt och vad som är fel som bär dem igenom utmaningarna i dualiteten. Det finns en starkare röst inom dem som varnar då de förefaller att avlägsna sig från deras livs plan. Fri vilja är er gudomligt givna rättighet, och när ni väl går med på en livsplan så hjälper er guider er ständigt att söka att hålla er inom denna plan.

När ni har lyfts upp har ni inga eller föga problem med de lägre energierna, då de inte kan existera i de högre dimensionerna. Det är dock till exempel möjligt att skapa karma även då motiven har varit rena och ärliga. I utförandet av godhet så finns det ett behov att se till att ingen inblandning sker med en själs livsplan. Ni kommer dock att vara medvetna om vad som krävs av er och osannolika att utav misstag göra övertramp. Ni kommer i vilket fall som helst vara en del av en grupp som arbetar från ett delat medvetande. Om ni gör så är det därför att ni dras samman för ett gemensamt ändamål. En del av er inkarnerar tillsammans precis av denna anledning, och då det gäller Jord familjer så kan de vara mycket kraftfulla. Som ni kanske skulle säga, ”på gått och ont” så finner ni alltid de som ni var menade att vara med, så titta på de lärdomarna ni har fått från sådana associeringar. Det spelar ingen vem som är orsaken till erfarenheterna ni har tillsammans, då alla de når ut till är menade att vara en del av det.

Behåll lugnet då händelserna på Jorden utvecklar sig då det emellanåt kommer att förefalla upprörande, men vet att inget kommer att pågå särskilt länge. Det är mycket som måste rensas ut, men mycket snart kommer ni att förstå anledningen och då ta det med ro. Än bättre är att avslöjandena kommer att öppna dörren till första kontakt med er, och inom en mycket kort tid kommer vi att etablera ett globalt kommunikationssystem. Ni kommer att få veta om våra planer eftersom vi vill att ni blir en del av vad som kommer att äga rum. Aktiviteterna kommer öka med tiden och under tiden så observerar vi vad som händer för att ha kontroll över de mörka Tjänarna. Vi utför mycket mer än vad ni har varit medvetna om, och utav nödvändighet så håller vi detaljerna för oss själva. Ni har dock till exempel hört talas om våra operationer för att visa att vi menade vad vi sa med att vi inte kommer att tillåta att era kärnvapen används. Vi visade att vi när som helst kunde göra stridsspetsarna på era missiler funktionsodugliga.

Vi har skyddat er och Jorden under tusentals år, och det har ofta funnits någon naturlig katastrof. Krig är er affär och det är fråga om karma på grund av er tidigare önskan att kriga med era grannar. Det stora och höga ropet på fred har nu fört hjälp till er och vi tilläts att svara på det. Ni har helt klart sagt att ni har fått nog av krig och planer för att stoppa dem en gång för alltid finns nu. Vi kommer inte att ha några svårigheter att vidmakthålla fred i världen. Återigen så blir det en fråga om vår överlägsna teknologi och om försök görs att bryta fredsöverenskommelserna så kommer vi att ingripa med välsignelse från Skaparen. Vi ber er därför återigen att vara lugna och att sända ut ert Ljus dit och till de som ni känner behöver det mest. Kärlek är ett mäktigt vapen som kan smälta det hårdaste av hjärtan, och när som ni kommer samman för att skicka ut de så får det mycket mer kraft.

Jag är SaLuSa från Sirius, och talar för min grupp och önskar vi kunde göra några landningar för att inspirera er. Vi måste dock ära era förfaranden och det kommer att göras med lämplig planering och tillåtelse. Så småningom kommer vi att bli kända över hela världen och ni kommer att finna det roligt att försöka att identifiera civilisationerna som är förbundna med det stora antalet skepp som kommer att ses. De mindre scoutskeppen kommer att regelbundet ses i ert luftrum, då de dessa används specifikt för att resa i er atmosfär. I detta sammanhang låt oss säga att de som George Adamski träffade var från Venus. De landade med deras klockformade scoutskepp, vars typ också sågs vid ett antal andra tillfällen. I själva verket så har det funnits ett stort antal kontakter av denna sort hundratals år tillbaka i tiden. Vi ser framemot de spännande tider som väntar oss och när vi visar oss blir det dags för att fira.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge