Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 11, 2011

SaLuSa, February 11, 2011

Det fortsätter att bli allt hetare och utan tvivel så kommer det möjligheter för att storma framåt. Vi har visat de mörka Tjänarna vår beslutsamhet att påbörja våra aktiviteter och det kommer att leda vissa märkbara händelser vilket signalerar början på mäktiga förändringar, vilka är beräknade att bana vägen för våra allierade och oss. De vet att vi nu menar allvar och vi kommer inte längre låta dem blanda sig i. Då tiden går så växer vi oss allt starkare och den grad av förhinder som vi träffar på minskar. Maktkampen är nästan slut och vi driver på framåt med vår intention att komma ut mer öppet. Medvetandenivåerna fortsätter att öka och det hjälper oss också då fler av er vaknar upp till sanningen. Det är inte längre möjligt för Illuminati att bedra er då ni har blivit mycket visare och förstår hur de arbetar. Travestin under det senaste århundradet är att så många unga män och kvinnor har dött eller blivit skadade i krigen. De gick med och trodde att de slogs för sina länder, då i själva verket så var de flesta krigen konstruerade och falskt uppsatta till gagn och inkomst för de mörka Tjänarna. Krigen minskade också befolkningen på Jorden, vilket var en del av deras plan för att reducera den till ett mer hanterbart antal.

Trots detta trauma och destruktion som ni har upplevt så har ni funnit Ljuset igen och vet att bara fred och kärlek kommer att återställa er Jord. Att uppnå sådana mål kanske tidigare ansågs omöjligt bara för en kort tid sedan, men genom att höja era medvetandenivåer så har ni etablerat energinätverk av Ljus runt om Jorden. Dessa har jordat Ljuset på Jorden och plötsligt har det börjat transmutera de negativa energierna, vilket ger er möjligheten att permanent föra er in i det. Dualitet var aldrig menat att vara lätt att hantera, men ni visste det innan ni anmälde er som frivilliga för att uppleva det. Ni var också medvetna om att det på ett stort sätt skulle ge er kraft och förmåga att hantera de mörka Tjänarna i alla framtida upplevelser. Ni börjar just nu inse era egen förmåga och kraft att medskapa er framtid, och nu är tiden för att använda dem. Koncentrera er på vad ni tror Upplyftningen kommer att betyda för er, och projicera era tankar in i framtiden. När milliontals människor gör det samma hjälper ni att manifestera precis vad ni vill ha.

I ert vardagliga liv kommer ni alltid at ha möjligheter att testa er själva. Försök att se alla andra som reflektioner av er själva och behandla dem såsom ni själva skulle vilja bli behandlade. Med tiden kommer ni att finna en markant förändring i attityden av folk runt omkring er. Även nu så är vi säkra på att ni kan känna igen detta bland era vänner och då har ni uppnått vissa remarkabla resultat. Genom de samma höga energierna som ni har kan ni också försöka er på att hela med ren tanke. Skicka ut energi av Kärlek, det mäktigaste som finns, och tvivla inte på potentialen att det inte bara hjälper individer utan också hela grupper i stort antal. I gengäld, på grund av Lagen om Attraherande, kommer ni också att attrahera mer Kärleksenergi till er själva. Ni kan hela eller skada människor genom era tankar och handlingar, så var försiktiga hur ni lever era liv. Inget kan döljas, det kommer alltid en tid för att gå över era liv. De Universella Lagarna tar hand om sådana ting och ingen gärning har aldrig förblivit ouppmärksammad. Det är ni mina kära som bestämmer hur ni skall bemöta era brister och ni kommer gärna att uppleva det igen för att övervinna dem.

Det mesta av vad jag här har pratat om gäller enbart för den återstående tiden av era liv i dualitet. När ni väl har lyfts upp kommer ni att ha fört er långt bortom de lägre energierna och ingen kommer att kunna föras med. De kan bara inte existera i de högre dimensionerna där ni kommer att uppleva total fred och lycka. Det är vad vi arbetar mot nu, och även om vi kan säga att vi redan nu har segrat så finns det mycket kvar att göra. Det dröjer inte länge förrän en del av er blir kallade att assistera med vad som kommer att bli en helt underbar period för att förändra allt som kan lyftas upp till en högre vibrationsnivå. Vi pratar inte bara om själva Jorden, utan också utrustning och maskiner som kommer att spegla En Ny Tid baserad på fri energi. Ni har medvetet förnekats sådant avancerade för att hålla er i en period av brist och nöd. Det är därför att det tvingar er att vara beroende av dem som har kontrollerat era liv.

Se till framtiden för allt som ni någonsin skulle kunna drömma om för ni kommer att sakna absolut ingenting. Förbättringar i era liv kommer flygande mycket snart, och de som har stått i vägen för er kommer att bortföras från deras maktpositioner och auktoritet. När de rätta människorna väl har tagit makten kommer ni att finna att en ny era av samarbete har påbörjats och vi från den Galaktiska Federationen kommer att kunna arbeta öppet med dem. Just för ögonblicket så förblir de mörka Tjänarna hindret till ett stort steg framåt. Vi håller dock på att arbeta på detta med våra allierade, som har tillgång till många människor som är beredda att förena sig med oss. Insikten att stora förändringar måste ske innan vi kan skaka av oss de återstående banden med Illuminati har galvaniserat agerandet hos dem som står dem nära. De vet inte längre vilka de kan lita på och det begränsar i stor utsträckning deras förmåga att förhindra våra framsteg.

Till skillnad mot er så blir vi inte trötta fysiskt eller mentalt, och inte heller blir vi frustrerade av förseningarna. Vi har fördelen att kunna se det hela mycket klarare, vilket också inkluderar glimtar av framtiden. Det är därför som vi ofta påminner er att ni har föga eller inget alls att oroa er för, då kampen redan är vunnen. Vad än ni kommer att möta så tag det med lugn och låt det inte släppa in någon rädsla i era liv. Då saker och ting utvecklar sig detta år så kommer ni att se gott om bevis då det gäller vår roll i uppbyggandet mot Upplyftningen. Det är verkligt och gudomligt förordnat att äga rum med en topp som uppnås i och med den mäktiga konstellationen den 21 december 2012. Från denna punkt kommer ni att fortsätta att utvecklas in i till och med högre dimensioner, var och en vackrare och mer fridfull än den tidigare.

Jag är SaLuSa från Sirius, och hoppas att ni är förberedda för ett betydelsefullt år, så fullt med löfte. Så mycket står och väntar på att träda in i era liv, vilket kommer att förändra dem för alltid. De framsteg ni har gjort på en så kort tid har varit fenomenala, men i jämförelse så kommer resten av 2011 och 2012 att förefalla otroliga. Kom ihåg detta när ni känner er nere och mörkret kommer då att försvinna.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge