Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 10, 2010

SaLuSa, December 10, 2010

Sanningen kommer ut på de mest oväntade sätten och det är del av de föränderliga tider ni lever i. Det spelar ingen roll hur många gånger som de vilka har något att dölja försöker att sätta stopp på läckan, sanningen kommer ut. De slutliga svaren kommer när tiden kommer för oss att prata direkt med er. Åsikter och dömande har ingen påverkan på sanningen, men när vi tar oss an sådana frågor kommer vi att backa upp det med oförnekliga bevis. Vi kan gå tillbaka i tiden och avslöja precis vad som ägde rum, och inte bara det vi kan bevisa vilka som var involverade. De mörka Tjänarna vet att detta är riktigt, men strider emot den klara slutsatsen att de kommer att stå till svars för vad de har gjort, och ingen kan och inte på något sätt undvika rättvisan. I själva verket så behöver ni inte lägga ned alltför mycket energi på att söka sanningen, då den i sin goda tid kommer att vara där för alla att skåda. Vi skulle hellre att ni istället fokuserade er på förändringarna och visualiserar att de ägde rum med ett minimum av fara för liv.

Vi har hela tiden påmint er om hur mäktiga ni är och när ni kommer samman i en gemensam sak så kan ni förändra er verklighet. Många av er ger redan av er tid för att föra in fred till er planet, och hjälpa Moder Jord. Då fler av er vaknar upp så tar det hela fart och så kommer det att fortsätta ända fram till Upplyftningen. Det finns inga sätt att stoppa det fria flödet av information eller att permanent dölja sanningen. Framtiden kommer att byggas på Sanning, Kärlek och Ljus och det kommer absolut inte finnas någon plats någon mindre. Det är grunden för en fredlig och glädjerik existens som kommer att finnas där för varje själ som lyfts upp.

Då ni kommer närmare det festliga firandet så kommer känslan av glädje att övervinna oron och bekymren som kommer från ert dagliga ansvar. Det är önskvärt för att ge er lindring från de annars så stressade omständigheterna som många av er lever under. Att fokusera sig på de positiva sidorna av livet kommer att föra er genom de utmaningar som finns kvar, tills att ni upplever ett regeringsskifte och inser att en ny energi introduceras. Det är en energi som för folk upp till en högre vibration, vilken lovar att övervinna de svåra situationerna, vilka har satt er i livet med mindre lycka än ni behöver. Inget som för närvarande håller ned er kommer att bestå värst mycket längre och vi av den Galaktiska Federationen är redo att utföra de nödvändiga handlingarna för att ändra på era förhållanden. Vi kommer att starta i toppen och föra bort de som kontrollerar era liv, och har utsatt er för ”fängslande” när ni med rättighet skulle vara en fri själ för att uppleva som ni väljer.

Er vackra Jord är i fokus för mycket uppmärksamhet från runt omkring hela Galaxen, och händelsen som är Upplyftning följs noga på grund av hur unik den är. Det är ett sällsynt tillfälle då en civilisation kan lyfta upp, som i ert fall Moder Jord. Ni assisterar varandra, även om det största inflytandet kommer från utsidan. Mäktiga energier riktas i ökande takt mot Jorden, och förändringarna inom er ökar i takt. Då ni blir större Varelser av Ljuset så attraherar ni än mer Ljus och kommer till slut att ha renat er själva från de lägre vibrationerna. Ni har ett helt underbart tillfälle att klara upp all återstående karma, och mycket av det angår var ni placerar er fokus. Tankar är energi och med tillräcklig makt så kommer de att manifestera, så det är en utmaning för er att hålla dem inom allt som är av Ljuset.

De mörka Tjänarna leker med Stjärnportar, men om de inte är försiktiga så kommer de att aktivera dem och tillåta att enheter av lägre energi kommer igenom. Dessa portar är ett sätt att ta sig in och ut från er Jord, och vi har hitintill skyddat er från direkt inblandning. Vi har en barriär av skydd runt er Jord, så att besökare enbart kan ta sig in i er atmosfär via oss och om vi tillåter det. Detta är nödvändigt då andra avancerade civilisationer utforskar Universum och är nyfikna på er och er planet. Det finns andra som är rebeller som skulle försöka att dra nytta av ert sovande tillstånd och brist av kunskap. Sådan inblandning tillåts inte då en civilisation precis är på väg att lyfta upp sitt medvetande och just på väg att flytta sig in i Ljuset. Fri vilja har sina begränsningar och det är ett heligt beslut. Så ni kan se att vi fungerar på fler nivåer då det gäller er och vårt uppdrag är att utan faror fullborda denna cykel.

Kom ihåg Mina Kära att vi spirituella Varelser och är En med er. Det faktum att ni kallar oss Rymdvarelser är bara en indikation på att vi är mycket mer avancerade än ni är vid denna tidpunkt. Det finns Lagar i Universum som vi lyder och vi agerar alltid som era handledare och för att skydda er. Vi vill se att er suveränitet återkommer, vilket är er med rätta, och det skall bli så. Under många århundraden har ni gradvis begränsats och på ett sätt så att ni inte har lagt märke till hur den har tagits bort från er. Som tur är så vaknar ni nu upp och ser kanske för första gången hur mycket ni har kontrollerats och begränsats i era rörelser. Terrorismen har skapats för att kunna föra in en hel hop av drakoniska lagar och skulle inte existera i en civilisation som har funnit sin fred. Krig har hållit i ett tillstånd av behov och stress och skapade fiender på ett onödigt sätt. Detta håller dock på att ta slut och ni kommer att uppleva full frid och lycka innan slutet av denna cykel.

Ni har allt att se fram emot och våra löften till er kommer att bli uppfyllda. Var dag så kommer ni närmare till de första handlingarna som kommer att avslöja hur långt vi har kommit med att se till att era fängelsevakter inte längre kan utöva den makt de har haft över er. Deras ondskefulla tentakler har sträckt sig långt och har påverkat nästan alla aspekter av era liv. Deras styre är dock nästan slut och de är redan rädda att de inte kan undvika vedergällning. De är lika ansvariga för sina handlingar som alla själar som har kommit från Ljuset. Gud kan inte drivas med och även om de Mörka har gått emot Guds Lagar så hålls de fortfarande i Kärlek och Ljus. En dag kommer de att få en ny möjlighet att övervinna karma och påbörja en resa tillbaka till Ljuset. Ingen själ överges eller fördöms till skärselden, det är bara det att de vägrar att acceptera Ljuset inom sig och att skapa det själva.

Jag SaLuSa från Sirius och känner mig privilegierad att tjäna er kära själar när ni behöver en hjälpande hand. Uppgifterna framför oss kommer snabbt att bli avslutade då vi kommer att samarbeta som ett lag med ett ända ändamål att uppnå Upplyftningen.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge