Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 13, 2009

SaLuSa, November 13, 2009

Vi har meddelat er att det är dags att avslöja sanningen om oss, och våra aktiviteter å era vägnar. Tidpunkten för avslöjanden som ni hänvisar till som ”Avslöjandet” ligger så att säga på bordet, och det kommer att ge en öppning till en ofantlig mängd annan information. När väl det första uttalandet har gjorts, kommer det att föra fram länge gömda sanningar om den Galaktiska Federationen’s medlemmar. Det kommer också att avslöja sanningen om andra besökare utanför vårt medlemskap, och inte nödvändigtvis av de högre nivåerna av Ljuset. Det är naturligt att en ung civilisation, såsom er, drar till sig mycket uppmärksamhet, och den är tillåtet att besök för ändamål av utforskning och vetenskaplig information. Det finns dock stränga lagar då det gäller icke-inblandning och de måste observeras.

Allt som ni är växt under tusentals år har kolonisering av andra länder utförts och mäktiga riken har växt fram. Koloniseringen av rymden har stränga och verkställbara kontroller och kan bara äga rum med båda sidors samförstånd. Helt klart finns det många fördelar då en avancerad civilisation förenar sig med en som är under utveckling. Er Jord är i en sådan position nu och er potential att kunna förena er med era rymdfamiljer började när ni höjde er medvetande nivå. Det var känt att ni skulle snabbt avancera mot rymdresor och nu reser ni fram och tillbaka mellan planeter i ert Solsystem. Att gå vidare och resa mellan stjärnsystem skulle vara en naturlig fortsättning, men ni kommer att bli förhindrade att göra så tills att ni lägger ned era massförstörelsevapen. Det är sant att det har varit galaktiska krig, men med tiden så avancerar själar och fredlig samexistens blir mer utbredd.

De mörka krafterna på Jorden har haft ambitioner på att förslava er, och utbreda sina aktiviteter ut i rymden. De har redan baser på månen och på mars, och de skulle inte tveka att kolonisera en annan värld med våld. Oberoende av vad de gör kommer de inte att tillåtas att avancera utanför ert Solsystem. Atomvapnen är i karantän så att de blir kvar på Jorden, och tillåts inte att användas i samband med experimentella eller krigsliknande aktiviteter. Ni kanske undrar varifrån det negativa inflytandet kom ifrån som har plågat er planet, och vi kan berätta att de har alltid funnits i ert Universum på grund av dess tvåsidiga polaritet. När vibrationen av ert massmedvetande attraherar ni liknade utifrån, och som resultat formas kraftfulla energier som gör dem svårare att besegra. Vi är glada att berätta att som resultat av era högsta intentioner för det goda har ni plötsligt lyfts upp ur det djupa mörkret. Därför förflyttar ni er nu än mer bortåt och mot Ljuset som är er väg mot Upplyftningen.

Det finns så mycket sanning i uttrycket ”som ovan så nedan” och det är därför att er upphöjning till de högre dimensionerna gör att ni kommer att finna er till rätta i en omgivning som är acceptabla och bekanta för er. Som en samlig av mänskliga själar är ursprungligen kom från alla delar av Universum är ni ett mikrokosmos av makrokosmos. Trots att dramatiska och vittgående förändringar kommer det därför att bli en naturlig progression på er väg mot Kosmiskt Medvetande. Ni är speciella och utan tvivel väl älskade och varför inte, eftersom vi alla är involverade tillsammans under vår resa genom rymden. Förändringarna kommer att bli ofantliga och spännande och vad än era erfarenheter nu är så kommer de att överstigas av de som komma skall.

Vi kan se att det nu finns många fler människor som har utvecklat en fredlig själv förståelse. De går genom livet utan rädsla och tar sitt Ljus med sig, och höjer vibrationerna runt omkring dem var än de går. Ljuset har format ett nätverk av själar som omedvetet sprider det runt Jorden. Det växer exponentiellt och är en stor till godo för alla andra själar. Som vi ofta föreslår, Mina Kära, var alltid medvetna om ert Ljus, och er blotta närvaro kommer att lyfta dem runt omkring er.

Allt går väl och mycket händer bakom scenen som ni inte kan vara medvetna om. Våra allierade gör sakta men säkert intrång där det behövs förändringar, och väntar på vår klarsignal för att verkställa vår plan. De befinner sig ofta i nyckel positioner som är väsentliga för framgång, och för tillfället krävs det hemlighet om deras aktiviteter. Våra skepp placeras ofta för att skydda dem, och vår närvaro är okänd eftersom vi är skylda i osynlighet. Många skepp kikar in i er värld när de övervakar de mörka Tjänarna och deras göromål. Vi har de tusentals av atomvapen under vår kontroll, och ni kan vara lugna att deras användning inte kommer att tillåtas. Mörkret är långt ifrån att ha det precis som de vill, och vi följer regler, men de gör inte så. Vi är mycket organiserade, medan de är i oordning eftersom det länge har varit klart för dem att de inte kan vinna kampen mellan mörkret och Ljuset.

Det finns nu en ny känsla av prestation bland Ljusarbetare, när som de nu känner förändringarna i vibrationerna och inser att upphöjning är väl på fram mars. De senaste åren har visat remarkabel utveckling mot Upplyftning, och fler själar vaknar upp till sin rätta potential. Med kommandet av Avslöjandet och de uppenbarelser som strax följer förväntar vi oss att än mer själar kommer ur sin dimmiga syn på livet. Ingen vill verkligen känna att de har medvetet blivit vilseförda, men det har pågått ända sedan kollapsen av den Atlantiska civilisationen. Efter detta föll ni in i en avgrund av mörker och de som sökte egen makt utnyttjade situationen.

När som denna cykel kommer till ett slut och ni tittar tillbaka och inser att ni har genomgått så många karmiska perioder som Människor, krig och hotet om krig har aldrig varit långt borta. Efter några av de mest blodigaste krigen i er historia har ni nu sagt att det nu får vara nog och ni har förflyttat er blick från detta och mot vägen av fred. Era ledare är långsamma att reagera och motståndet mot förändringar är stort, på grund av de lönsamma industrier som har växt upp runt omkring krigen.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan berätta för er att ni har efterlyst fred på Jorden, och vi är här för att se till att det uppnås. Det kommer att bli en del av vår plan för er och er räddning, och förhandlingar kommer att starta när vi väl är introducerade till er. Kärlek och uppskattning av varandra återkommer snarast.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Today (November 13), Mike Quinsey's guest on his radio show will be Suzy Ward, who is also one of our channelers! You can read the details here.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge