Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 16, 2009

SaLuSa, November 16, 2009

Det finns skönhet överallt om ni bara tittar, och det är naturen som presterar. Ni ser blommor och träd, djur och fåglar i Enhet med de fysiska formande energierna från er Skapare. Ni kikar ner i era hav och lyfter huvudena upp till himmeln och allt rör sig i en underbar harmoni och tillfredställer era behov. Det är ändå människan som har rubbat balansen i det hel, och har sedan urminnes tider plundrat Jorden för att mätta sin giriga aptit. Jorden har inte obegränsade resurser, och de är bara på senare tid som ni har förstått nödvändigheten av att preservera vad ni redan har. Det fanns mer än tillräckligt för att tillgodose era dagliga behov, till dess att era resurser sågs som ett medel för att skapa rikedomar åt de som kunde marknadsföra desamma. Nu finner ni att överexploatering har lett till allvarliga brister, och balansen på er planet är i farozonen. Det finns försök till räddningsplaner, men era stora industriella jättar föredrar att sätta vinsten före era och planetens välbefinnande.

Varför nämner vi dessa saker nu, Mina Kära, det är därför att fast att det finns en viss förståelse av hur viktigt det är att handla nu, att hitta en överenskommelse mellan olika länder är extremt svårt. Hur ni behandlar er Jord är en indikation av hur långt ni har kommit andligt, och det visar också hur ni behandlar varandra. Tills att ni accepterar att ni beror av varandra, och att ni är vårdnadshavare av Jorden och alla dess livsformer, kommer det att fortsätta att finnas disharmoni mellan er alla. Omhändertagande och delande är dock något som kommer tillbaka, när som ni avancerar mot slutet av denna cykel, kommer det att hända ganska snabbt. Det kommer med ett erkännande att om ni inte gör så, kan ni inte överkomma de olikheter som idag finns. Ni är en familj på Jorden och ni arbetar mot ett erkännande av er själs mål, och ni förstår att ni är alla beroende av varandra för er framgång.

Ni är på väg att bli upplysta när det gäller vad ni behöver göra för att hjälpa mänskligheten genom Upplyftningsprocessen. På grund av detta förstår ni att erkänna gudomligheten i alla livsformer är extremt viktigt, om ni skall kunna öppna ert medvetande till sanningen. Ni lyfts inte upp i isolering, då energierna lyfter upp hela solsystemet. Enheten som finns sträcker sig överallt i alla riktningar, och det är ytterligare en anledning varför vi från den Galaktiska Federationen är här för att hjälpa er. Vi kan se klart var vår hjälp behövs och utan den kommer uppgifterna ni står inför att bli överväldigande och utanför er förmåga. Vi kan spara er så mycket tid och överkomma problemen med finansiering av de många projekten för att återställa Jorden. Våra tjänster kostar absolut ingenting, då vi kommer på uppdrag av Universums Överhet, och vi delar med glädje allt vi har med er.

Vi vill att ni förstår att vi kommer till er inte som främlingar, men som er andliga familj med ytterlig kärlek i våra hjärtan. Så många av er är direkt relaterade till oss, och vi kommer för att hitta våra egna så att vi kan bli återförenade. Era minnen av var ni en gång i tiden kom ifrån har överskuggats av de mörka energierna, men de transmuteras nu av det mäktiga Ljuset som genomstrålar er Jord. När som en del av er har vaknat hör vi er säga att Jorden är inte ert sanna hem, och ni ser upp till himmeln därifrån ni kom. Denna rastlösa känsla av att tillhöra någon annanstans eggar er för evigt framåt för att söka sanningen.

Mina Kära, ni behöver inte vänta mycket längre innan vi kommer som inbjudna, och då kommer det att bli världsomspännande utsändningar om vår existens. Efter en tid kommer sanningen ut om våra band med er, och vår plats i er historia kommer att avslöjas. Vi har noggrant följt er resa genom dualiteten, och det har funnits tider då vi har tillåtits att kontakta individer och grupper, som har visat andliga framsteg. Er nuvarande situation är mycket uppmuntrande och visar stor potential, i och med att många själar tar kontakt med oss. Återigen finner vi att vår närvaro tillåts tack vare Lagen om Attraktion. Den förstärks ytterligare av Upplyftningsprocessen, som kommer att bära frukt med eller utan Människan, som en Universal händelse som är del av en större Kosmisk Cykel.

Åt er är vi bevis på existensen högre Varelser, och vi kommer med försäkran att det finns en Högre Skapare, oberoende av vilket namn ni använder. Det finns bara En av Allt Det är, och denna kunskap borde förmå de olika kyrkorna att komma överens om det gemensamma ursprunget av dela olika Gudarna. Det finns bara En Sanning, och då ni är öppna för att lära er de större sanningarna kommer de att placeras framför er. Det skulle vara mycket tilltalande att se Mänskligheten sätta åt sidan sina religiösa skillnader, för att istället finna sanningen som för den samman. Det måste komma med tiden, men det blir inget forcerande av frågorna, då det är er fria vilja att välja vad ni vill tro. Ja, fri vilja är vad som har skapat er verklighet, och det är fri vilja som kommer att lyfta er upp så att ni kan finna den sanna vägen mot andlig frihet.

Som ni utan tvivel inser finns det mycket att göra för att hamna på spåret mot Upplyftningen. Vi kommer inte för att återställa det gamla, såsom ni kände till det, utan för att hjälpa er att återskapa perfektionen som en gång existerade vid den tiden då ni först slog er ned på Jorden. Ni har glömt hur det var att leva i komplett frihet och harmoni, och gå vart ni än ville utan någon som helst rädsla. Vilka glädjefulla tillfällen som väntar er, och alla i snabb följd när som ni lyfts högre in i de nya vibrationerna. Börja nu föreställa er i sinnet vad det betyder och hur det kommer att kännas att vara fri från de lägre vibrationerna som ni nu är i, vilka väger tungt på er.

Jag är SaLuSa från Sirius, och även jag blir överlycklig när jag tänker på de förunderliga händelser som komma skall. Jag känner er lättnad och stora glädje, när ni förstår att ni skall bli förlösta från hjulet av återfödelse. Det kommer att ha tjänat sitt ändamål, genom att ha fört er till färdigställandet i och med slutet på denna cykel. Denna chans har blivit placerad inför var själ, och utrymme skall ges till dem som inte än är redo att överge det. Sänd de på sin väg med er kärlek och välsignelse, och de kommer att resa sig en dag i en framtida cykel. En del av er kanske önskar att återvända till dem och spela en roll liknande den vi har idag. Det högre livet är tjänst till varandra i Kärlek och Ljus, en underbart tillfredställande erfarenhet.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge