Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 11, 2009

SaLuSa, November 11, 2009

Mina Kära, idag är ett tillfälle då högre energier når er på Jordan, en av många dagar som infaller allt oftare. Det är det gradvisa upplyftandet av era vibrationer som medför förändringar i er. Det är också en dag då ni kan besvara kallelsen att göra det till Fredens Dag, genom att tänka så och leva så till det bästa av er förmåga. Håll fred och harmoni i era sinnen, och låt det skina från era ögon och hjärtan. Om tillräckligt många av er gjorde så kunde ni förändra världen i ett ögonblick, då Ljuset av kärlek är den mäktigaste av alla energier. Gör er del i vetskap om att många andra är med er, inklusive många mäktiga Varelser på vår sida av slöjan. Inspirationen för Fredens Dag har kommit från dem och tagits upp av Russ Michael. Han är en inspirerad själ som är en Ljusarbetare dedikerad att sprida kärlek och Ljus, och vi prisar honom för hans tjänster till Mänskligheten.

Vi talar ofta om era individuella livs planer, vilka är noga planerad för att uppnå succé, men som ni säkert inser de är i sin tur en del av den större planen för ert Universum. Den kan inte fallera, och på våra nivåer ser vi den som redan avslutad. Er del i den kan därför förefalla att vara av mindre betydelse, men det är trots allt ett tillskott vilket kommer att sätta den slutliga delen på plats, vilket är er Upplyftning. Er Jord är ett ämne av stort intresse av dessa anledningar, och den är känd genom hela Universum. Om ni kunde förstå det enorma i vad som håller på att ske, kommer ni att förstå hur viktig er tjänst är och inte bara för hela er civilisation, utan också för många andra.

Vi har total förtroende i er förmåga att genomskåda de futila försöken av de mörka Tjänarna, att förhindra förändringar från att inträffa. Den energetiska förflyttningen sker redan, och den kan inte stoppas av någon kraft på Jorden. Om ni kan leva era liv med detta i sinnet, kommer ni inte att skygga på något sätt inför de uppgifter som ligger framför er. Era ansträngningar kan förefalla att äga rum isolerat, men i själva verket är de små kuggar i det stora Hjulet av Förändring som accelererar. Istället för att känna er nedstämda därför att de har tagit så lång tid, har vi noterat er förståelse av nödvändigheten för tålamod, med kunskap om att ni kommer att bli rikt belönade under de sista dagarna i denna cykel.

När ni seglar fram i Ljuset, förefaller livet att lyftas upp till en nivå där oavsett vad som händer runt er känner ni er säkra och i Enhet med allt annat. Det är till stor del ett sinnestillstånd, som uppnås av er förståelse av verkligheten i vilken ni lever. När ni accepterar att ni skapade den, då kan ni också förstå att ni kan ändra den genom att återskapa den. Det är vad ni gör nu, och tecknen på succé finns där att skåda. Det bästa har inte än anlänt, och 2010 kan inte bli annat än ett år med stora avslöjanden och uppfyllandet av många förutsägelser.

Som vi har sagt många gånger, det är ni folket som bestämmer er framtid och mörkret och Ljuset kämpar hårt om era själar. Fastän vi redan ser segern som er, behöver ni fortfarande ge er individuella uppmärksamhet för att skapa er egen stig mot Upplyftningen. Ge inte en tum till dem som försöker att distrahera er genom att skapa kaos på Jorden. Ignorera deras aktioner och ord som skapar rädsla och så förnekar ni dem er energi. När ert självförtroende väl är stärkt i kraften av Ljuset för att lifta upp er finns det inget sätt att stoppa ert framåtskridande. Ni har allt ni behöver vid denna tid för framgång. Sök hjälp om ni behöver det men bana er egen väg till slut, genom vägledning från er intuition.

Vi känner både er spända förväntan och också frustrering medan ni väntar på uttalandena från President Obama, vilket blir första gången för det officiella erkännandet av vår närvaro. Ni frågar om det verkligen kommer att äga rum denna gång och vi kan säga ja till 99%, men att den återstående 1% finns kvar för att täcka exceptionella tillfälligheter, vilket kan kräva en förändring i planen. Mänskliga situationer är sådana att vi kan vara ganska träffsäkra i våra förutsägelser, men utomjordiska hänsyn från dem som övervakar uttalandena tar överhand. När allt kommer omkring, Mina Kära, det är Skaparen som förordnat vad som skall hända för att avsluta er cykel.

Ta mod av antalet högre själar som är inblandade er upphöjning, vilka dem emellan har en makt långt utöver något ni kan uppnå på Jorden. Det är er kombinerade krafter som snabbt för Ljusets energi till er, in detta har de mörka Tjänarna litet eller inget inflytande. Ni har erfarit så mycket trauma i era många liv, och för en del av er skapar den mentala stressen utmattning. Ni vet att er tid är fulländad, och ni kan inte vänta på att förflytta er in i dessa fredliga vibrationer som kommer att ge er en ny energi. Åh, att helt och fullt kunna slappna av och lämna era bekymmer bakom er, och möta andra i harmoniska och kärleksbaserade förhållanden. Att inte längre ha behov som inte är tillgodosedda, utan istället ha allt vad era hjärtan önskar och leva i absolut komfort. Det, Mina Kära, är den framtid som väntar er och de mörka Tjänarna kommer att sändas till de dimensioner som resonerar med deras vibrationer. De kommer att bli oförmögna att bryta sig in eller att tillåtas inträde in i den nya dimensionen på Jorden.

Fortsätt att göra era planer som normalt, och förstå att det kommer att ta tid för att förhållandena skall noterbart förändras, trots att vårt uppdrag innefattar att införa väldiga förändringar överallt. Världen befinner sig i ett sorgligt tillstånd efter allt försummande och skador på hennes yta. Vi har tagit era behov under beaktning och har en plan som kommer att hantera många projekt, men först vill vi ha ert erkännande och accepterande av vår närvaro. Det är därför som vi vet att det krävs en officiellt uttalande från den mäktigaste Presidenten på er planet för att åstadkomma det. Såsom ni väntar vi ivrigt på den dagen då vi kan säga att lösningen på era problem har infunnit sig. Andra länder kommer snart att se värdet av att förena sig med Ljusets krafter, men ledarskapet kommer att behöva bytas ut i en del, där kontrollen innehavs av de mörka Tjänarna.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan säga att den Galaktiska Federationen är med er och förväntar sig ivrigt en positiv reaktion från er. Vi finner att en stor procentandel av er är glada över utsikterna för vårt kommande, och många andra kommer att förena sig med er när de väl inser att vi kommer med fredliga avsikter. Enastående dagar stundar, och ett slut på alla krig och konflikter är av hög prioritet på vår lista. Fred är vad ni skyndsamt söker, och fred skall komma snarast.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light

Coming Friday (November 13), Mike Quinsey's guest on his radio show will be Suzy Ward, who is also one of our channelers! You can read the details here.


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge