Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 10, 2010

SaLuSa, September 10, 2010

Låt inte någon förneka er rättigheten till era egna uppfattningar, men hedra en annan själ som har valt en annan väg. Det bör vara möjligt att existera sida vid sida, utan att orsaka frågor som skapar konfrontation. Det kan vara svårt ibland att observera andra som följer sin egen tro som involverar förföljande av de sina. Det måste dock kommas ihåg att alla själar följer en väg som de har valt för sig själva. Det är därför viktigt att ni inte blandar er i, även om era motiv kan vara av den högsta ordern. Ni upplever vad som är nödvändigt för er spirituella utveckling, och det finns inga undantag till detta. Så Mina Kära ni kanske undrar hur ni skall hantera en sådan situation, och svaret är genom att sätta exempel. Om ni tror att ni kan påverka en annan person till det bättre genom att göra så, så är det allt ni kan göra.

Människan har för evigt blandat sig i med andra raser och grupper, och det har lett till krig och hat som har fortsatt under årtusenden. Ni kan göra samma observationer när det gäller individer, och förbittring och till och med fientlighet kan bli resultatet. Unga människor behöver helt klart ett guidande, men när de har vuxit upp så söker de sina egna uttryck för vad livet betyder för dem. Som alla föräldrar vet så kan det vara en mycket svår tid för alla som är involverade. Föräldrar har ett stort ansvar att guida sina barn på ett sådant sätt att de blir värdiga medborgare. Om ni anpassar detta tänkande till en mer spirituell nivå så kommer ni att förstå att det finns liten skillnad, om någon alls, när det gäller ert ansvar.

Om ni tar det till än högre nivåer så kommer ni att se Gud är som en förälder, i själva verket så säger ni att ni har en Fader/Moder Gud. Gud tar kärleksfullt hand om er, men ger er samtidigt fri vilja att uppleva precis som ni önskar. Om ni går av vägen från Ljuset så blir det inga följder eller bestraffningar, som en del tror. Gud kommer att åter och åter igen välsigna er, och omge er med kärlek med vetskap om att med tiden så kommer ni att återkomma till Ljuset. Om ni beaktar den nuvarande situationen på Jorden ser ni att fri vilja har lett er till denna period i er utveckling. Det kunde ha låtits fortsätta och gå mot Människans undergång, men genom gudomligt påbud så ges ni chansen att Upplyftas. Vi vill säga att det är en indikation av det överflöd av Kärlek som Skaparen har för er. Vi tänker då på Ovillkorlig Kärlek, och det är målet för var själ när som de utvecklas tillbaka hem till Källan. Att nå en sådan nivå när ni är på Jorden är i högsta grad svårt på grund av de förhållanden som dualitet har skapat. Om det är er avsikt att leva på det sättet så mycket som möjligt då är ni dock på en god väg mot upplyftning. De lägre vibrationerna kan inte hålla er tillbaka och vid en viss punkt skulle ni lyftas upp i alla fall.

Resan mot frihet kanske är lång, som ni upplever den, men under hela tiden så har ni sällskap av själar som guidar er till vägen mot Kärlek och Ljus. Det finns tider när folk känner att de har blivit övergivna, men var förvissade om att era guider alltid är med er. Det är bara det att när ni är vid en låg punkt så är ni mycket svårare att nå. Som vi tidigare har förklarat så är det er karma och behov av vissa erfarenheter som ofta förhindrar en direkt intervention. Många av er kan dock komma ihåg tider när ni mirakulöst har räddats från någon skada eftersom ni har fått hjälp från era Skyddsänglar. Även efter att ni lyfts upp så kommer högre Varelser att göra sällskap med er, men det blir ett mer öppet förhållande och ni har fullt medvetande om det.

Vi fortsätter att bekanta er med de fakta som är relaterade till era liv på Jorden och att mycket av det är som förberedelser till förändringar och fortsatta liv i de högre dimensionerna. Ni behöver stänga gapet som har uppstått på grund av er nedgång i de lägre dimensionerna och er förlust av medvetande om ert verkliga självt. Ju mer ni kommer ihåg vilka ni verkligen är desto snabbare kommer ni att utvecklas till fullt medvetande. Det är som att gå in i en portal mot Solen och plötsligt finna er insvepta i Ljuset. Alla dessa typer av erfarenheter bör komma ganska naturligt för er, då ni återgår till de nivåer som är välkända för er.

Den Galaktiska Federationen är lika redo som någonsin för att öppna en vänskaplig relation med er. Vi känner er och ert sätt att tänka mycket väl, och det gör det möjligt för oss att framgångsrikt förhandla med er. Vi kommer inte för att utfärda diktat utan för att föra oss samman i vårt gemensamma åtagande. Vi kommer dock att se till att ni är väl förberedda för de slutliga dagarna på Jorden i just denna dimension. I princip så säger vi att om ni vill förena er med oss, så måste ni bli som oss. Eftersom en del av er redan är från civilisationer som är medlemmar av vår Federation så utgör det inga svårigheter för er. Det är helt naturligt att ni vill träffa er familj när er vistelse på Jorden är avslutad. Dessa idéer är kanske nya för er nu, men när som ni vänjer er till oss och lär er mer om oss så kommer det hela att förefalla så bekant för er.

Aldrig tidigare har ni stått inför ett sådant viktigt beslut i ert liv, då möjligheten att upplyftas i stor mängd bara uppstår vid slutet av en cykel. Det kom inte som en blixt från en klar himmel och ni har fått betydande hjälp under flera hundra år. Ju mer ni rör er mot Ljuset desto mindre benägna kommer ni att bli att ramla tillbaka. Det blir ett sätt att leva som inte alls är så svårt, som ni kanske tänker er. I själva verket så blir det med tiden mycket lättare och det ger er en mycket upplyftande känsla. Det är förmågan att förbli centrerad när många runt omkring er tappar huvudet. Håll er lugna i mitten av stormen och skapa på så sätt en viss stabilitet där det behövs. Er energi kommer till exempel att ha en lugnande effekt på andra runt omkring er.

Jag är SaLuSa från Sirius och känner mig säker på att ni känner närheten till de förändringar som är så viktiga för avslöjandena. Så vi kan bekräfta att situationen kommer till ett avslut och inget kan förhindra detta från att hända. Ni har gett det nödvändiga stöd som vi behöver, och som alltid står våra allierade redo för instruktionerna att starta upp. Det kommer att komma plötsligt över er och ni kommer att veta med säkerhet vad det innebär för er framtid. Å vilken glädje och extas som kommer att följa efter de första tecknen på er frigörelse från greppet av de mörka Tjänarna, vilka minnesrika dagar som ligger framför er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge