Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 11, 2011

SaLuSa, May 11, 2011

Den Galaktiska Federationen blir alltmer aktiv runt omkring i er värld, men även om ni var medvetna om det skulle ni inte nödvändigtvis veta anledningarna till det. Det finns vissa frågor som handlar om er säkerhet, men vi kan inte ge er mycket i fråga om detaljer. Under en lång tid har vi så att säga rensat upp oredan som de mörka Krafterna har lämnat, vilka satte sig för att göra avbrott och orsaka maximalt med problem. Detta har varit särskilt uppenbart under senaste åren när de har trappat upp sina aktiviteter. De större problemen är av sådan natur att vi har förlitat oss på våra allierade att ta itu med dem, och de är centrerade runt de finansiella marknaderna och petroleum industrin. Vi var tvungna att bryta ned kontrollen som har levererat precis vad Illuminati har önskat sig, och gett dem absolut kontroll över nyckel marknader. Genom deras manipulation och diktat av oljepriser så har de blivit enormt förmögna medan de ”vanliga människorna” blev tvungna att betala notan. Det har inte varit lätt att avstå från att överträda vår auktoritet, men det har alltid funnits gränser som vi måste vidmakthålla. Det kommer tillbaka till karma och att uppleva era skapelser så att ni lär er konsekvenserna av era skapelser. Vi kan inte bara kliva in och förhindra dem, men vi kan ofta lindra deras effekt på er.

Vi finner att världen delar upp sig i grupper som har gemensamma intressen, och på vissa sätt så är det det bästa sättet att införa en grad av stabilitet. Till sist när det ses att ni är En, så uppstår stark önskan att arbeta som En efter att ni har insett att det är sättet framåt. Konkurrens som ni nu har byts ut mot samarbete, och folks energi kommer att gå mot positiva funktioner i allas intresse. På en spirituell nivå blir det också ett sammankommande av förståelse, då där starka åsikter hölls så kommer nu de att öppnas upp till vettiga diskussioner och förändringar om nödvändigt. Till slut kommer bara det som är av sanning att finnas kvar, och vid det laget har människan lärt sig lärdomarna som kommer från separation. Ert objektiv under hela vägen var att resa er upp och ur det, och att skapa harmoni och balans genom att kunna adoptera principerna av Ovillkorlig Kärlek. Ju snabbare som ni börjar leva era liv på detta sätt desto snarare kommer ni att nå de högre dimensionerna.

Efter många liv och otaliga erfarenheter så har ni vuxit i format och spirituellt medvetande. Så nu står ni vid dörren till möjligheter, då Upplyftningen kommer allt närmare och erbjuder er chansen att lämna dualitet bakom er. Då målsättningen med livet blir tydligare, så kommer ni att finna det mycket lättare att skära av banden till den materiella världen. I de högre dimensionerna finns det inget som ni lider brist på, och era behov kommer inte att närma sig de ni hade på Jorden. Ni kommer dock att njuta av all komfort som ni skulle kunna tänka er, omgivna av absolut skönhet och spektakulära färger, och en del är för närvarande okända på Jorden. Er skapande kraft kommer att göra det möjligt att skapa för ert eget nöje och också för allmän nytta till alla själar. Inget ägs i betydelsen av ägandeskap som ni nu har, och allt delas, utan undantag.

Tiden på Jorden fortsätter att flyga förbi och ni kommer snart att ingå i det sista året av dualitet mycket snart. Det lovar att bli mycket intressant och spännande då ni kommer att arbeta mot en framtid som är säkrad, och en som de mörka Tjänarna inte länge kan lägga sig i. Jo, de kommer att finnas kvar, men i landsflykt så att ni kan rusa mot Upplyftningen. Vi kommer att ha visat oss och alla blir involverade i behovet att förbereda både er själva och Moder Jord för den. För att ytterligare öka på er glädje och spänning så kommer era forntida förfäder komma till ytan från den Inre Jorden, då de också har sin roll att spela under sluttiderna. Det kommer att bli svårt att hålla takt med de snabba utvecklingarna, men ni kommer att vara väl informerade av våra allierade och oss. Mardrömmen upphör och drömmen manifesteras som slutligen kommer att föra er in i den Gyllene Åldern.

Håll en positiv syn och förbli centrerade hela tiden och så kommer ni bli oberörda av yttre händelser. Gå igenom dem med kunskap att ni redan är ett Stjärnfrö, och en stark Varelse med makt och ändamål som arbetar i Ljuset. Ni kommer att hjälpa andra genom att göra så och era egna medvetandenivåer kommer att öka exponentiellt. Var och en av er är unik och tillsammans är ni en formidabel kraft för det goda. Tillåt andra att följa sina egna uppfattningar och om de inte är i linje med sanningen så kommer de snart att finna sina svar. Vi själva kommer att se till att sanningen avslöjas angående alla frågor som är viktiga för er utveckling. Det kommer att föra samman folk snabbare, som då kan hjälpa andra att förstå det.

Slutet på dualitetscykeln måste äga rum, och under förutsättning att Jorden är skyddad och lyfts upp så är det inte så viktigt hur det uppnås. Det finns dock många aspekter som måste nå ett avslut, och rensas bort för att ge plats för ett nytt paradigm. Den stora förändringen måste tillfredsställa en kallelse för världsfred, och ett bortförande av Illuminati makt och inflytande kan bara uppnås med vår hjälp. De skall hända och är inte alltför långt borta från att äga rum. Deras avförande håller redan på att förhandlas om och till sist återstår igen annan utväg för dem. De förblir trotsiga, men förhållandena kommer att allvarligt dra ned på deras resurser, inkluderande tillgång till de enorma tillgångarna de har förskansat sig. De är som förgångna diktatorer som har trott att de är oövervinnliga, och det är deras Akilles Häl. De har fallit vid det sista hindret och kan inte längre kontrollera saker och ting som de skulle vilja. Folket har till exempel vaknat upp till vad som äger rum, och deras motstånd mot de mörka Tjänarna hjälper för att stoppa deras vidare framsteg.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan informera er att ni kommer närmare några stora händelser, som kommer att påbörja det slutgiltiga steget i Upplyftningsprocessen. Er långa väntan kommer snart att belönas, om ni är observant så kan ni se att det händer. Vår närvaro i ert luftrum fortsätter att tillta, men vad som inte är så uppenbart är de framsteg vi gör på Jorden. Vi har kontrollerat slutresultatet av jordbävningen i Japan, och strålningen från de skadade reaktorerna har hållits till en sådan låg nivå som inte utgör ett större hot. Vi fortsätter också att undvika konfrontationer med de mörka Krafterna, vilka söker att orsaka en incident som kan få oss att se illa ut. Det kommer inte att hända, och vi skall avslöja deras planer om de försöker att engagera sig med oss. Var förvissade om att den Galaktiska Federationen är alert och handlar å era vägnar.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge