Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 11, 2011

SaLuSa, April 11, 2011

Håll er till era principer och följ er intuition, då era uppfattningar och tankar bombarderas med så många olika källor som påstår sig veta framtiden. En del är helt enkelt felaktiga, men de som förefaller acceptabla är ibland sluga bitar av felinformation. Kom ihåg att de mörka Tjänarna är väl medvetna om Upplyftningen och händelserna som leder upp till den, och de spelar på ett scenario som i stort sett passar in med era uppfattningar. Dock så söker de att avsiktligt orsaka förvirring i era sinnen, och när väl tvivel har uppstått så har de lyckats med sitt mål. Naturligtvis så finns det också vissa källor som är genuina, men som har andra uppfattningar om hur sluttiderna fungerar. Deras vy kan vara influerad av vad de önskar skall äga rum, och det är mer sannolikt med religiösa uppfattningar. Om ni är tillfredsställda med att ni har en sanningsenlig källa så kan ni generellt acceptera vad som ges till er. Ifrågasätt det dock tills att ni är tillfredsställda att det passar in i ert sinne och att det är av en positiv karaktär. Sanningen kommer normalt att kännas bra, medan tvivelaktiga påståenden får er ofta att känna er oroliga.

Ni har under många år blivit lurade och ljugits till så att myndigheterna kunde utföra hemliga operationer utan er kunskap. Tiden då ni automatiskt trodde på vad ni sades är sedan länge passerad, men på grund av den avsiktliga förvirringen och meddelanden fulla av rädsla så kan det vara svårt att avgöra vad sanningen är. Vi kommer återigen tillbaka till era intuitiva krafter och om ni förlitar er på dem så kommer ni i stort sett inte att ta fel. Tillit måste förtjänas, men så få politiker har konsistent varit ärliga, men då de är utmärker sig deras ord och bär en sanningens klang. På grund av dessa problem så är det planerat att skaka upp hela det politiska etablissemanget och så småningom avskaffa partipolitiken. Alltför mycket tid slösas på konfrontationer och beslut som tas för politiska vinningar, istället för att göra vad som bäst för folket. Förändringarna kommer att se till att bara de politikerna som uppriktigt önskar att ge sin tid till förbättrandet för folket kommer att utses till positioner inom en ny regering.

Tiden för att utvärdera många system och politiken som påverkar folket kommer snart, och allt är en del av ert återtagande av suveränitet. När en ny civilisation uppstår, så är det ni som behandlas med respekt och era behov sätts högst upp på listan. Stora tillgångar som nu är i händerna på ett fåtal kommer att omfördelas så att alla kan ta del av överflödet. Elitens dagar är nu räknade, men de kommer att behandlas rättvist som alla andra. Sådana förändringar kommer att bana vägen för er slutgiltiga Upplyftning, vilket därefter kommer att leda till en tid då pengar inte längre behövs. När ni kan skapa allt som ni behöver för er själva för att existera så behöver ni inte bero på andra för er välfärd. Experimentet som kallas dualitet har satt er upp emot varandra, och att vara framgångsrik i konkurrerande situationer har ofta avgjorts av den som har mest makt. Detta kommer också att upphöra till förmån för samarbete och delandet av allt av den nya Jordens skatter. I detta avseende kommer Jorden att bli ärad och behandlad som den underbara kärleksfulla värd hon är åt Varelserna som reser tillsammans med henne.

Fram till och med nu så har ni tillåtits att använda Moder Jord som råvarumaterial, men ni förstört många platser med liten hänsyn till miljön. Ni har lärt er en läxa sedan dess och det förstås nu att hon är en fullt medveten Varelse som behöver er kärlek och fulla hänsynstagande för hennes välstånd. Den tidigare bristande förståelsen har lett till att Moder Jord blev tvungen att agera på egen hand för att rena Jorden, och återställa henne till sitt ursprungliga tillstånd. Som ett resultat av detta så bullrar och skakar hon, och det blir till jordbävningar och andra händelser. Vi från den Galaktiska Federationen observerar konstant sådana situationer, och vi gör vad som tillåts för att minimera effekterna då ni är i riskzonen. Vi arbetar i stort sett osedda, men vi ser framemot den dagen när vi kan göra så helt öppet och ofta med ert samarbete. Från en karmisk utgångspunkt så kan vi bara gå så långt, då det är viktigt att ni inser konsekvenserna av ert handlande. Vi pratar här inte bara om direkt skada, utan där det har orsakats av reaktionen av negativa energier producerade av Mänskligheten. Dessa har ofta kommit sig av krig, till exempel, och gått djupt ned in i Jorden, vilket har orsakat störningar i balansen av naturliga energier.

När som ert medvetande förhöjs, så kommer ni också att ta ett steg närmare en förståelse av det nya ni kommer att levandet i framtiden. Det kommer att vara så annorlunda och liknar föga hur ni lever idag. Vad som är viktigt är det blir en förståelse av de skapande krafterna runt omkring er, och ni kommer att harmonisera er med det. Vid den tiden kommer ni att lärt er hur ni korrekt använder sådana energier, och blir en oberoende Galaktisk Varelse. NI blir också en Kristen Varelse som helt fullt kan uttrycka er Kärlek och Ljus. Var försäkrade om att ert öde är att bli stora Varelser av Ljus, och kommer att föra er närmare förverkligandet då ni höjer er upp genom dimensionerna.

Vi litar på att ni förstår att ni behöver skära ned på ert beroende av materiella anskaffningar, och vet att med tiden så kommer ni inte att vilja ha någonting alls då ni skapar för era egna behov. Människor blir mycket fästa vid sina materiella tillhörigheter, men såsom det är med er fysiska kropp så kan ni inte ta dem med er. Ni kan dock i de astrala planen återskapa via tankekraft alla föremål som ni tyckte om på Jorden. Och efter Upplyftningen kommer ni inte bara att kunna skapa utan också har mer utvecklade färdigheter än tidigare. Ta till exempel ert gillande av att klä er fint, så vet att ni kan tänka er till existens vadhelst ni vill och byta det så ofta som ni vill. Vad som kan skapas kan också ”avskapas” lika lätt, så att det inte blir till skräp. Ju högre som ni går så blir skapelserna alltmer perfekta och strålar ljus runt omkring. Färg och ljud går hand i hand och för in en hel uppsättning av skönhet och perfektion, som inte finns på Jorden för närvarande.

Jag är SaLuSa från Sirius, och sätter på plats i era sinnen koncept och idéer som kommer att förbereda er beredskap inför Upplyftningen och bortom. Vi kommer att göra mer då tiden går och göra sällskap med er långt framöver. Vi Är Alla En i detta stora Galaktiska äventyr som nu bara börjar. Gud Välsigne Er Alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge