Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 13 mars 2015

Mike Quinsey - SaLuSa 13 mars 2015


En hel serie av förändringar ligger framför er nu när de Mörka tjänarnas planer har blivit omintetgjorda. De kan inte längre diktera kursen för mänsklighetens framtid och kan bara ge upp sin position till Ljuset. Det betyder att framstegen nu kan, mer eller mindre, fortsätta obehindrat eller ohejdat och aktiviteter kan bli mer öppna och kända för er. Det finns mycket att göra och våra planer är att få resultat så snart som möjligt.

Hittills har vi varit tvungna att gardera oss men nu kan vi låta er veta vad som sker utan större rädsla. Ni kommer också att få se fler av våra farkoster på er himmel där vi tidigare har i stort sett hållit ett hölje av osynlighet på oss för att undvika konfrontation med era flygplan. Vi väntar nu på ett erkännande från era politiska ledare, men nu är många av dem rädda för att avslöjas för vad de verkligen är. Men med tiden kommer allting att avslöjas och ingen individ kommer att hitta något gömställe.

De högre vibrationerna har inte plats för de mindre utvecklade varelserna och det kommer en tidpunkt när endast sanningen kan existera. De Mörka tjänarna har haft sin tid, och trots allt ni vet om dem, och som med alla andra själar, så erbjuds de möjligheten att gå in i Ljuset utan några motanklagelser. De kommer dock att ha en lång väg att gå för att återhämta sig helt och hållet.

Som ni utan tvekan nu har insett så är vår främsta önskan att få se varenda själ återvända till Ljuset, och varje möjlighet kommer att ges till alla. Du kommer att märka att vi inte talar om straff för egensinniga själar utan om medkänsla genom att ge dem varje chans att komma tillbaka till Ljuset. Ingen är bortom räddning förutom de som vägrar att acceptera de möjligheter som ges dem.

Alla har vid något tillfälle gått på båda sidor av Ljuset och få av er har blivit sämre av era upplevelser. Istället har ni blivit starkare av dem och på så sätt kunnat hjälpa dem som har följt i era fotspår. Nu vet ni vad vi alltid har bett er att vara: icke dömande vid alla tillfällen. Ni har ett talesätt: "men genom Guds nåd jag går" och däri ligger en stor sanning, så döm inte dem som befinner sig på olika stadier i sin utveckling.

Ni är alla stora själar som har varit i "Helvetet" och tillbaka igen, och genom detta hänvisar vi till era liv i de lägsta vibrationerna där Ljuset har allt annat än minskat. Ändå har ni överlevt och blivit större varelser oaktat ni ännu inte till fullo förstått den fulla innebörden av det. För att bli så separerade från Ljuset innebar en gigantisk uppgift för att hitta vägen tillbaka igen. Ändå tog du ity med den uppgiften med största tillförsikt för vi lovade att vi alltid skulle finnas där för dig.

Vi är naturligtvis inte de enda som finns här för själar från hela Universum har velat vara en del av utmaningen och lära sig av erfarenheten. Som ni säkert förstår har ni inkarnerat många, många gånger för att spela era roller i det stora äventyret som nu håller på att avslutas. Du har spelat på den sida som bäst har tjänat dina intressen och din utveckling. Allt liv utvecklas hela tiden tills alla själar återvänder till Gudomen varifrån de kom. Låt inte detta oroa dig för du har en lång, lång väg att gå innan någon sådan avslutning närmar sig. Det ultimata är att återigen bli Ett med Gud.

Var och en av er spelar en stor roll i att föra Ljuset till Jorden, långt mer än ni för närvarande inser. Vi hör era frågor om ni kan göra mer, men förstå att era förmågor är kända för oss och vi är nöjda med vad ni kan göra just nu. Låt helt enkelt Ljuset stråla ut och vi skulle inte kunna be om så mycket mer från er. När man tänker på antalet Ljusarbetare som gör sin del i att föra in den Nya Tidsåldern skall ni inte tvivla på att er framtid är säkrad.

Om du är kallad till att utföra extra uppgifter så är det för att du betraktas som en av de själar som har den nödvändiga erfarenheten och kunskapen för att göra det. Tänk också på att så snart saker och ting verkligen sätter igång så kommer det att vara mer än tillräckligt att göra för att hålla er engagerade. Vi vet vad ni kan och vad ni är bäst på, så det kommer inte att bli några fyrkantiga pluggar i runda hål. Gläd er under tiden, för det verkliga arbetet kommer snart att börja och allt ni har väntat på kommer gradvis att komma till stånd.

Ställ in siktet på allt som är gott och hälsosamt, och om du skulle bli ansatt av de Mörka tjänarna så se dem i Ljuset och gå sedan helt enkelt din egen väg. Det finns ingen anledning att engagera sig i argumentering med dem, så säg helt enkelt hur du ser på saken och gå sedan vidare. Bevisa för dig själv att du har självförtroende nog att hantera vad som presenteras för dig och ge inte vika för provokation.

Vissa kommer att säga att det är lättare sagt än gjort men du måste vara beredd på den situation du konfronteras med. Att ge efter för rädslans energier resulterar bara till en sänkning av dina vibrationer och de Mörka kommer att matas av dem. Kalla på varje källa för Ljus som kommer till dig under sådana omständigheter och vet att du kommer att få hjälp. Ni har fler själar som finns omkring er än ni kan föreställa er.

Den Galaktiska Federationen har getts mer fria händer att ta itu med problem och frågor som uppstår. Hittills har vi varit strikt under Hierarkins befäl, de som har varit ansvariga för den stora planen för en återgång till Ljuset. Som vi har nämnt vid fler än ett tillfälle så arbetar vi mestadels under en slöja av osynlighet. Vi har inte placerat oss i riskzonen för att inte orsaka någon olycka, eftersom oskyldiga offer skulle kunna involveras.

Vi söker inte efter konfrontation med de Mörka och skulle hellre göra en undanmanöver för att behålla fred. Vi kan annars mycket väl hantera varje problem för vi har avancerat skydd som ni i nuläget inte har en aning om. Det används bara som en sista utväg eftersom vi inte är ute efter att förstöra de Mörka utan bara för att skydda er från dem.

Jag är SaLuSa från Sirius och vilken glädje det ger mig att tala fritt med er. Många av er har så att säga "kommit upp i åren" och vaknat upp till vad som krävs av er som varande en Varelse av Ljus. Tillsammans är vi nu nästan i slutet av en lång väg, och tackar för er uthållighet och ert engagemang till Ljuset.

Tack SaLuSa.

Mike Quinsey.

Översättning Gertie Dahlberg.

En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge