Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 12 december 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 12 december 2014

Vilka spännande möjligheter som ligger framför er! För ni kan med rätta se fram mot både avslöjande tider och positiva indikationer på att de efterlängtade förändringarna äntligen skall bära frukt. Vi förstår skälen till att ni inte vågar tro på detta, men vi är säkra på att vid en viss tidpunkt kommer ni inte att tvivla på att ni lämnar den gamla tidålderns cykel bakom er. Den har gjort sitt och det finns ingen väg tillbaka för dem som befinner sig inom de mörka krafterna och som har stött dem.

Självklart finns det, och kommer att finnas, hinder att övervinna, men de mörkas förmåga att upprätthålla den cykeln har i högsta grad minskat. Ni kan förvänta er att de försöker förhindra att denna nyhet skall sprida sig över världen, men den är av sådan vikt att vi inte kommer att tillåta att den stoppas eller att de blandar sig i detta. Det kan bli mindre problem, men ni kan vara säkra på att en underbar framtid är säkrad.

Tidpunkten som valts för tillkännagivandet har uppenbarligen valts med tanke på julledigheten så att så många människor som möjligt kan nås. Familjer kan samlas och diskutera innebörden av Ljusstäderna som kommer att visa sig vid den tiden. Det bör leda till en stor upplyftning av människors förhoppningar och tro på framtiden. Era upplevelser och erfarenheter har följts noggrant sedan början av cykeln för ca 26 000 år sedan.

Ni har vägletts att följa en väg som skulle ge er de nödvändiga erfarenheterna för att skynda på er utveckling och även möjligheterna att höja er upp ur de lägre energierna. Den sista tidsperioden har alltid varit föremål för ert val av riktningen ni skulle gå, och vi är glada över att tillräckligt många själar av Ljuset har varit så framgångsrika. De kanske inte har varit i majoritet men förmågan att föra in Ljuset har varit tillräcklig för att övervinna de mörka energierna som skulle ha förstört det och tagit full kontroll.

Då ni har stått fast vid er tro, ofta med få bevis, har ni till sist någonting att stödja er på. Och allteftersom tiden går kommer den att bli ännu starkare. Vissa själar kommer fortfarande att tycka det är svårt att förstå innebörden i vad som händer och de kommer att fortsätta på det gamla sättet. Det är bra, såtillvida att var och en av er måste följa sin egen intuition och bestämma sin egen framtid. Faktum är att ni inte bara kan välja att gå vidare in i Ljuset än vad era egna vibrationer tillåter. Ni måste därför tillåta andra att definiera sina egna behov och sin väg att följa.

Vi kan försäkra er att alla själar så småningom kommer att befinna sig exakt där det är avsett att de skall vara. Detta gör det möjligt för dem att gå vidare med sin utveckling på ett sätt som är lämpligt för deras nivå av förståelse. På lång sikt kommer alla själar att stiga upp, eftersom det i verkligheten inte finns någon tid så som ni förstår den. De högre nivåerna är inte bundna av tid och en själ kan förflytta sig både bakåt och framåt i den.

Nyheten om Ljusstäderna kommer att orsaka stor uppståndelse på Jorden och ge människorna ett stort hopp för framtiden. Fram till dess har framtiden sett dyster ut med kaos som tycks bli värre och värre och med lite hopp om någon förändring till det bättre. Så som ni har upplevt den sista tiden har den varit ganska labil då de gamla energierna spelar ut sin roll. Emellertid kommer ingenting att kunna stoppa den fulla manifestationen av den Nya Tidsåldern som redan har påbörjats. Det som nu kommer att ske kommer att ge människor ett stort hopp för framtiden och många framsteg som ni har hört om kan snart bli en del av er verklighet.

Även om ni har hållits tillbaka av de Mörka tjänarna så kvarstår det faktum att framstegen fortsatt med nya uppfinningar som gjorts som kommer att göra livet mycket enklare för er alla. ”Brist” kommer så småningom att bli ett onödigt ord, och det kommer en tid när fattigdom blir helt utrotad. Hunger och brist på de materiella behov som gör livet mer acceptabelt kommer inte längre att förekomma, för det kommer att finnas gott om leveranser av alla de saker som behövs.

Kära ni, vid det här laget bör ni ha en god uppfattning om vart mänskligheten är på väg, och det kommer att gottgöra er för de många mindre acceptabla upplevelser ni har fått gå igenom. Allt har naturligtvis varit i er evolutions intresse och har varit planerat från ett liv till ett annat så att ni har fortsatt att stiga upp och höja era vibrationer. För de själar som inte har kunnat göra detta finns inga anklagelser utan helt enkelt fler möjligheter att lyckas en annan gång.

Som ni ofta har informerats om har ni hela tiden haft hjälp och ni har aldrig lämnats ensamma för att bekämpa era strider. Det kanske verkar vara på annat sätt, men kom ihåg att vi kan råda er och arbeta med er men den slutliga vägen ni tar är ert eget beslut, och vilka är vi, eller faktiskt någon annan, som har rätt att blanda oss i ert val?

Betydande karma har ackumulerats på Jorden av dem som tror på hämnd för handlingar som gjorts mot dem. Detta är i själva verket ett sätt som skapar mer karma eftersom ingenting någonsin gynnats av sådana handlingar. Varje själ måste möta sig själv och sina handlingar när det dödliga livet tar slut. Det är förstås svårt att vara passiv i en våldsam värld, men tänk på att ni hela tiden skapar er egen framtid. Om du är en själ av kärlek och ljus som har nått nivån hos någon som uttrycker ”kärlek” under alla omständigheter, då är du säkerligen redo för din Uppstigning. Men misströsta inte, för det finns olika nivåer inom alla dimensioner och så länge som du lever ditt liv baserat på att älska dina bröder och systrar så kommer du att lyckas och stiger upp.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad att kunna ge er de goda nyheterna om Ljusstäderna. De har så sakta manifesterats sedan ganska länge och det kommer att bli en underbar syn när de visar sig. De kommer att locka tusentals besökare, men vi misstänker att till att börja med kommer deras framträdande att förstumma folk. Dock är Ljusstäderna ganska stora och de kommer helt klart att bli ett enormt intresse för dem. Myndigheterna kommer inte att tillåtas att blanda sig i detta och lämpliga försiktighetsåtgärder kommer att vidtas för att ge dem fullgott skydd. Var i Kärlek och Ljus och vet att ni är välsignade genom att befinna er på Jorden vid en sådan viktig tid som denna.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge