Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 5 december 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 5 december 2014

Vi var mycket nöjda med att stiga åt sidan och låta Michael sända ut ett annat meddelande istället för vårt vanliga. Informationen som sänds ut bör lyfta upp er avsevärt för ni har väntat mycket länge på ett upplyftande budskap som tydligt indikerar början på många välkomna förändringar på Jorden. Det kommer att ske många förändringar framöver och för vilka förberedelserna redan har gjorts. Det betyder att mycket liten tid går förlorad med att ändra på er nuvarande situation med krig och disharmoni till ett annorlunda tillstånd som förebådar ankomsten av kärlek och fred på Jorden. Vi har ofta sagt att förändringar är på väg, och äntligen kommer ni att få en klar signal av bekräftelse på detta. Många kommer fortfarande att vägra tro på vad de ser hända mitt framför deras ögon, men förnekande kommer inte att kunna dölja det faktum att den nya Eran har börjat.

Om ni ser tillbaka så kommer ni att finna att vi har hållit ord, vilket har inneburit att den Galaktiska Federationen har varit upptagen med att se till att världsfred har upprätthållits. Mindre krig och andra uppror kommer så småningom att upphöra och det kommer en tid när sådana negativa handlingar blir omöjliga att genomföra. Vibrationerna höjs hela tiden och i framtiden kommer de att vara alltför höga för att alla typer av negativa handlingar skall kunna genomföras. Kära ni, kampen mellan mörker och ljus är nästan över och snart kommer ni att få se att de som är ansvariga för era dilemman tas bort så att de inte längre kan försena förändringarna. Sådana åtgärder kommer att uppfylla de löften ni fått för länge sedan, och vi tackar dem som så ihärdigt har stått vid vår sida och vägrat att flytta sig från sin utstakade väg.

Som vi redan nämnt är det ert ansvar att hjälpa andra igenom förändringarna och visa dem på vägen av Ljus. Vi och andra grupper som arbetar för Ljuset kommer inte att upphöra med våra insatser för att säkerställa framgången, och vi är på vakt mot inbladning eller störning av alla tänkbara slag. Allting har avancerat långt nu, men som alltid så litar vi på att alla Ljusarbetare utför sina uppgifter noggrant. Naturligtvis är det så att då ni nått en sådan viktig punkt i den mänskliga rasens framsteg så har varje ansträngning använts för att ge er evolution ett stort steg framåt. Det är helt uppenbart att många själar är medvetna om att något sker som är mycket positivt, även om de är omedvetna om hur det kommer att manifesteras.

Tyvärr är era nyhetskanaler fortfarande under inflytande av De Mörkas tjänare, och ni får inte veta sanningen om vad som händer i er värld. Dock kan inte goda nyheter döljas hur länge som helst och de kommer att börja sippra igenom oavsett vilka metoder som används för att undertrycka dem.

Som alltid så är den del av vårt uppdrag att patruller er himmel för att säkerställa att det inte finns några objudna besökare, eller försök som görs för att placera vapen i rymden som skulle kunna användas emot er. Jorden har varit i karantän under många år, så vi vill försäkra oss om att inga andra civilisationer kan påverka er eller störa era framsteg. Ibland har det varit nödvändigt att tillåta att ett närmande sker, men endast för att testa era reaktioner.

Detta har hjälpt er att få en bättre förståelse av Universum och andra livsformer som existerar i det. Många andra civilisationer är långt före er när det gäller intelligens, men när ni utvecklas så kommer även ni att ha möjligheten att kraftigt utvidga er intelligensnivå. Långt ifrån att hålla er tillbaka är vi som era beskyddare angelägna om att hjälpa er att utvecklas så snabbt som möjligt och ge er möjlighet att återgå till den nivå ni hade tidigare.

När det gäller era iakttagelser av våra farkoster kan det vara förvirrande då ni inte kan identifiera de olika planeter de kommer från. De Mörka är nu så avancerade att de kan konstruera och tillverka farkoster som liknar våra och bortsett från markeringarna som visas på en del av dem så kan de vara mycket lika våra skepp. Detta kan också leda till incidenter som tros har orsakats av ETs när det är era egna ”black ops”-operationer som har satts igång. Vi vet att det inte är första gången som deras tankar har utfört skapandet av incidenter som skyllts på oss. Vi kan inte störa ert val av aktion, såvida det inte är av sådana proportioner att det är benäget att ändra planen för ert solsystem. Emellertid behöver ni inte oroa er för framtiden, för den är säkerställd, och ni har redan trått in i den Nya Tidsålderns energier.

Moder Jord har också börjat föra fram förändringar för hon flyttar också in i den Nya Tidsåldern. Hennes arbete är att rena Jorden och återställa den till det tidigare orörda skicket, och det kommer att ske över en period av tid då hon också stiger upp genom de nya vibrationerna. Så, som ni kan förstå, finns det en hel del händelser som inträffar, alla är till er fördel och i slutändan för er fredliga och givande tillvaro. Ni lämnar de lägre vibrationerna för gott och all hjälp har getts för att lyfta upp er. När ni gav er iväg på er resa för eoner av tid sedan var ni lyckliga själar och bestämda att göra det mesta av möjligheten att få uppleva de lägre vibrationerna.

Ni visste att ni aldrig skulle bli övergivna och att era framsteg skulle övervakas noga, och när det var dags skulle ni få hjälp med att återvända till Ljuset. Den tiden har nu anlänt och redan har framsteg gjorts. Vi har alltid varit med er och snart kommer det att bli verklighet när vi möter er personligen ännu en gång.

Vi delar er glädje vid tanken på att få möta er igen och även om vi är lyckliga också så upplever vi inte de extrema känslor som ni gör. Våra känslor centrerar sig runt den Universella kärleken som låter oss känna djupet av lycka som följer med den. Det är inte lätt att säga det med era ord för de är inte alltid tillräckliga för att kunna uttrycka vad som behövs. Dock, när ni befinner er i vår närvaro så vet ni bortom varje tvivel att vi är varelser av kärlek, och ni kommer verkligen att känna det. Det är ett tillstånd av varande som har frid och glädje inbäddat i det, och det skall bli ert när ni har utvecklats till en fullt utvecklad varelse.

Jag är SaLuSa från Sirius och glad över att kunna vidga er förståelse av den tid ni nu har gått in i. Njut av den när ni nu lämnar de lägre vibrationerna bakom er.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge