Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 10, 2010

SaLuSa, November 10, 2010

Ni fortsätter stadigt framåt, och ert mål är väl inom sikte då Ljuset lyfter upp er. Denna månad utlovar en ny våg av energi som ytterligare kommer att förstärka nätverket av Ljusenergi. Gradvis så påverkar det varje själ på Jorden och höjer deras medvetande. Även de som knappt har vaknat upp till sitt sanna självt har en känsla av stimulation inom sig. De vet inte vad som händer, men känner luften som full av förväntningar och att förändringar äger rum. Efter att tålmodigt ha väntat på stora förändringar så kommer ni inom kort att komma in på det nya året som innehåller nästan alla svar som ni söker. Det kommer att bli en mycket utmanande period, då de gamla sätten kommer att falla åt sidan och på så sätt ge plats för det nya att komma in. Det blir ett år då nya höjder kommer att nås, och Människans väg klart definierad.

Kaotiska tider ligger inför er, men det kan inte undvikas när det nya går i konflikt med det gamla. Människor finner det svårt att ge upp vad de är vana vid, och förändringar inför ofta rädsla. Alla förändringar är dock nödvändiga om ni skall göra snabba framsteg när den gamla maktbasen är uppbruten. Byte av regeringar står högt upp på listan av brådskande handlingar som krävs. Scenen har nu satts och vi väntar bara på det legala sanktionerandet att träda i kraft. Det kommer att sättas upp på ett sådant sätt att det redan är ett faktum när den gröna signalen ges. Vi har planerat för detta under många år, och det finns ingen marginal för felsteg då alla möjligheter har noga tänkts igenom. Framgång är garanterad med fullt stöd från den Galaktiska Federationen.

Det finns så lite tid kvar på detta år, men innan det tar slut kommer det att klart ses att andra länder också preparerar för större förändringar. USA kan inte längre bestämma som man vill, men dess roll kommer i alla fall att vara av stor betydelse. Mörkret har omgett detta land under en längre tid och satt det på knä, men med ledare som är spirituellt inriktade kommer det att resa sig igen. En återgång till Konstitutionen kommer att äga rum samt förändringar för att införa sunt förnuft i de finansiella marknaderna. Man kommer inte längre att kunna spela med andra människors liv och egendomar, och ansvar och omsorg kommer först. Ljuset är nu så mäktigt och för samman folk, med en ny beslutsamhet att leva i kärlek och frid. Detta mål kommer att bli uppfyllt innan Upplyftningen, och expanderat för att införa harmoni och balans till var och ens liv. Det är nästan omöjligt att beskriva känslan som kommer att råda in den Nya Åldern, och att vara en fri själ frigjord från allt styrande och alla bekymmer.

Vi vet att ni tidvis kan fly in i er egen värld och njuta. Framtiden kommer dock att ger en permanent förändring, och inte bara en flyktig upplevelse av hur det kommer att bli. Var och en av er som arbetar med Ljuset för era visioner till existens, och de är inte bara här för att stanna utan också att expandera. Följ era hjärtan och låt andra se hur det är att sprida Kärlek och Ljus, och än mer viktigt hur det inför frid och serenitet. Folk attraheras till alla själar som ger ut sådana energier, och deras egna vibrationer höjs som ett resultat. Lycka är smittsamt, och ett enkelt skratt kan också lyfta vibrationerna.

Er evolution handlar om att föra mer och mer Ljus och förståelse in i era liv. Det är att sprida Ljuset där ni är, och visa andra hur de skall leva sina liv genom att sätta ett exempel. Inget kan uppnås genom att påtvinga andra era uppfattningar så bekymra er inte om de personer som föredrar att bli ledda, då det är deras val att uppleva på detta sätt. Ingen upplevelse är utan ett värde, även då det kan se ut som ett misslyckande. Att lära sig hemligheterna om kärlek förbättrar era sinnen i förberedelse inför Upplyftningen, och ni kommer att finna att Kärlek och Ljus finns i överflöd i de högre dimensionerna.

Vi från den Galaktiska Federationen fortsätter att göra våra skepp så uppenbara att det inte längre är möjligt bortförklara oss. Det accepteras nu vitt och brett att vi är av utomjordiskt ursprung, och det kan observeras att oberoende av hur närma vi kommer till er så finns det ingen risk för er säkerhet. Frågan blir då hur länge som mörkandet av vår existens kan fortsätta att dras ut. Att medge vår existens är en sak, men att förklara varför det har pågått under en så lång tid är en annan. Den verkliga sanningen kommer inte att ges, men även att påstå att det var för den nationella säkerhetens skull är helt osant, då vi aldrig har utfört några aggressiva handlingar mot er. Mörkandet av sanningen sträcker sig ända upp till toppen, och medlemmarna i Illuminati som har varit den hemliga regeringen. Så ni kan se att dörren till sanningen kan öppnas, men det kommer fortfarande att finnas försök till att dölja den verkliga sanningen till mörkandet.

Sanningen kommer dock ut med tiden, när det gäller er förståelse och uppskattning av det sista århundradet. Det kommer att vara chockerande och helt otroligt för de flesta människor. Det är inte meningen att ni skall slösa alltför mycket energi på sådana frågor, och er fokus bör förbli på er omedelbara framtid. Universums lagar är orubbliga, och var säkra på att alla själar som har varig vilseledda i sina bedömningar och handlingar kommer att stå inför sanningen om dess konsekvense. Era lagar är Människans lagar och alltför drakoniska när de ses med en spirituell förståelse. Även om det återstår bara en kort tid till slutet på dualiteten, så blir det en reformering av era lagar så att de orättvisor har skett så kan rättas till. Ni måste börja leva er sanning som en som har upptäckt Ljuset både inom sig och utanför. Bli den Varelse ni tänker er att ni kommer att bli i förberedelse för Upplyftningen, och relatera till andra på det högre planet. När ni gör så kommer ni att finna stor frid inom er, och rida ut de svårare aspekterna av förändringarna.

Jag är SaLuSa från Sirius och önskar att berätta för er att vi är i allra högsta grad närvarande på Jorden redan nu. Det är bara det att våra baser är gömda för er, och en hel del av dem är säkra och utom räckhåll på botten av haven. Det finns också andra djupt inom bergsmassiv som Mount Shasta, vilket är platsen där våra aktiviteter noteras. När det är nödvändigt så kan vi sätta hos själva och våra skepp inom en mantel av osynlighet, och det finns ingenstans där någon kan gömma sig för oss, då vi reguljärt är närvarande vid Illuminati gruppernas olika hemliga möten. Så Mina Kära, vi vet vad som är planerat och handlar därefter inom de handlings ramar som vi tillåts. Vi tjänar i kärlek till er och i kärlek till den Högste Skaparen.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge