Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 12 september 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 12 september 2014

Mina kära, ni har en så stor potential som ännu inte har avslöjats, och med noggrann planering kommer ni att successivt finna hur era medvetanden expanderar. Det är en del av den evolutionära planen och förbereder er för fullt medvetande. Emellertid ligger det i framtiden och vid lämplig tidpunkt kommer ni att få hjälp med att uppnå en sådan upplyftning. Det finns redan ett medvetande om att er medvetenhet växer, och ni kan ta åt er äran av att ni uppnått detta, eftersom det är ni själva som har valt att gå igenom era uppgifter.

För närvarande finns själar på Jorden som är på olika nivåer av medvetande och detta orsakar mycken friktion mellan de olika grupperna. Ni bör inte tillåta er själva att distraheras av vad som händer runt omkring er utan istället koncentrera er på er egen utveckling och framgång. Dagarna av offrande av er egen utveckling för att hjälpa andra är inte längre nödvändig, och alla själar vet nu vart de är på väg och vad som förväntas av dem. Tiden har nu kommit när varje själ måste ägna sig åt sin egen livsplan och göra sitt bästa för att uppnå dess mål. Var säker på att de som saknar kunskap om vad det är kommer att få hjälp med att göra så stora framgångar som möjligt.

Den mänskliga rasen har utvecklats så snabbt att det är svårt att tro på de framsteg som uppnåtts. Det verkar som att ju svårare uppgiften är som ligger framför er desto större blir era ansträngningar att uppnå framgång. Som vi ofta har påpekat så uppmanas ingen själ att göra mer än den anses vara kapabel till, vilket är orsaken till att några av er redan känner till sina begränsningar och har accepterat att Uppstigningen inte är för dem under denna cykel. All erfarenhet ger dock en god plattform för dem som strävar efter att slutföra den här cykeln genom att göra stora framsteg i sin egen utveckling. Hur andra själars framsteg görs är deras eget val, även om vi kan uppmuntra dem att ta varje tillfälle till att höja deras vibrationer.

Du kanske har märkt att vi dras mycket närmare er nu, och det beror på att tiden för att träffa oss kommer närmare. Våra skepp ses mycket oftare på er himmel och vi har visat oss under en lång tid nu, och vi kan vara närvarande utan att rädsla upplevs av invånarna på Jorden. Vi har aldrig utsatt er för fara, men en del av era piloter har upplevt viss oro när de konfronterats med våra farkoster. Var säkra på att vi har full kontroll över våra skepp och med vår teknologi kan vi hantera varje situation som kan uppstå och som skulle kunna utgöra ett hot mot er säkerhet, och för vår egen också. Vi har ofta hjälpt er när någon fara har hotat er, och detta på ett sådant sätt att ni sällan är medvetna om vår inblandning. Ibland kan det ni kallar mirakel hänföras till vår närvaro – men vi försäkrar oss först om att vi inte blandar oss i er karma!

Det finns så många olika arter som lever på eller i er Jord. Den Inre Jordens invånare har varit med er under eoner av tid, och de kommer att möta er inom en nära framtid. De är mer utvecklade än ni är och har mycket att erbjuda er. Andra har också baser inom Jorden och några är placerade på havsbottnen utom räckhåll för er. Kanske kommer de mest överraskande avslöjandena att bli när människorna kommer att förstå och erkänna sina rymdfamiljer. för många själar som har inkarnerat på Jorden kommer från andra planeter. Allt detta är av intresse för framtiden för den mänskliga rasen. Individer kan stiga upp vid en viss tidpunkt, men hela mänskligheten får endast en sådan chans vid slutet av en Solcykel, just en sådan som ni nu upplever.

Så ni förstår att ni har gått in i en mycket viktig period, en period som er framtid beror av. Många själar arbetar med er för att säkerställa att ni uppnår ert mål, och vi är övertygade om att ni kommer att lyckas. Nä du ser tillbaka kommer du att förundras över din motståndskraft och din avsikt att förflytta dig in till de högre nivåerna. Var säker på, och vet, att ditt öde inte ligger i att leva på Jorden såsom du känner den nu. De av er som visat sig vara redo kommer att flytta ut ur den lägre dimensionen och lämna den gamla Jorden bakom er.

Det är dags för en ny start och att torka rent griffeltavlan för du är inte dömd att stanna kvar i den här dimensionen. Du kommer att tycka att det är mycket svårt att motstå de nya vibrationer som kommer in, och varför i all sin dar skulle du göra det när ditt öde är att återvända helt och fullt till Ljuset? Om du inte visste det redan så är det så att du har upplevt många situationer som noggrant har testat dig och att du äntligen har kommit igenom det som en Varelse av Ljus. Den fysiska världen här är inte ditt hem men den har tjänat dig väl för dina upplevelser och erfarenheter.

Rädsla är ditt största hinder för evolution då ett sådant tillstånd stoppar upp den och du blir öppen och mottaglig för de lägre vibrationerna. När du konfronteras med tillstånd som kan dra fram rädslor, ta ansvar för dem och behandla dem med kärlek och förståelse. Entiteter inom de lägre vibrationerna föds av rädsla och det är inte vad du önskar skall ske. Ge dem inte den kraften utan isolera hellre rädslan och ta bort deras makt. Är det inte intressant att tänka sig att i praktiken är det så att genom att inte vidta några åtgärder så följer du den bästa tillgängliga vägen för dig själv?

Konfrontation och hämnd är agerandet hos dem som inte förstår Karmas lag och är omedvetna om att varenda själ har ansvaret för sina handlingar. Du kan inte ljuga din väg ut ur ansvaret för dina handlingar eller ord. Den dag du passerar över till den andliga världen och granskar det liv du just avslutat så kommer du att få se att bara sanningen återstår, och det är ingen idé att försöka lura någon. Det är inte så skrämmande som du kanske föreställer dig, för de Höga Varelser som handhar sådana frågor är helt av kärlek och finns inte där för att förmana eller straffa dig.

Livet på Jorden består oftast av både upp- och nedgångar, så försök att förstå de lektioner som presenteras för dig. Om du inte lär dig av dem så kommer de att poppa upp igen tills den dag du gör det. Det är precis vad livet handlar om så acceptera din lott, för du kommer då att ha accepterat din livsplan. Din uppgift är att dra lärdom av de lektioner som presenteras för dig så att du inte behöver göra dem igen.

Jag är SaLuSa från Sirius, här för att hjälpa er och försäkra att ni lägger er energi på de saker som är mest fördelaktiga för er. Ni kommer aldrig att ångra det då det är så mycket som står på spel, och ni kommer att gå framåt så mycket snabbare. Försök att ta bort de saker som står i vägen för ert framåtskridande. Jag lämnar er nu med mycket Kärlek och Ljus och tackar er alla för er önskan att gå vidare in i Ljuset.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge