Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 12 augusti 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 12 augusti 2016

Mike Quinsey

Ni närmar er snabbt tiden för färdigställande av de olika förändringar som är på gång. Ni har tålmodigt väntat på de yttre tecknen som indikerar att allt börjar manifesteras och snabbt tar er till Uppstigningen. Frågor är i ett skede där omvärdering av valutan i varje land sker. Målet är att säkra att varje förändring rättvist speglar tillståndet och potentialen i varje nation så att ni kan handla i en marknad som representerar ett rättvist utbyte.

Förändringarna kommer att se till att där finns jämlikhet när det gäller handel. Det bör bli ett borttagande av gamla handelshinder så att alla kan handla på en fri marknad. Tiden kommer att sortera ut de områden för utbyte där det krävs en omställning eller anpassning. Europa är i ett oroligt tillstånd då efterdyningarna av Brexit är kännbara. Det var det önskade resultatet och det kommer att öppna vägen för fler länder som följer efter och som kommer att sätta stopp för Illuminaternas planer på världskontroll.

Just nu kan folk inte se potentialen för förbättring, och inser inte heller att ni har tagit ett steg framåt mot frihet. Förändringarna blir inte lätta, men var så säkra på att vartenda land får vägledning i enlighet med deras karma. Allteftersom hindren tas bort så att människor kommer mer tillsammans så inser de att de alla är Ett på vägen till en ny värld. Allt kommer att fungera perfekt och uppfyller alla själars behov enligt deras livsplan. Många utomjordiska människor väntar på en möjlighet att få träffa er och återförena er med era stjärnfamiljer. Ni har alla kommit från er egen planet och er egen sort och de har noga följt era framsteg.

Ni är de som tog upp utmaningen att stiga upp igen i Ljuset genom att övervinna separationen i samband med dualitet. Detta användes också till att hjälpa andra som var instängda i de lägre vibrationerna och blev inspirerade till att lyfta sig upp och ut ur dem. En del framsteg kanske går långsamt, men med all den hjälp som ges så finns ingen anledning till varför de inte skulle svara an. Några, som t ex Illuminaterna, vägrar fortfarande envist att vända sig till Ljus och Kärlek och föredrar att njuta av sin makt över andra själar.

Det finns en del av er som undrar vad skälet är till att ni lever på Jorden, för livet verkar inte ha någon mening alls. Var säkra på att all erfarenhet är av värde, och inte alla själar avslutar sina resor med ett dramatiskt avslut. Till viss del beror detta på din karma för i slutet av cykeln måste den ha rensats. Så det är förståeligt att vissa själar kommer att ha en tuff tid med att rena sin karma, medan andra kommer att ha mycket lite att ta itu med. Bekymra er inte om detaljerna, men när ni konfronteras med era utmaningar så ta itu med dem på ett så passivt sätt ni kan. Det bör vara sista gången ni kommer att gå igenom en sådan period för rengöring.

Vissa själar har blivit ganska fästa vid Moder Jord och kommer att följa med henne till den Nya Jorden. Andra kommer att föredra att ”gå hem” till sin egen planet, där de kommer att fortsätta att utvecklas. Livet står aldrig stilla förrän du når ett komplett tillstånd av perfektion genom att du återgår till kärleksenergi, skönhet och stillhet i Gudomen. Gud andas in och Gud andas ut, och själar sänds ut för att få mer erfarenhet. Du kanske redan har slutfört en sådan resa, men i grund och botten är du samma själ varje gång.

Tänk på att genom alla dina upplevelser och erfarenheter så skapar du din egen framtid. De är bara där för dig när du skall rensa din karma och behöver vissa erfarenheter för att kunna gå framåt. Det du fokuserar på är det du får, så tänk noga igenom vad det är du önskar och bli inte iblandad i negativa frågor, men du kan lugnt vara en observatör. Genom att hålla din plats i Ljuset är du ett exempel för andra på vad som kan åstadkommas.

Människor över hela världen vaknar nu upp till sanningen om deras väsen, och allteftersom tiden går kommer hela sanningen att komma fram. Mycket lite är som du tror att det är från det yttre utseendet, och du har gått igenom många liv och levat en dröm långt ifrån din sanna realitet. Du har i själva verket varit förtryckt och medvetet hållits nere för att förhindra dig från att lära dig vad som är sant. Dessutom har du sällan fått leva i fredliga tider, så konfrontationer har hållit dig i ett tillstånd av rädsla med små utsikter till frid. Dock kommer den situationen att ändras mycket snart när människor kommer samman och skapar sin egen framtid av lycka och glädje.

Ni är alla suveräna varelser avsedda att återvända till de högre nivåer där ni skall uppnå fullt medvetande. Det har varit ert öde sedan solcykeln börja för ca 25 600 år sedan, när ni lämnade de högre vibrationerna för att kunna uppleva separation. Det har varit en lång och svårt upplevelse, men den har haft sina trevligare stunder också, och ni har lärt mycket från dem. Ni har förtjänat rätten att handla och agera som de Mästare ni är och kommer att bli till stor nytta av upplevelserna i de lägre dimensionerna. De gör det möjligt för er att hjälpa andra igenom dem på grund av er försthandskunskap.

Oavsett hur mycket de Mörka tjänarna har hållit er tillbaka i er utveckling så sker den ändå, oberoende av deras ansträngningar, och ni är nu tillräckligt avancerade och medvetna för att börja förstå sanningen om er existens. Genom att inse din sanna potential har du kunnat lyfta upp dig själv ur de lägre vibrationerna och in i Ljuset. Bevis på sådana förändringar indikeras starkt genom framgången i nya teknologier som kommer att förflytta er in till en ny era av framåtskridande. Vid rätt tidpunkt kommer de att bli allmän kännedom och möjliggöra att framstegen tar ett sort steg framåt. Det är ett avvaktande som är nödvändigt för att försäkra att, när det är tid att gå vidare, det är helt säkert från störningar.

Er långa färd genom dualitet är allt annat än över och ni är nu på sista sträckan hemåt. Det finns uppenbarligen mycket arbete att göra för att driva er in till den Nya Tidsåldern, men snart skall ni befrias från kontrollen som lagts på er av Illuminaterna. Friheten närmar sig och firandet kan snart inledas. Ojämlikheter och brister kommer snart att åtgärdas och de första stegen är nära till manifestation. Så tappa inte modet för problemen har förts upp till ytan för att tas om hand. Denna period kommer att passera mycket snabbare än ni kanske kan föreställa er för ni får hjälp och vägledning för att handskas med resultatet. Galaktiska Federationen har varit med er hela tiden, men det är först på senare tid som de har beslutat att öppet ta kontakt med er, och snart kommer de att visa sig mer regelbundet.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge