Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 10, 2010

SaLuSa, March 10, 2010

Med tanke på den ganska korta tid som ni nu har innan Upplyftningen så är det vist att reda upp era affärer. Det skulle göra det allmänt lättare för er och era Guider får möjlighet att hjälpa er mer direkt. De är hos er redan från er födsel och är så att säga tillägnade er då deras erfarenhet passar väl in med ert livs plan. Med kunskap om att ni skulle leva detta liv fullt ut så vill de, liksom ni, se till att ni klarar upp all kvarvarande karma. I era ögonblick av stillhet och reflektion kan ni kanske finna att ni blir medvetna om de lektioner som ni kom för att arbeta igenom. Efter att denna cykel tar slut kommer ni inte längre att behöva erfara på samma sätt, eftersom ni kommer att ha blivit upplyfta och kapabla att leva helt och hållet i Ljuset.

Er hela tid i dualitet har var en fråga om att hitta vägen tillbaka hem från begränsningarna i de lägre dimensionerna, och att bli redo att upphöjas när möjligheten kommer. Om ni är ärliga angående era begränsningar så krävs det inte alltför mycket för att överkomma dem. Mycket hjälp kommer till er så snart ni ber om det, och det skulle vara ovanligt om ni misslyckades under dessa förhållanden. När ni väl har intentionen att lyfta upp er själva och förflytta er in i Ljuset och Kärleken finns det just ingen anledning till varför ni inte skulle uppnå total framgång. Ni kan absolut göra det, och det är en väg ni har gått tidigare och glömt bort när ni sjönk ner i dualitet.

De Jordliga tingen kommer gradvis att vara av mindre och mindre intresse för er, då ni separerar från de lägre vibrationerna. Er fokus kommer helt korrekt att vara på skönheten och freden i de högre vibrationerna, och ni kommer att hjälp med att föra dem till manifestering. Det är möjligt för er att låta världen gå sin gilla gång utan att ni blir involverad i dess problem. Var medveten om vad som händer men bli inte involverad så vida det inte är i ert intresse. Era energier bör inte slösas, utan appliceras på allt som är upplyftande. Det finns mycket ni kan göra om ni önskar tjäna andra, och ni behöver inte se långt bort för att hitta en möjlighet. Eftersom ni alla är En så gör det all hjälp ni ger att lyfta en annan själ att den allmänna medvetande nivån ökar exponentiellt. Allt handlar om energi, och er tankekraft kan forma det på vilket sätt ni önskar. När ni klättrar på stegen mot de högre dimensionerna blir det mer ögonblickligen. När ni gör så lär ni er också att på ett korrekt sätt kontrollera en sådan förmåga.

Det finns alla typer av utvecklingar som väntar er, och gradvis kommer ni att inse att de utlovade förändringarna är på väg. När de väl har börjat går det inte att stoppa dem, och Människan måste vara alert för att följa allt som händer. Snabbhet blir av vikt för att minimera alla olägenheter för er, och ni kommer att segla igenom det hela med er vanliga mod och kraft. Soluppgången av förändringar kommer att fortsätta och ökar tills att Ljuset helt lyser upp Jorden. Då skall ni genomleva en fred utan like, som för er in i den Nya Åldern.

Den Galaktiska Federationen är inte här bara för er och se er igenom förändringarna igenom, utan vi har mycket att erbjuda då det gäller er andliga utveckling. Under århundraden har ni blivit felinformerade när det gäller syftet med era liv, ibland genom okunskap och vid andra tillfällen genom avsiktliga intentioner. Allt som gäller er kommer att avslöjas, med särskild tillsyn för att se till att ni är klara i era sinnen om vad Upplyftningen handlar om. Er världshistoria har blivit förvrängd av samma anledning och när den är sanningsenligt avslöjad kommer ni att hissna över hur ni har blivit utnyttjade. Det måste dock sägas att om ni som ett kollektiv hade haft som målsättning att höja Ljuset på Jorden så kunde ni ha förflyttat er in på en annan väg vilket skulle ha skrivit om allt. Vi klandrar er inte på något sätt, men fakta är fakta som inte kan förnekas. Kanske att några utan vetskap gav upp sin makt till dem som bara var alltför ivriga att regera över er till sin egen förtjänst. Nu börjar ni bli medvetna om att var och en av er är en själ från Källan och har obegränsad makt. Använd det nu vist och så spelar ni er hand för att införa ett framgångsrikt slut till denna cykel.

Ni önskar att bli som oss, och det är också ert öde som gudomligt förordat. Vi är där ni är menade att vara när som ni tar er plats i den femte Dimensionen, där ni kommer att fullt kunna uttrycka ert Gudomliga Självt. Många tjänar andra nu och arbetar medvetet redan nu på de högre nivåerna. Det finns en mäktig kraft inom er som motiverar er, och tar fram era spirituella former i allt ni gör. Ni är ett utmärkt exempel på vad som kan uppnås när ni har en god kontakt med ert Högre Själv. Som vi ofta rekommenderar så kan det uppnås genom att hitta en passande meditation som ger er fred och harmoni. Ni kommer att gynnas av sådan direkt kommunikation och ni kommer att med säkerhet veta när denna förbindelse är gjord. Egot kommer under sådana omständigheter att sättas åt sidan och det går inte att ta miste på källan.

Kom ihåg att var själ på Jorden reser en väg som de själva har valt, så möjliggör för många sätt som alla leder till samma mål. De kommer att skiljas åt i och med att ni är på olika nivåer av förståelse och en del är långt efter andra. Det finns ingen tidsbegränsning då ni går framåt i en hastighet som passar er. Alla som önskar lyfta sig upp behöver dock sätta sig själva ett mål, för att se till att de är redo för det vid slutet av denna cykel. Ni kommer redan att ha en god uppfattning om era chanser tillframgång, men ge aldrig upp era försök att höja medvetandet. Framgång visas ofta via subtila förändringar på det sätt som ni för er. Plötsligt kommer ni att finna att er omsorg och kärlek för andra når vidare och till alla, när som ni känner igen själen inom er som en enhet med Ljuset.

Jag är SaLuSa från Sirius, och när jag ber er att se oss som era systrar och bröder så är det därför att vår relation är som en stor Galaktisk familj. Ni kanske tillfälligtvis känner er som ringare varelser, men det är långt från sanningen. Det är enbart därför att ni har känt er ensamma och separerade från Källan. Det var delvis nödvändigt så att ni djupt kunde erfara hur det var. Det var dock också meningen att låta er finna vägen tillbaka, och vid det här laget är många av er på god väg tillbaka mot fullt medvetande. Ni är på väg att avsluta er resa i dualitet vid slutet av denna cykel. Ni uppmuntras att kalla på oss om ni behöver hjälp, och vi kommer att svara med kärlek och hjälpa er när det är möjligt.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge