Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 5 februari 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 5 februari 2016

Mike Quinsey

Händelser som kommer att påverka er framtid och som är fördelaktiga för er fortsätter att inträffa, för det mesta utan att ni märker det. Dock kommer en tid under innevarande år när ni skall få känna på alla de fördelar som förändringarna drar med sig. Det är känt att en omvärdering av valutan är främst i era sinnen, och det har tagit en ansenlig tid att föra samman länder för en överenskommelse om dessa förändringar.

Det finns nu tillräckligt många av dem för att kunna gå vidare och det har aldrig funnits en tid när sådana framsteg som nu har uppnåtts. Ni kan därför räkna med att en revalvering av valutan är i sitt slutskede. Under tiden ser fler uppfinningar dagens ljus, och det är bara en fråga om tid innan de börjar släppas. Var säkra på att förändringarna är på god väg och har kommit för långt för att kunna stoppas.

Olika sätt att producera fri energi har funnits under en lång tid och nu kommer ännu fler att avslöjas. Deras slutliga användning och tillgänglighet närmar sig, men Illuminaterna försöker fortfarande att förhindra distributionen av dem. Det kommer inte att förbli i den här situationen eftersom er utveckling inte kan hållas tillbaka hur länge som helst.

Svåra tider väntar framöver och är oundvikliga eftersom större förändringar sker och en ny livsstil tar sin början som för er från slitgöra till ett liv som frigör er från det. Det finns så många förändringar på väg som kommer att höja er livskvalitet till nivåer som ni borde ha haft i slutet av förra seklet. Under vad som verkar vara en relativt kort tid kommer ni att ha gått framåt med stormsteg tills ni når den nivå som lyfter er ur de gamla mönstren av kamp och strid.

Den mest acceptabla och välkomna förändringen kommer att bli den som gör att ni är helt säkra på att ni har en världsfred och att frukterna av ert arbete används till förmån för alla. Den största vinsten är att ha tillräckligt med tid för att följa era egna intressen och har finansiella medel att göra det. Livet kommer at bli väldigt annorlunda än vad ni för närvarande är vana vid. Inte längre kommer Moder Jord att ses som en fängelseplanet, och det utegångsförbud som en del av har levt under kommer med tiden att lyftas bort. Ni blir fria själar och kan följa era egna vägar utan att någon hindrar er.

När de bland er som är av Ljuset fortsätter att lyfta upp er själva så kommer ni att distansera er från dem som gör små eller inga försök alls att komma ifrån sina mörka energier. De kommer att uppleva precis vad de försöker att påtvinga er civilisation, och de kommer att få se sig själva isolerade från resten av mänskligheten.

Genom ditt sätt att uppskatta tiden kanske det verkar som det tagit lång tid att nå den här punkten i din evolution, men i verkligheten är det bara som ett ögonblick. Fördelarna med en sådan erfarenhet är många och har uppnåtts under en så kort tidsperiod. Naturligtvis har ni alla måst gå igenom några tuffa utmaningar, men det finns inget snabbare sätt att utvecklas än detta. Vad du har lärt dig kommer att ha förberett dig för stora ting och ditt Livssvärd (Sword of Life) kommer att ha härdats genom dina upplevelser.

Ta varje utmaning som en möjlighet att höja dina vibrationer, och vet att du aldrig placeras i en situation som är mer än du kan klara av. Så, om du just nu deltar i en kamp, vet då att du har förmågan att nå framgång. Kom också ihåg att du inte går genom livet ensam, och att där alltid finns kära själar som följer dig och kommer att hjälpa dig där de kan. Var dock medveten om att hjälpen är din när du ber om den och att den inte på något sätt kommer att påtvingas din fria vilja.

Vi vet att enormt stort antal av er lider av olika former av sjukdomar, eller saknar god hälsa av olika skäl. Ni kan vara säkra på att en god hälsa mycket snart kommer att vara det normala sättet att leva och att i de flesta av era livstider kommer healing att finnas tillgänglig för alla själar. Faktum är att en omedelbar healing även kommer att återställa trasiga eller förlorade lemmar.

Framtiden innehåller många överraskningar för er och alla kommer att fylla er med glädje. Gud har alltid lovad att vid uppfyllandet av den nuvarande cykeln skall ni återvända till de högre världarna för att starta en tid av ständig kärlek och uppfyllelse. Bli en av dem som hjälper till att manifestera den Nya Tidsåldern och hjälper andra att följa samma väg. Var kärleksfull och vägled andra så att de också kan nå framgång.

Tänk på att vilka tankar du än sänder ut så hjälper du till att etablera de framtida händelsernas natur i ditt liv. Underskatta inte tankens kraft, för det är ni, Jordens folk, som bestämmer er egen framtid. Så fokusera på allt som är gott och som hjälper mänskligheten att fortsätta hålla fötterna på Ljusets väg. Era guider arbetar ständigt för detta ändamål och kommer att göra allt de kan för att hjälpa er att hålla ert mål i sikte.
Under de nuvarande omständigheterna finns det alltid distraktioner som kan leda dig vilse. Kalla på dina guider i tider av nöd och de kommer att finnas där vid din sida. Ibland känner du deras närvaro och det kan vara mycket lugnande.

Tidigare erfarenheter visar att när man har stora förväntningar så tenderar man att bli besviken om de inte materialiserar sig snabbt nog. Låt lämpligt med tid gå för händelser att kunna ske, för mycket utvecklas mot sin fullbordan och du kommer att veta snart nog när de är redo. Du kommer inte att bli besviken. Så snart de som motsätter sig förändringarna inte längre kan utöva sitt inflytande så kommer de också att börja manifestera. Så snart resterna av den gamla cykeln avlägsnats kommer en fantastisk period av tillväxt och utveckling att påbörjas.

Det är så mycket som är destinerat att hända att ingen kommer att kunna stoppa dess uppnående. Och det kommer att välkomnas över hela världen när den Nya Jorden kommer till stånd. Varje själ kommer att ha stort inflytande över vart deras resor tar dem, och många kommer at påbörja ett nytt äventyr. Så småningom kommer ett helt nytt panorama av möjligheter att öppnas upp för er när ni etablerar er som en Galaktisk Varelse. Även nu ges du en större förståelse av Universum som öppnas upp för dig. Det är fullt av liv som, liksom du själv, utvecklas mot en större förståelse av hur allting är en del av det hela.

Det finns så många olika former av liv som existerar i de många Universa som finns runt om er och vissa är så annorlunda mot ert eget Universum men alla är ändå på en väg som försäkrar att de fortsätter att utvecklas. Människan är en relativt ny art som är redo att gå in i de högre dimensionerna. På en hög nivå finns ett ”krig” som utkämpas mellan krafterna av Ljus och de Mörka tjänarna som, trots att de har förstått att deras handlingar är begränsade, vägrar att ge upp. Deras kamp är destinerad till ett misslyckande i framtiden för dem, för de kan inte längre använda hela vapenarsenalen som de har samlat på sig.

De är dömda att klänga sig fast och hoppas på framgång fast de förlorat makten att diktera det slutliga resultatet. De är blint på väg mot nederlag, men inte på det sätt ni kan föreställa er, för Ljuset tillgriper aldrig våld. Slutet på det gamla sättet av konfrontation är nu i sikte, även om det är ganska lång väg att gå innan total fred kan tillkännages. En era av fred närmar sig som ni har förtjänat genom er hängivenhet och engagemang i Ljuset och allt som det representerar. Må Kärlek och Ljus förbli med er för alltid.

Detta meddelande kom genom mitt Högre Jag. Jag lämnar er med kärlek och välsignelser, och må Ljuset lysa upp era dagar och er väg till fullbordan.

I Ljus och Kärlek

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge