Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 10, 2010

SaLuSa, February 10, 2010

Er förmåga att höja er utöver de kaotiska förhållandena runt omkring er är inom er förmåga. Ni är överlägsna Varelser som nu upptäcker hur lätt ni kan blockera de negativa energierna, genom er tankekraft. Lägre energier svärmar konstant runt omkring er, men om ni centrerar era energier inom er själva så är ni skyddade. Ni blir detta välkända ”Ljuset i mörkret”, som parerar attacker ämnade att penetrera era försvar. De mörka skapar avsiktligt osämja och rädsla, med förhoppning att ta ner er och få bort er uppmärksamhet från era mål. Fortsätt att koncentrera er på era närstående uppgifter för att föra er vidare mot Upplyftningen. På detta sätt kommer era sinnen inte att störas av vad som pågår runt omkring er. När fysiska förändringar orsakar avbrott och destruktion, vet att de på längre sikt inte kommer att påverka ert öde att upplyftas. Den gamla Jorden måste renas och kommer inte att bli ert hem, då den nya Jorden redan börjar ta form.

Ni har genomgått många oroliga tider, och perioder av stor förtvivlan, men här är ni nu på tröskeln till en Ny Era och redo att lägga allt detta bakom er. Det har inte längre någon inverkan på er framtid, då ni redan går på vägen mot härlighet och fullbordan. Ni kommer inte att överraskas av vetskapen att de nya erfarenheterna kommer snart att skicka det förgångna till historien, där det inte längre kan skada er. Det är väl att ni inte kan erinra er alla era tidigare liv, då de skulle distrahera er från den mycket mer väsentliga uppgiften att framgångsrikt slutföra denna cykel. Mina Kära, fascinerande som det kan vara att veta vilka ni är så är den viktiga punkten att ni tar värdet av era erfarenheter med er. Dessa kommer att hjälpa er överkomma liknande problem, och er utveckling marscherar vidare.

Efter tusentals år i denna cykel närmar ni nu er sluttiden, men under den lilla tiden som finns kvar kommer ni att åstadkomma mer än under någon annan tidigare period. Tillväxten i ert medvetande accelererar hela tiden, och vi ser ett allmänt uppsving i antalet som vaknar upp. Detta skapar djupgående förändringar till det bättre, då Ljuset blir allt starkare. Detta är varför vi kan säga till er att slaget mellan Ljuset och mörkret är över, och det är bara den sista andetagen av de mörka Tjänarna som får det att gå vidare. Allt är illusoriskt i vilket fall som helst, som ni börjar inse. Er verklighet är inte i de lägre dimensionerna, då ni är Varelser av Ljus som förtjänar en framtid i de högre dimensionerna. Ni har prövat på att skapa i dualitet, med ringa framgång, men ni har ändå hållit fast vid ert Ljus och kunskapen om att ni är mer än vad ni förefaller att vara. Det finns en inre kunskap som har gjort det möjligt för er att infria er större potential, så möt de nuvarande utmaningarna med stort självförtroende.

När ni genomgår så många vedermödor har ni blivit orädda krigare för frihet. Ni står upp mot dem som vill påtvinga sig själva på er, och de är oroade att ni inte längre böjer er inför deras tryck. Folkets makt har återuppstått och ni finner att det finns styrka i antal. Händelser som äger rum hjälper er i er kamp, och de mörka Tjänarna kollapsar in i ett hål som de har grävt för sig själva. En lämplig tid närmar sig för de första uttalandena, vilket kommer att försegla deras öde, men det måste fortfarande timas väl för att ge maximal effekt. Avslöjandena kommer att frigöra så mycket information att det kommer att förändra världen dramatiskt, och det finns ingen återgång till de gamla uppfattningarna. De som redan vet sanningen om oss blir inte chockade av resultatet, men den del som har föga kunskap om det kommer att bli förvirrade under en tid. Det är något vi vill snabbt ta hand om genom en serie av program som kommer att upplysa folk om varför vi är här. En sak följer en annan tills att människors fantasi blir stimulerad och uppspänd utav vad som vi kan erbjuda. Det är ett faktum att vi infriar våra löften, tack vare storleken på den Galaktiska Federationen och dess enorma resurser. Dessutom därför att vi kommer för att hjälpa er genom resten av denna cykel, och se till att ni upphöjs.

Dröm era drömmar, Mina Kära; er tid har kommit då er frihet och suveränitet som i falskhet togs från er skall återupprättas. Det kanske tar tid att göra så helt och hållet, men det skall göras med vår hjälp. Många reformer kommer att göras med målsättning att återinföra rättvisa, och utrota korruption och kriminella aktiviteter. Ni vill ha ett samhälle baserat på rättvisa och ärlighet i vilket ni kan lita på varandra, och det är vad ni kommer att få. Var lugna att planerna för detta har redan gjorts mycket noggrant för att ha absolut framgång. Våra allierade väntar bara på deras instruktioner att gå vidare, och det är inte allt för långt borta.

Allt som har gömts för er kommer nu fram, vilket förbereder er för större avslöjanden som kommer att chocka många människor. Sanningen måste dock komma fram, vilket kommer att hjälpa er att förstå varför förändringarna blir så allomsvepande. Tentaklerna av de mörka Tjänarna har penetrerat de flesta av de stora institutionerna på en global bas. De har infiltrerat regeringarna, militären och stora företag, ofta genom att köpa sig inflytande. Alla dessa frågor måste tas upp, och de skall hanteras för att bortföra de som är skyldiga till att gå mot era intressen.

När vi säger att det finns mycket att göra så underskattar vi inte omfånget på uppgifterna som ligger framför oss. Vi vet redan om de bland er som har erbjudit era tjänster till oss, och vi är glada att inkludera så många som möjligt i våra planer. Ni har färdigheter som kommer att göra er passande att assistera oss i våra projekt, som kräver folk med teknologisk erfarenhet. Det kommer nu två år av intensiv aktivitet, och det kommer att bli glädjande arbete då ni vet att det kommer alla till nytta. Till sist men inte minst så förtjänar Moder Jord er kärleksfulla hjälp, då också hon måste bli redo i tid för att lyftas upp.

Jag är SaLuSa från Sirius, och med förhoppning att varje meddelande har målat lite mer av bilden som vi kallar er framtid. Såsom ni har lärt er kommer era liv att till slut bli helt förändrade, och vi vill att ni är förberedda så mycket som möjligt för vad som kommer. Det finns inget att vara rädda för, då er historien om er tid i dualitet har ett lyckligt slut. Vår kärlek omger er som alltid och sänds med vår välsignelse till er alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge