Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 9, 2009

SaLuSa, November 9, 2009

Tiden som råder nu är sådan att ni kan granska vad av ert gamla jag som skall föras vidare. Det är en del av er personliga rening som kapar banden med vissa aspekter av ert medvetande, vilket inte längre tjänar någon som aspirerar mot att höja de nuvarande nivåerna. Vad ni brottas med är tankebanor som länge har varit del av ert psyke. De bestämmer er reaktion till omständigheter genom era tidigare erfarenheter, och er egen bild av vem ni tror att ni är. Ni får automatiska reaktioner, som inte längre kan passa in med de förändringar som ni gör så att ert medvetande kan lyftas. Ni kan bryta länken genom att förneka den er energi, vilket förhindrar den att manifestera. Låt tankar passera genom era sinnen på samma sätt som ni blir en observatör av verkliga händelser, och låt dem frigå omedelbart. Var försäkrad om att med tiden kommer ni att kunna ta fullt befäl över era tankar och handlingar.

Ni är på väg att bli en starkare aspekt of ert Högre Jag, och ni har säkerligen lagt märke till förändringarna inom Jaget. Istället för att vara bundna utav ert uppväxande och vad som bedöms vara ett normalt sätt att leva, är ni nu öppna till vägledning från de högre nivåerna. Detta håller er stadigt på vägen mot evolution och mot att bli en fullblodad Varelse of Ljuset, vilket är nödvändigt om ni skall bli del av Upplyftningsprocessen. Ni kommer att finna att det gradvis blir lättare att uppnå en högre medvetande nivå, då vibrationerna på Jorden ökar i en allt snabbare takt. Det har inte tidigare funnits ett sådan lägligt tillfälle att överge cykeln av reinkarnation. Ni har, skulle man kunna säga, kvalificerat er att förflytta er mot de högre dimensionerna. Dualiteten har givigt er en backgrund och tankesätt att förstå att ni har lärt tillräckligt från era erfarenheter för att kunna låta dem gå.

Magnituden av vad ni har uppnått kommer ni inte att inse förrän ni lämnar dualiteten och finner er själva i de högre nivåerna av Ljuset. Då kommer ni att kunna titta bakåt på er totala erfarenhet, och utan tvivel kommer era toppar och dalar att förundra er. Med ledning dirigerade ni erfarenheter till er själva vilka gjorde att ni uppnådde era personliga mål. När allt kommer omkring, Mina Kära, ni valde er väg och inte var själ har samma önskan eller mål i sinnet. Ni kan tjäna Ljuset på så många sätt och det finns många civilisationer under utveckling som skulle kunna dra nytta av er kunskap. Vilka passar bättre att leda andra som fortfarande är inom dualiteten än de som just har avslutat kursen.

Er verklighet är en illusion, men den förefaller verklig när ni deltar i den. Vid en tidpunkt i framtiden kommer den att helt försvinna, som allt annat utav en lägre vibration kan den inte hållas samman när de inom den höjer sin nivå. Ingenting är naturligtvis förlorat, men återvänder enbart till sitt ursprungliga väsen för att återanvändas i en annan skapelse, vilket kontinuerligt sker runt över hela Universum. I de högre dimensionerna blir ni skapare av vadhelst era hjärtan önskar, and det blir rent och i balans med allt annat. De finns inte plats för annat än de renaste av tankar. Det kan låta svårt att anpassa sig till, men med er återvändo till fullt medvetande kommer ni att finna det helt naturligt att hantera. Ni kommer att vara på nivåer som är ert sanna hem, från vilka ni ursprungligen kom.

Mina Kära, ni kommer att bli både häpna och upplyft av de förändringar som är så nära. Vad ni kanske trodde var praktiskt taget omöjligt kommer att ske, då Ljuset har givigt människor styrka. Ett avslöjande efter ett annat kommer att komma ut när det väl börjar, och det kommer att avslöja de falska förhållanden som ni har levt under. Ni söker efter sanningen om er själva, och det kommer att reda ut många missuppfattningar ni har. Det finns inga utvalda folk som är privilegierade över andra, och det är genom era egna ansträngningar som framsteg görs. Trots vad som utåt inte förefaller så, är ni alla jämställda. Människan har satt ihop ett system där andra betraktas som underlägsna enbart för att få makt över dem. Upplysta individer är vanligtvis ödmjuka och använder sin information att hjälpa andra, utan förväntningar om belöning. Från ett andligt perspektiv är det era avsikter som avgör hur osjälviska era handlingar anses vara.

De själar som är förberedda för Upplyftning söker likasinnade att dela sin kunskap med, och hjälpa så många som möjligt att upphöjas. Ju mer Ljus som attraheras till Jorden ju större är möjligheten att andra också upphöjs. Vi ser att många själar börjar vakna från sin slummer, och plötsligt ser Ljuset och frigör sig själva från de band som har hållit dem tillbaka. Det är redan så att oberoendet som många känner driver dem att kämpa för frihet, och ni har märkt att de kommer från alla samhällsskikt. Andlighet kan inte ses i en person, eller mätas i deras förmögenhet eller status i samhället. Handlingar säger mer än ord, men ord har också en associerad vibration som kan läka; eller såra en person. Var försiktiga, Mina Kära, så att ni väljer era ord noggrant då de bär med sig en skapande kraft inom sig.

Att kontinuerligt tala sanning är svårt att göra i ett samhälle som är gött på lögner, och som använder dem för att få fördelar. Ärlighet och sanning är ändå nödvändiga om ni skall ta er plats på de högre nivåerna, där någonting annat skulle vara helt uppenbart. Vi ser dock inte att några problem kommer att uppstå, eftersom ni kommer att ta med er intentionen att leva livet till den högsta möjliga nivån av perfektion. Ingenting som ni bes om är omöjligt, det är bara i jämförelse med era nuvarande liv som förändringarna ter sig så formidabla, de är dock uppnåeliga. Tänk på er potential som obegränsad och som medskapare med Gud är vadsomhelst ni önskar att göra inom er förmåga.

Jag är SaLuSa från Sirius, och jag representerar bara en kontaktkälla från medlemmar av den Galatiska Federationen. Andra som Plejaderna är också ganska ofta i kontakt med er, och de har ett speciellt intresse på grund av deras långa förknippning med er och er Jord. Om ni tänker på det, varför skulle en del av er så lätt acceptera iden om kontakt med oss? Det är därför att ni har känt oss under andra liv, och i forntida dagar kan ni mycket väl ha haft kontakt med oss. Våra skepp är inte främmande för er heller, och er historia går långt tillbaka i sitt benämnande av dem. Snart blir det ett nytt intågande, och det blir den stora händelsen med våra många landningar. Vi kommer i kärlek, och vi är redo att erbjuda våra tjänster till er alla.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge