Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 9, 2011

SaLuSa, May 9, 2011

Förändringarna på många olika nivåer blir mäktiga, och plötsligt så är många aspekter av det dagliga livet inte lika bekväma som de brukade vara. Det finns en känsla av osäkerhet och otrygghet, såvida ni inte är en av dem som ser att vägen leder till slutet på de gamla sätten. Även om det inte än är uppenbart så förebådar förändringarna början på en ny era som kommer att spegla folkets önskningar. Makt kommer inte längre att hållas av de få privilegierade som dikterar sätten till världen. Diktatorerna och Tyrannerna som motsätter sig förändringar kommer inte att kunna fortsätta i det motstånd som folkets krav innebär, och i vissa fall kan komma att fysiskt behövas bortföras. Långt innan Upplyftningen kommer nya utnämningar att behövas göras i alla områden av politik så att de rätta människorna med en spirituell förståelse kan leda framåt. Det är hänt i det förgångna, men inte vid något tillfälle i den utsträckning som ni kommer att uppleva. Era ledare måste vara bortom klander och stå för frihet, ärlighet och en önskan att tjäna Ljuset och Kärleken.

Den spirituella Hierarkin är väl medveten om era behov och har planerat att själarna som behövs för att se er igenom till Upplyftningen är där när ni behöver dem. De i sin tur vet att deras öde är att träda fram när tillfället ges, och den tidpunkten närmar sig nu mycket snabbt. Var förvissad att inget har lämnats åt slumpen, utan allt är metodiskt planerat för den största dagen ni kommer att uppleva i detta liv. Upplyftningen är en stor händelse inom den evigt pågående processen, vilket kommer att bli ett gigantiskt steg framåt in i de högre dimensionerna. Det är vackert och mycket uppmuntrande att se Ljuset som byggs upp på Jorden. Det ökar hela tiden och för samman de själar med lika önskningar, vilka vill skapa en ny Jord där det inte finns några mörka energier, och istället en himmelsk existens av skönhet och harmoni. Genom att hålla sin vision så hjälper de till med att manifestera det och det kommer att mer än tillfredsställa allas drömmar. Ni kan ha en fot i båda världar, men förr eller senare kommer ni att göra en permanent transferering till den nya.

Trycket som våra allierade har utövat för att införa avslöjandena ger nu resultat, och när fakta väl börjar komma ut blir det snart en lavin. Efter all denna tid så är folket redo att lära sig sanningen om oss, även om de mer extrema fallen och händelserna som omger avslöjandena kommer att orsaka en kraftig chock. Det kommer från att få veta att utomjordingarna har varit i kontakt med era regeringar under cirka 80 års tid, och det är känt att de har baser inom Jorden, och på mars och månen. Medan ni har blivit ledda att tro annorlunda så har NASA bortfört spår av deras existens från fotografier och filmer. På alla sätt som har varit möjliga har ni hållits ovetande om vår närvaro, och alla andra civilisationer som har försökt att kommunicera med er. Det har naturligtvis funnits individuella kontakter som har ägt rum, men de mörka Tjänarnas förhoppningar var att de mer eller mindre skulle ignoreras. Det har aldrig funnits en bättre tid för sanningen att komma fram, och vi arbetar med våra allierade för att återinföra yttrandefrihet hos era journalister och nyhetsmedia.

Allt vi pratar om nu är med hänsyn till att förbereda för vårt ankommande på Jorden. Det blir nästa steg med att föra er alla framåt så att när vi arbetar tillsammans så kan vi börja återställa Jorden. Det finns helt klart mycket arbete att göra, men med vår teknologi kan det göras till en enkel uppgift. Vårt huvudsakliga ansvar är dock mot er och att se till att de som är på en väg mot Upplyftning tryggt kommer dit. Vi har inga tvivel på att ni blir helt förberedda och att era medvetandenivåer kommer att ha nått de nivåer som krävs. Ni upplever gradvis nya nivåer och vid det här laget kan en del av er erkänna sådana förändringar inom sig. Det kommer med en större förståelse av meningen med livet, och intelligensen som ni kallar Skaparen som existerar i Allt Som Är.

Den Galaktiska Federationen består av civilisationer som för länge sedan har lyfts upp, och nu är en del av Kärlek och Ljus. För er skulle de förefalla som Gudar, vilket på sätt och vis de är, men inte på det traditionella sättet som ni ofta beskriver dem. Många har en mänsklig uppsyn, men det är kanske här som likheterna upphör, i och med att de för de högre energierna som kan kännas starkt när ni är i deras närvaro. Deras beröring kan läka och deras ord är så kärleksfulla och betryggande, men ord används sällan utan istället används telepatisk kommunikation. Det är något som ni så småningom kommer att behärska på grund av dess klara uttryck, till skillnad mot ord som ibland kan vara otillräckliga. När ni fortsätter att förflytta er uppåt i medvetande så kommer ni i själva verket att finna att ni upplever telepatisk kontakt som en normal utveckling. Ni deltar i det utan att faktiskt inse det, men till exempel så tar ni det för givet då det gäller era husdjur. De förstår vanligtvis mycket mer än ni tror och ni kan enkelt testa detta.

Var vaksamma och vakna då mycket nu händer när det gäller Upplyftningen, och filtrera bort det som inte har någon relevans för framtiden. De som inte är på det spåret kommer till exempel att i vissa fall sprida tvivel om inte avsiktlig felinformation. Ni måste hålla er till er egen förståelse av vad ni förväntar er inom de närmaste månaderna. Vid det här laget bör det finnas förväntningar om att det som krävs för Upplyftningen faller på plats, och att det kommer att äga rum. Planen har varit aktiv under en mycket lång tid, men det är bara nu som de många händelserna börjar passa in i bilden. Leta efter de positiva utvecklingarna som visar på hur nya regeringar tar form, och lägg märke till de individer som uttrycker sanningen. Något mindre än så kommer inte att kännas rätt och bör åsidosättas.

Mina Kära, sluttiderna är nu på gång, och när ni lyfter era vibrationer så kommer ni att finna att ni lättare kan urskilja mellan sanningar och osanningar. Ni kommer att bli opåverkade av negativiteten som det fortfarande finns så gått om på Jorden, och föra er stadigare på er väg mot Upplyftningen. Ni behöver inte se tillbaka, då föga av vad som nu finns har en plats i er framtid. Dock vad som så gör, kommer att lyftas upp i en form som är i harmoni med de högre vibrationsnivåerna.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att för de som har öppna öron och ögon så ökar bevisen på att positiva handlingar är på väg att utförs. Vi avslutar med att sända er vår Kärlek och Ljus för att vara med er på er väg.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge