Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 8, 2011

SaLuSa, April 8, 2011

Ge inte upp nu på slutkanten på er framfart mot Upplyftningen. Kaoset har ett ändamål och det hela är en del av det utbredda renande som äger rum. Är det inte intressant att genom de mörka Tjänarnas försök att stoppa ert avancerade så ger de er möjligheten att göra det exakt motsatta? Oavsiktligt så ger de er precis de förhållandena som kallar på ett grundligt renande av Jorden. Eftersom vi känner till deras planer så letar vi alltid efter sätt på vilka vi kan vända det till vår fördel. Ibland så tjänar deras handlande ingen annan avsikt än att illustrera att såvida deras agerande stoppas så går ni mot allt större katastrofer. De är en väckarklocka för Mänskligheten för att använda sin kraft och makt att ändra på deras framtida kurs. Om ni är i en position att påverka vad som händer så uppmanas ni att agera. En del av er är här för just det ändamålet, och ni kommer att inspireras att använda era färdigheter för detta.

Vi från den Galaktiska Federationen är här för att utföra våra plikter, men de är ämnade att vara till stöd och hjälp för er. Det var aldrig tänkt att ni ensamma skulle utgöra räddningslaget, men vi har naturligtvis våra allierade som arbetar enormt hårt för att manifestera planen för Upplyftningen. Var och en av er kan dock vara en del av en större grupp av Ljusarbetare i enlighet med era förmågor. En väsentlig aspekt är att sprida sanningen om vad som pågår, och stödja oss där folket har blivit lurade genom avsiktliga försök att måla oss som skrämmande. När vi väl är sedda för vad vi verkligen är så vet vi att vår närvaro kommer att bli accepterad och ett enormt steg framåt kommer att tas. Tillsammans så kan vi ta oss an alla av Mänsklighetens behov, för att sätta scenen för den slutliga akten med förändringar som blir slutet av dualitetcykeln. Sedan kan vi alla koncentrera oss på att etablera basen för ett nytt samhälle och civilisation, baserat på vad som är bäst för alla.

Vi tycker att ett mycket bra arbete har gjorts av våra vänner på Jorden, och de har erbjudit ytterligare en röst av stöd för oss. Många tänker på att driva på med avslöjandena då rapporter om våra skepp fortsätter på en daglig basis. Det är inte längre möjligt att förneka vår existens då bevisen för det ökar och många fler av er har fått direkt kontakt. Detta kommer mest sannolikt att hända då ni har inkarnerat på Jorden från en civilisation som är direkt involverad med er. Sådana själar känner alltid en stark förbindelse med oss och accepterar lätt den roll som vi spelar i er evolution. Vi representerar vägen framåt genom er inbjudan och också via det gudomliga förordnandet som kallar på ett slut på dualitet. Så, ni kommer att se att inget kan förlänga de nuvarande erfarenheterna särskilt mycket längre, och när som Ljuset lyser upp Jorden så kommer förändringarna att accelerera.

Guden av Allt Som Är planerade er fritagning från dualitet från den första dagen då ni ingick i de lägre vibrationerna. Undermedvetet så har ni alltid vetat att så är fallet, och det har hjälpt er att ha totalt förtroende för slutresultatet. Ämnet har diskuterats ganska ofta, och sedan åtminstone ett århundrande så har ni haft ett antal själar från de högre dimensionerna som har tagit på sig undervisande roller av den anledningen. Med kommandet av er egen Rymdålder, så har era sinnen expanderat för att tillåta en tro på andra livsformer bortom er Jord. Med kunskap om att vi kan resa interdimensionellt så har ni också funnit svaret för de som fortfarande tror att vi inte kan nå er. NASA har absoluta bevis på liv på vissa planeter i ert solsystem, men gör fortfarande stora ansträngningar för att dölja det. Deras expeditioner till mars och er måne avslöjade så mycket bevis på tidigare civilisationer, men de gömmer fotobevis eller ändrar dem för att hålla sådana hemligheter för sig själva. Ni har rättighet att känna till sådana aktiviteter, och vi kommer att avslöja dessa dolda sanningar när öppen kontakt har gjorts.

Genom olika källor och under många år har ni fått meddelanden från den Galaktiska Federationen. Det har tagit en lång tid för att det skulle bli ett allmänt accepterande att sådana kontakter är genuina, och via dem har en hel ström av information kommit till er. Det har ignorerats eller skjutits åt sidan av de som har andra uppfattningar, och som inte kan tänka sig att en del av dem har varit felaktiga. Det kommer dock en tid inom kort när sanningen måste fram. Var och en av er kommer då att få alla möjligheter att omvärdera era omhuldade uppfattningar. Det blir inget pådyvlande av åsikter på någon av er, bara helt enkelt en presentation av vad som är sanningen då det gäller er och er historia.

Har vi inte sagt att Vi Är Alla En, och i så fall så bör ni acceptera att vid en viss tid så skulle det vara ganska naturligt för oss att komma samman. Ni har varit isolerade för att se till att inga utomstående blandar sig i era upplevelser på Jorden, såvida ni inte först bjöd in dem. Våra erbjudanden att föra fred till planeten avvisades utav er regering, för att i stället göra en pakt med de Grå för att få avancerad teknologi i utbyte mot att låta dem ha baser på Jorden. Detta var inte i ert intresse utan för att bygga en maktbas som skulle möjliggöra ett dominerande av världen. På grund av den dramatiska ökningen av medvetande nivåer så har planen torpederats då Ljuset har växt exponentiellt och fortsätter att göra så. De lägre energierna har inte längre den kraft de en gång hade, och det betyder undergång för de mörka Tjänarna.

Det har aldrig varit en rak väg då det gäller dualitet, men snart kommer ni att vara i en position att inse hur slutet klart är inom synhåll. Alla de större förändringarna som behövs kommer att storma fram och de sista resterna av Illuminati kontroll kommer att försvinna. Så återigen säger vi att allt går vägen och er seger är tryggad. Det är dags att fira för det blir första gången som er civilisation har övervunnit de utmaningar som den har ställts inför, och fört Ljuset till Jorden. Inte bara det, men Upplyftningen med Moder Jord är ett unikt tillfälle som ni är privilegierade att ta del i.

Jag är SaLuSa från Sirius, och har absolut beundran för ert engagemang att besegra de mörka Tjänarna, och er tro på Ljusets makt. Ni kommer i sanning att kunna säga att ni tog er an en mäktig mörk kraft och ni vann.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge