Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 9, 2011

SaLuSa, March 9, 2011

Fred kommer till Jorden därför att ni har önskat att det blir så, men fred kommer till ett pris och många kära själar har stigit fram för att uppnå det. Kampen pågår nu, och inte nödvändigtvis på ett fysiskt plan. Det finns mentala kamper som äger rum och när Ljusets kraft blir den dominanta kraften så uppnår framgång utan spill av blod. Vår närvaro kommer att hjälpa era ansträngningar att åstadkomma det, men en del människor kommer inte att ge sig iväg i tystnad. Vi observerar alla händelser på Jorden och söker att stoppa all inblandning utifrån i ett land. Det bör alltid vara de naturliga invånarna som först agerar för förändringar. Det är bara då det bes om det som hjälp utifrån kan ges, och även då så måste det vara med de bästa och högsta motiven.

Helt klart så kommer transformationsperioden för världen att ta flera månader, men en del länder kommer att gå framåt mycket snabbare än andra. Allmänt talat så blir det de mer avancerade länderna som är sena att reagera på allmänhetens kallelse på förändringar. Illuminati har mer makt över dem, och framstegen kan bli mycket makliga. Våra allierade har dock för länge sedan identifierat de som står i vägen, och alla ansträngningar görs för att få dem bortförda. Ett faktum kvarstår och det är ju längre som dessa frågor förblir olösta, desto mer kommer folk att resa sig och framlägga sanningen. Det kommer gradvis en orubblig kraft som kommer att se till att de som använder den kommer att få mycket stöd och skydd för att utföra sina uppgifter. Er intuition kommer att avgöra vilka ni stöder och ni behöver vara försiktiga på grund av den felinformation som finns.

Varje gång som en period av kaos nås så galvaniserar det mer människor till handling, så med dem kommer en kraft för det goda som kan lösa problemen. Vi har ofta talat om folkets makt och den har aldrig varit så stark som den är för närvarande. Ni har redan sett vad den kan åstadkomma i Mellanöstern. I en del länder som är mer demokratiska så blir det möjligt att använda denna metod för att införa förändringar. Ni står dock inför ett kontrollerat nyhetsmedia som fortfarande är i avsaknad av fritt tal, och det är här som Internetet blir väsentligt. Dess värde är förmågan att dra hundratals om inte tusentals av människor samman i en gemensam sak. Det är tack vare dem som energinivåerna har höjts exponentiellt, som till slut ger ett svar. När allt kommer om kring så är allt energi och det finns interaktion däremellan.

Nu är det en tid när ni kan förväntas att lägga märke till förändringar inom ert eget medvetande nivå, vilket höjs som svar på de ökande nivåerna av energi runt omkring er. Lugn och en förmåga att hålla lugnet är en sådan indikation och det blir mer uppenbart bland fler människor när som veckorna går. Det är de speciella dagarna med mäktiga astronomiska grupperingar, som gör en stor skillnad. Ett sådant tillfälle är Vårdagsjämningen den 20 mars och då året går så kommer det att inkludera en mycket kraftig gruppering 11 november. Allt är en del av uppbyggnaden av era förberedelser inför det slutliga året för Upplyftningen. Vi det laget kommer ni ha fått ert bevis på vilken viktig period som ni inträder, och dessutom aktivt ha upplevt några av de större förändringarna som ni har blivit utlovade.

Det är så mycket och stora förändringar som kommer er väg att det skulle var svårt att tänka sig dem utan ett visst guidande. Transporter kommer fortvarande att vara väsentliga, men då de använder någon slags förbränningsmotor så kommer det att bytas ut mot föroreningsfria drivsystem, och användandet av elektromagnetisk energi. En stor del av era lokala transporter kommer att vara under mark, men små rymdskepp kommer att vara tillgängliga för längre resor över vatten. Hur det utvecklas bestäms till viss utsträckning av er själva, men vi är glada att ge er den teknologi som krävs. En del av det används redan i hemliga operationer av den Amerikanska regeringen, och även för att förflytta folk med hjälp av en ljusstråle. Ni har nu under en tid hört om fri energi, och det kommer att driva många enheter som är ganska enkla i design. De är också billiga att tillverka och massproduktion kommer att se till att det inte blir några problem oberoende av vilka kvantiteter som kommer att behövas.

Oljeindustrin kommer så småningom att bli onödig och med ett slag så har ni blivit av med en stor källa av föroreningar. Detta hjälper våra projekt att rensa ut existerande föroreningar med kunskap om att samma förhållanden inte kommer tillbaka. Då vibrationerna ökar så kommer sjukdomar att blir mindre påtagliga, och befolkningen blir mycket hälsosammare som helhet. Droger för medicinska ändamål blir onödiga och behandlingar kommer helt och hållet att frångå dess användande. Mer avancerade helande metoder kommer att introduceras, med ljud, ljus och färger. Dess värde är redan nu erkänt och de används, men det kan utvecklas mycket mer än nu. Med tiden så kommer alla dessa utvecklingar att bli onödiga, då era kroppar har blivit så förfinade så att de inte längre är benägna till sjukdom av någon sort. Perfektion finns i de högre dimensionerna och er makt blir sådan att ni kan skapa de mesta av vad ni använder.

Det ni har missat genom att inte ha fått nyttan av nya teknologier så kommer vi att bära er framåt mot ett än mer avancerat stadium. Så, ni kommer att uppleva stora steg och då det gäller kommunikationer kommer det att helt förvåna er. Alla kommer inte bara att kunna kontakta varandra oberoende av distans, men också kan se dem. Dessutom kommer det översättningsenheter som kommer att hantera alla existerande språk. Underhållning kommer att tillgodogöras av dessa utvecklingar, men programmen kommer att reflektera det nya samhället som kommer att resa sig från det gamla. Våld och liknande negativa aspekter kommer inte längre att förekomma, då ni kommer att ha högre nivåer av medvetande som inte kommer att tolerera eller se det som önskvärt.

Jag är SaLuSa från Sirius och ni kommer att introduceras till många nya framsteg så snart som vi kan träffa er alla. Vi vet helt klart vad det är ni behöver och var prioriteterna finns, och också att ni har många kunniga människor som snabbt kan applicera dem. Detta var förväntat då era tankar hjälps av inflytande utifrån, vilket ofta har kommit från oss. Genom sådana metoder har vi hjälpt er att avancera via nya idéer som kommit till er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge