Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 9, 2011

SaLuSa, February 9, 2011

Det finns aktivitet runt omkring hela världen, och mycket av det signalerar att förändringar är på gång. Uppvaknandet har nått de som inte har något direkt intresse eller kunskap om Upplyftning, deras förnimmelser säger dock vad som har varit fel under en lång tid, och om människan skall gå framåt måste förändringar äga rum. Plötsligt så expanderar det kollektiva medvetandet och för sig in i Ljuset, vilket inspirerar människor att uppnå något större för det bästa av alla. Det finns en förståelse av behovet att avfärda barriärerna mellan folk, vilka ofta felaktigt har satts upp. Det uppfattas att det behövs bli ett sammankommande genom vilket mycket mer kan uppnås. Regeringsrepresentanter försöker ofta att förhindra det genom militära aktioner, då de är rädda för krafterna som motsätter sig dem. Vi har ofta talat om folkets makt, och det växer i snabb takt vilket knyter folk samman.

Även om ni inte är fullt medvetna om vad vi gör så med vår närvaro så spelar energierna runt Jorden på medvetandet av många som ser det som sin plikt att handla. När de väl kommer samman så kommer ni att se påbörjan av rörelser som kommer att motivera människor i maktpositioner att få saker och ting gjort. Energierna för förändringar kan inte stoppas och kan inte försinkas mycket längre. Om ni vill leta efter en ledtråd inom politiken så titta bara på President Obama, då han är mannen för tiden ni är i och han erkänner den roll som han skall spela. Lyssna noga på hans ord eftersom han talar till de som är spirituellt vakna, och om de har öron att höra den verkliga betydelsen så kommer de att förstå vad som kommer. Amerika har alltid spelat rollen som världsledare, men snart kommer de att fullborda deras verkliga löfte att leda er alla ut ur mörkret. Naturligtvis så kommer förändringar att äga rum innan det är möjligt, och inte förrän den sista kabalen är bortförd från sin maktposition. När det väl har hänt öppnar sig vägen för att snabbt gå framåt.

Var förvissade att ut ur kaoset som för närvarande existerar så uppstår möjligheter för våra allierade att komma in. Med vår förmåga att exakt veta vad som händer så kan vi förhindra alla försöka att stoppa framsteg. Det är tiden för förändringar såsom planerat och vi har auktoriteten att göra allt som är nödvändigt för framgång. Vi kommer fortfarande att arbeta inom Universal Lag och inget handlande från oss kommer att orsaka döden av någon själ. Om det så behövs kommer vi att föra bort en person som är i farozonen, vilken vi kan ha orsakat och transportera dem någon annanstans. Genom vårt handlande så skall ni veta utan tvivel att vi kommer i fred. Vi lever för vår tillägnan åt Skaparen och behandlar allt liv som heligt. Ni kommer också en dag att ha nått dessa nivåer, och en del av er är i själva verket redan där. Transformationen från er nuvarande nivå av medvetande till en högre nivå kommer att bli ganska så dramatisk och hända mycket snabbt. Var dag som för er närmare till slutet av cykeln så lyfter energierna snabbt upp er. En hel serie av faktorer som är noga planerade för att göra det förändrar strukturen av era kroppsceller då de blir kristallina. Det kommer att ha fullbordats vid den tiden då ni lyfts upp. Ni kommer då att ha blivit en Varelse av ett högre medvetande, redo att föra sig in i den femte Dimensionen av skönhet och harmoni, helt olikt något ni har upplevt på Jorden.

Ni kan alla göra er del genom att förbli lugna och fortsätta att sprida ert Ljus överallt där ni är. Kom ihåg att Ljuset också behövs för de på den mörka sidan om de skall reagera på kallelsen inom dem att höja upp sig. Deras flamma kommer alltid att vara tänd och kan inte släckas, men de behöver påminnas om deras egen förbindelse till Allt Som Är. Hjälp dessa kära Tjänare som klänger sig fast vid sin tro att godhet kommer att triumfera över mörkret som andra bär med sig. De bär Ljuset för alla att se, och vet att det kommer att visa sig segerrikt. Ju mer Ljus som de tar emot desto mäktigare blir energierna och de kommer att uppnå sitt mål att föra frihet tillbaka in i sina liv.

Ni måste inse vid det här laget att vad ni gör för en gör ni också för alla, så ju snabbare som ni arbetar tillsammans desto snabbare kommer ni att få resultat. Meditera tillsammans och skicka ut Kärlek och Ljus och på så sätt kommer ni att göra Mänskligheten en stor tjänst. Kom ihåg Moder Jord som kämpar under Människans likgiltighet inför hennes behov. Hon vädjar om hjälp och utan det så kommer hon att bli tvungen att motvilligt införa hennes egna sätt att rensa Jorden. Detta mina kära kommer oundvikligen att skapa problem för er, men som vi alltid har hänvisat till så kommer vi att tillåtas att lindra effekterna på er. Det är genom erkännandet av Enhet bland alla livsformer som ni finner ert Högre Självt och därefter leda ett mer meningsfullt liv. Det kommer till slut att ge er en stor glädje när ni inser att ni har spelat er roll att föra denna cykel av dualitet till ett lyckligt slut. Hur de följande två åren upplevs har mycket att göra med era bidrag för att se till att Upplyftning nås med så få problem som möjligt.

Det Galaktiska Federationen är med er helt och hållet på vägen framåt, och vi kommer att inspirera och guida er då vi kan. Ni kan kalla på oss precis som ni skulle ha kallat på era vanliga Guider och Änglavarelser. Var snälla och inse dock att det inte alltid är möjligt att svara er på ett sätt som ni skulle förvänta er eller önska er. Vi kommer att göra vad vi kan, men frågan om ert livs plan kan vi inte blanda oss i. När ni har tvivel så tag en tyst stund i era liv som ett tillfälle att engagera ert Högre Självt, och med största förmodan kommer ni att känna svaren som ges till er. Lägg alltid märket till er intuition, då den många gånger har räddat människor från faror och ofta räddat deras liv. Ni får mer hjälp för att gå igenom denna period än vid något annat tillfälle i era närliggande liv, så känn er inte övergivna och ensamma då det är långt från sanningen. I själva verket kommer ni aldrig att bli fullt medvetna om all den hjälp som ni kontinuerligt får. Ni kanske dock nu börjar att, då ni blir medvetna, se framemot det i framtiden.

Jag är SaLuSa från Sirius, och nöjd att till sist så kan ni nu se vad som utvecklar sig och veta att verkliga förändringar är så nära att komma ut. Vi står redo att agera när förhållandena är förmånliga, och vi blir så förtjusta att kunna komma bland er. Det blir blandade känslor till en början om detta, men vi vet att det inte kommer att ta en lång tid att övervinna tvivel om våra intentioner mot er alla. Vi är Bröder och Systrar från Rymden och vi ser er som en av oss, och älskar er alla utan reserverande.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge