Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 8, 2010

SaLuSa, December 8, 2010

Den senaste kampen mellan de mörka och de av Ljuset var vid tiden av Atlantis, och det resulterade i undergången av vad som hade varit en mycket utvecklad civilisation. Ni är samma själar som har nått en identisk punkt i denna cykel, men denna gång så har ni lärt er av tidigare misstag och Ljuset har segrat. Det är en kamp som redan har vunnits i de högre dimensionerna, där energierna har en djupgående effekt på de lägre dimensionerna på Jorden. Mörkrets inflytande finns naturligtvis fortfarande kvar, men Ljusets nivå överväldigar nu dem och ökar exponentiellt. Så scenen har blivit satt för stor seger över de mörka Tjänarna, och det kommer att ses och förstås för vad det är.

Upplyftningen är därför på rätt spår för att äga rum som planerat, även om det till en början var planerat till slutet av förra århundradet. Det faktum att mer tid har tillåtits vilket för er till slutet av cykeln är dock vare de som har vaknat upp till deras verkliga anledning för att de är på Jorden. Det har resulterat i fler själar som når medvetande nivåer vilka har gjort det möjligt för dem att reagera på Ljuset med en förståelse av Upplyftningen. Det är ett unikt tillfälle som är tillgängligt för varje själ, men det är bekant att inte alla kommer att känna sig redo att ta ett sådant enormt steg framåt i deras utveckling. För dem kommer livet att gå i enlighet med deras behov, och en dag i framtiden så återkommer möjligheten åter att lyftas upp. Det finns ingen skam eller skyldighet förknippad med takten av er utveckling, då ni är helt fria att välja att fullfölja era önskningar och vart än er resa tar er.

De himmelska krafterna är aldrig långt borta då ni genomlever era upplevelser, och de är alltid tillgängliga efter eventuella rop på hjälp eller för guidande som ni kanske behöver. Ni kanske inte inser hur ofta som de leder era liv i enlighet med era önskningar, men det betyder inte att ni alltid får vad det är ni tror ni behöver. Till exempel om ni har kommit in i detta liv för att uppleva brist, så gör det ingen nytta att driva på för överflöd. Förändringar kommer bara när ni först framgångsrikt har lärt er de lektioner som ni gick med på att genomgå. Ibland så kommer de tillbaka till er många gånger, tills att ni har övervunnit de utmaningar som de representerar. Även de själar som finns runt omkring er är en del av dessa erfarenheter som ni har tagit på er och ni är alla i det hela tillsammans, ofta i en familjesituation. Det kan förefalla att ni är offer för tillfälligheter, men inget händer av en tillfällighet och det är utspelandet av er plan.

Hertigarna av Karma agerar för er och andra själar individuellt och som ett kollektivt medvetande så att den Mänskliga Rasen kan utvecklas tillsammans. De bestämmer när det är bäst för er att inkarnera, för att se till att de lektioner ni behöver kommer vid ett lämpligt tillfälle. Under förra århundradet så har fler själar utav Ljuset gradvis fötts in, och det är genom deras engagerande att föra Ljus till Jorden som medvetande nivåerna har höjts så snabbt. Om ni är en sökare av sanning och information så har det aldrig funnits ett bättre tillfälle än nu för att finna det. Det kräver dock ett urskiljande sinne om ni skall kringgå de källor som är mindre än sanningsenliga. Som alltid så följ er intuition och det kommer så småningom att alltid leda er till vad som är rätt för er vid den tiden.

Det skulle förefalla ganska naturligt att ni dras till meddelanden från kända Mästare, men kom ihåg att de till viss utsträckning bara är så bra som kanaliseraren som tar emot meddelandet. Det faktum att ibland så använder de ett antal källor för att få ut sina meddelanden är ganska normalt och är inte på något sätt ett tecken på tvivelaktigt kanaliserande. Ni kommer dock ibland att finna en klar skillnad i stil och bruk av ord som de använder sig av, då det reflekterar deras egen tolkning av vad som ges till dem. Inte alla tar emot meddelandena ord för ord utan genom telepatiska bilder och paket av tankar. Finn de källor som stämmer med er, då var och en för med sig energi som ni kommer att svara på. Ni kunde till viss utsträckning finna de mest populära källorna då det i vanliga fall är deras rena energi som attraherar många människor till dem.

Källor såsom vår har blivit mer prominenta på senare tid, och det sammanfaller naturligtvis med att vi kommer närmare till er då ni ingick i Rymdåldern. Än mer så när ni detonerade ert första atomvapen och signalerade ett potentiellt hot inte bara mot er själva utan också mot livsformer bortom er Jord. Vår närvaro blev livsviktig för att se till att ta udden av alla situationer som kunde ha lett till förstörelsen av er planet. Tro oss Mina Kära, ni har kommit mycket nära vid ett antal tillfällen och vi blev tvungna att ingripa. Det finns klara orders som kommer från dessa högre Varelser som övervakar er och Moder Jords utveckling, och den kommer inte att bli förstörd. Det har hänt i ert solsystems historia men denna gång så har vi ett gudomligt förordnande som tillåter oss att göra vad som är nödvändigt för att se till att denna cykel fullbordas utan risk.

Krig och hot om krig har kontinuerligt förhindrat er utveckling, och en enorm energi och stora tillgångar har förspillts genom de mörka Tjänarnas sökande att uppnå kontroll i världen. Det har varit en ensidig fysisk kamp som nu har tagits till en högre nivå och genom att etablera Ljuset på Jorden så har ni besegrat dem. Det ända som återstår är att göra det officiellt och våra allierade står när till att uppnå de resultat som kommer att svepa bort motståndet till att vi kommer öppet bland er. Först måste vi dock så att säga få nya kort att spela med och skapa en situation som tillåter avslöjanden. Som ni börjar lägga märke till så betyder det inte nödvändigtvis att det har kommit till President Obama såsom tidigare var planerat. Trycket stiger på alla sorter av officiella källor som närmar sig avslöjanden och beredda att göra uttalanden. Det räcker med att en av dem gör så, och sedan kommer sanningen att rulla ut och växa som en snöboll till ett crescendo av information.

Jag är SaLuSa från Sirius och exalterad över att vi är så nära att presentera oss för er. Det kommer att vara ett fantastiskt tillfälle med mycket aktivitet i ert luftrum, då vi kommer att göra en förevisning för er. Era upptäckter av våra skepp ökar hela tiden, och det är med avsikt för att få er att acceptera vår fredliga närvaro. Förutom att vi har blivit tvungna att använda ”militär makt” för att skydda oss själva mot attacker från era skepp så skulle vi aldrig attackera först. Dessutom så skulle vi föredra att göra undanmanövrar, vilket är varför vi ofta försvinner utom synhåll när vi blir förföljda. Vi älskar er och är här för att hjälpa med att återuppbygga er Jord, och att se till att ni alla utan risk når slutet av denna cykel.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge