Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 8, 2010

SaLuSa, November 8, 2010

Händelserna utvecklar sig snabbt, men med ert sätt att se saker förefaller det sakta, då ni inte har fördelen att se den större bilden. Vi observerar vissa individer som planerar hemliga handlingar mot er, och också våra allierade som behöver vårt skydd. Så mycket kan vi göra utan att det ses som att vi blandar oss i era affärer, när allt kommer omkring så är vi en stor faktor i er omedelbara framtid. Vi stöter på mindre problem då och då, men inget kan stoppa planen för er Upplyftning. I själva verket så kommer alla själar att lämna den gamla Jorden, för att finna sin plats i enlighet med deras livs plan. De som stiger upp med Moder Jord blir de själar som specifikt har planerat att göra så, och är fullt förberedda för det. Det är ett mycket speciellt tillfälle då ni kan göra snabba framsteg med en enorm hjälp utifrån. Individer har alltid lyfts upp genom ren viljestyrka och genom att arbeta i Ljuset. Nu görs möjligheten känd till så många själar som möjligt.

Vid slutet av denna cykel kommer varje person att vara klar i deras förståelse om vad som äger rum. För ögonblicket så finns det en viss förvirring, då det finns många olika versioner av sluttiderna. På sätt och viss så spelar det ingen roll hur ni ser på det, då ni till slut kommer att gå fram på vägen som uppfyller ert förutbestämda öde. Det är dock att föredra att ni har något mål i tankarna som ni kan arbeta mot. Bli inte distraherade av andras förväntningar som ser ett annat slutresultat än ni. Ni kommer redan att undermedvetet veta vart ni är på väg, då denna kunskap redan finns inom er. Som ni nu upptäcker så var sluttiderna bekanta redan för tusentals år sedan, då de var en del av planen för er civilisation. Hitintills så tog era tidigare cykler slut med en förstörelse på grund av människans egna handlingar, men denna gång var det förordnat att cykeln skulle avslutas framgångsrikt. Det är därför som vi har varit med er på ett mer öppet sätt under det sista århundradet, och varför vår närvaro har betonats under den senaste tiden. Det är helt naturligt att vi förenar oss med er under den sista perioden av fullbordan.

Vi har inte tvingat oss på er, utan vi har gradvis skapat kontakt med många människor och satt upp många kommunikationskanaler. Vårt uppdrag är att se till att Moder Jord är fullt redo för Upplyftning, och att assistera er när ni gör ett enormt steg in i framtiden. Som uppstigna Varelser har vi också förkroppsligat många spirituella aspekter i våra kontakter med er. Det finns mycket som måste förklaras om ni skall helt och fullt vakna upp till sanningen om er suveränitet, och er existens som själar av Ljuset. Det händer nu med det inkommande Ljuset, och den resulterande förhöjningen av nivån av ert medvetande. Vi vill påstå att ni nu mycket snabbt vaknar upp och det för er till en punkt då ni ifrågasätter vad som har presenterats till er som sanningen. Under alltför lång tid har ni godmodigt låtit er själva att bli ledda i nästan alla aspekter av ert liv. Det skulle ha varit mycket bättre för er än vad ni har upplevt. Det har funnits en utstuderad plan från de mörka Tjänarna att hålla er i ovisshet om ert sanna värde och era rättigheter.

Mina Kära, ni är redan på vägen som leder mot Upplyftningen, och det finns ingen väg tillbaka till det gamla paradigmet. De som är ovissa om var deras framtid ligger behöver inte bekymra sig då ni kommer att föras in på er utvalda väg för att avsluta detta liv såsom planerat. Få kan förstå den fulla implikationen av vad som äger rum, men det blir uppklarat inom en kort framtid. Denna tid är mycket speciell och alla som är närvarande är privilegierade att vara en del av det. Glöm bort era omedelbara problem och svårigheter, då ni snart kommer att förstå hur sådana förhållanden snabbt kommer att förbättras. Vi ser hur hoppet för framtiden gör det möjligt för er att dra er ur alla uppfattningar grundade i fruktan, med kunskapen att litet eller ingenting kan skada er när ni väl omger er själva i Ljuset. Ni är mäktiga Varelser och ni inser att ni kan ta er an de mörka Tjänarna utan att falla för deras fruktan baserade taktik. Det är ni, folket, som nu börjar visa vägen och ni är inte längre bundna av dem som tror att de har makten.

Solen förändras, Jorden förändras och det är ett tecken på hur långt som förändringarna sträcker sig i ert solsystem. Vi förväntar oss inte att ni förstår hur enorma förändringarna är eller att förstå den totala effekten inom ert Universum. Kan ni för ett ögonblick betrakta mäktigheten av de Varelser av Ljuset som kan utföra sådana uppgifter. Vi förväntar oss inte att ni kan göra så vid denna nivå, då ni för tillfället har tillräckligt att sysselsätta era sinnen med inför er egen Upplyftningen. Det var dock en tid då ni själva var närvarande i de högre dimensionerna och förstod hur hierarkin fungerade. En del av er var medlemmar i de Råd eller grupper som var sammansatta av högre utvecklade Varelser, som i tjänst till mänskligheten sänkte sig ner i de lägre energierna. Så förringa inte er själva och tro att ni inte har något värde, då ni inte än känner till sanningen om er själva.

Se på er själva med er själs öga, och försök att se den härliga Varelse av Ljuset som står framför er, och kom ihåg att deras jordliga status betyder mycket lite i detta avseende. Även narkomaner och kriminella är själar som upplever på ett sätt som kommer att lyfta upp dem igen. Detta låter säkerligen underligt för er, men kom ihåg att vi pratar om lärdomar som kan fås på vägen tillbaka till Ljuset. Sådana själar behöver er kärlek lika mycket som alla andra, om inte mer. Ni har alla upplevt sådana perioder under era liv på Jorden, och det är en fråga om att behandla andra såsom ni önskar att ni själva skulle vilja behandlas. Med andra ord, släpp allt dömande och fördömande av andra, då ni inte har fakta då det gäller an annan själs plan för livet.

Tänk på livet som en ända stor lek, där alla tar sina utvalda roller. När ridån går ned går allt tillbaka till det normala, och återgår till Ljuset. Kärlek för era Medmänniskor har blivit fläckad utav de skillnader som uppfattas, vilka har hållit er isär från varandra. I själva verket så är ingen bättre än någon annan, även om det utåt förefaller annorlunda. Då ni nu närmar er sluttiderna kommer ni att inse att detta är sant, då ert medvetande nivå och förståelse kommer att högst betydligt att ha höjts upp.

Jag är SaLuSa från Sirius och vet att ni alla kommer att nå er destination, och vi från den Galaktiska Federationen är ärade att göra er sällskap.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge