Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 8, 2010

SaLuSa, September 8, 2010

Ni har klättrat uppför berget och ni står nu redo att kliva upp på själva toppen. Livets resa i de lägre vibrationerna är nästan slut, och det är så för alla själar som för närvarande är på Jorden. Tack vare era handlingar och gärningar har ni nått en viss höjdpunkt i er utveckling, och det kräver av er att ni nu för er in i ytterligare en cykel av erfarenheter. Ni påbörjar den med all den spirituella kunskapen som ni har uppnått i och med att den förblir med er för alltid. De som stannar kvar i den tredje dimensionen är inte på något sätt mer ringa än någon annan själ. Det är bara det att det finns mer för dem att lära sig, innan de väljer att gå vidare. Ni skall därför inte försöka att övertala andra att följa er väg, om de inte är redo. Alla kommer till slut att nå sina mål, och era vägar kommer ofta att korsas på den resan.

Den nära kontakt som har uppstått mellan många av er kommer att se till att ni alltid kan nå varandra, oberoende av den nivå av medvetande som ni har uppnått. Bortom er nuvarande dimension kommer ni att kunna använda tankekraften för att kontakta en annan själ och distansen är inget hinder. Av samma anledning kommer ni att kunna föra er från en plats till en annan på ett ögonblick. Alla de tidskrävande ansträngningarna för att uppnå samma resultat kommer att bli som bortblåsta. En del av er utvecklar redan era telepatiska förmågor, och när som vibrationerna ökar så blir detta allt mer vanligt. Mina Kära, ni återkommer till ett sätt att vara som är er rättighet, och ett som ni lämna bakom er för att gå in i den nuvarande cykeln av dualitet.

Det måste förefalla som en dröm när ni lär er vad som ligger framför er, men drömmen är den som ni lever i, vilket är en värld av illusioner. Det är er skapelse, men den var aldrig menad att hålla de högre vibrationerna under någon längre tid. Det har förekommit faser av både mörker och Ljus, och ni avslutar just nu den Mörka Åldern som har tagit er till nivåer som nästan är i hel avsaknad av Ljus. De mörka Tjänarna tvingas nu att avgå från makten mitt under förändringarna som återställer Ljuset till Jorden. De första verkliga tecknen på för förändring kommer att blomstra, men i verkligheten har det skett sakta under en mycket lång tid. Det har handlat om att höja Ljusnivån för att göra er fria från hållet som de mörka Tjänarna hade på er. Det har varit anmärkningsvärt framgångsrikt, och det har hjälpts utav de själar av Ljuset som är inkarnerade på Jorden. Den spirituella världen somnar inte av och låter mörkret ha total kontroll över er. Så ni kan vara vissa om att ni kontinuerligt får hjälp.

Den Galaktiska Federationen har varit drivande för att hjälpa er på vägen under en lång tid. Det är därför att ni nu når slutet av cykeln som vår närvaro har blivit mer tydlig och det var precis vår avsikt. Vi är en viktig del av er uppvaknandeprocess och vi är här på gudomligt förordnande. Det har betytt att era idéer om livet bortom Jorden har måst omvärderas. Mörkret vill att ni tror att det inte finns några godartade Rymdvarelser, och att det bara finns utomjordingar som utgör ett hot mot er. Sanningen är att det är de mörka Tjänarna som har samverkat med utomjordningarna – speciellt de Grå, och tillsammans har de satt på plats de fängelse liknande förhållandena som ni upplever. Innan ni ställer frågan så låt oss säga att vi inte kunde blanda oss i den förbindelsen därför att utomjordingarna drog nytta av Lagen om Attraherande. Vi är i alla fall tillåtna att se till ingen inblandning sker från andra civilisationer hysande falska anledningar för att besöka Jorden. I det förgångna så har det ofta varit anledningar som att utvinna ert guld och andra ädla mineraler, som inte finns i stor utsträckning på andra planeter.

Det finns ingen anledning till varför ni skulle veta hur mycket uppmärksamhet som ni och er Jord har fått. Var dock förvissade om att er utveckling alltid noga har observerats för att se till att ni kunde nå slutet av cykeln såsom planerat. Ni lämnades inte vind för våg eller till andra Varelsers uppmärksamhet. Ni har dock inom ramen för att tillåta er fri vilja skapat förhållandena som ni nu upplever. Det har varit avsaknaden av Ljus som har låtit er dras ned i mörkrets riken. Som tur är så har planen för ert upplyftande varit framgångsrik och idag har ni fört Ljuset till er Jord i en sådan utsträckning att det är väl jordat.

När vi överblickar er situation så kan vi säga att allt går väl för att uppnå de påtänkta resultaten för sluttiderna. Oberoende av hur många vackra erfarenheter som ni har haft medan ni har varit på Jorden så kommer de att blekna till obetydlighet när ni väl tar er plats i de högre dimensionerna. Skönhet finns i era sinnen, men på Jorden är det inte alltid möjligt att uttrycka det som ni skulle vilja. När er skapande kraft är återställd så kommer perfektionen som ni visualiserar den att manifesteras. Inget är felande i de högre dimensionerna och skönhet och harmoni kommer att finnas runt omkring er. Med detta kommer ytterligt lyckliga och nöjda känslor, då ni solar er i Ljuset.

När ni förlorar modet på grund av de många hindren i era liv så byt spår mot vad framtiden lovar er. Lev denna framtid nu så mycket som det är möjligt och när ni träffar folk som vill trycka ned er, så låt deras kommentarer och handlingar lämna er oberörda. De blir snart trötta på er vägran att reagera på deras negativitet. När som tiden går så finner ni att ni alltmer dras till folk som är liknande till era egna vibrationer. Snart kommer ni bara att röra er inom en liten cirkel av vänner som delar samma intressen. Det betyder inte att ni ignorerar andra, då de kan gynnas av er hjälp. Var tillgänglig om ni kan dela er kunskap med dem, och utmät den så att den motsvarar deras förståelsenivå.

Kom ihåg att ni seglar i samma båt, men när förändringarnas vindar kommer så måste en del ändra riktning. Er destination beror på hur väl ni har förberett er för förändringarna, men alla kommer inte att föra sig mot Upplyftningen. Processen har varit på plats under en längre tid, men nu när det ökar farten så kan ni inte komma efter om ni är allvarliga angående Upplyftningen. Efter allt som ni har gått igenom så är det värt alla ansträngningar som ni kan tvinga fram för att gå över mållinjen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och hoppas att vi har inspirerat er att djärvt gå framåt utan någon tvekan. Vi älskar er alla och var och en av er är kära för oss.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge