Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 10, 2011

SaLuSa, August 10, 2011

En del fruktar att Illuminati kommer att dra nytta av problemen ni nu erfar, för att införa en världsregering. Det har alltid varit deras ambition, men de har inte längre makten att göra så, och det är Ljuset som kommer att avslöja svaren som kommer att återinföra hoppet för framtiden. Som de flesta av er kan se så ökar vreden och oron runt omkring er, och det kommer inte att dämpas förrän grundproblemen tas upp. Vår plan är den enda som kommer att återupprätta folks tilltro och visa att ett kvantum steg framåt är möjligt. Vi ber bara att ni håller er vision av en ny världsordning, och paradigm som kommer att lösa de nuvarande problemen. Allt som nu händer har förutsetts under många år, då de mörka planerade er undergång och kollapsen av era samhällen. På grund av karmiska skäl behövde det spelas ut, men nu har tiden anlänt för att sätta stopp för den fortsatta förstörelsen och den oundvikliga undergången av er civilisation.

Kampen mellan mörkret och Ljuset har nått sitt slut, och även om Ljuset har permanent blivit den dominerande kraften så behöver den nu ses ta över ansvar för Jorden. Det är nu på väg att ske och det driver på för att göra uttalandena om Avslöjandena. Det är därför viktigare att ni håller er fast vid ert fokus om framtiden och inte kroknar inför den tilltagande turbulensen och nedbrytning av lag och ordning. Renandet som nu redan äger rum för till ytan de negativa tankeformerna som har drivit på oroligheterna. På detta sätt kan de skingras och bli transmuterade och tillåta Ljuset att komma in. För vår del så sänder vi de högre vibrationerna till Jorden för att stärka Ljuset som nu växer snabbare än någonsin. Så bli inte missledda utav de yttre tecknen av uppror och förändring, då de i långa loppet ser till att det blir rätt slutresultat.

Vi hanterar de mer brådskande frågorna när det gäller att förhindra försök från de mörka Tjänarna att dra nytta av världssituationen. Tillsammans kommer vi att uppnå våra mål att införa stabilitet, och skapa de förhållanden som kommer att göra det möjligt att gå vidare med nästa fas i vår plan. När vi väl kan göra detta så kommer ni att se att se hur händelseförloppet påskyndas, och ni kommer inte ha några tvivel på att vi har kommit en etapp. Och spännande tider stundar när allt som har blivit utlovat till er kommer att manifesteras. Vi är väl mogna uppgiften även om tidsfaktorn oroar en del av er, men ni kan vara lugna då vår teknologiska kapacitet kan hantera kraven på oss. Inget problem är alltför stort och kom ihåg att vi har enorma resurser att ta i anspråk.

Allt är nu i smältdegeln, och även vi är inte säkra på hur det utvecklar sig. Vi vet dock vart det leder och att alla försök att stödja det gamla monetära systemet kommer att misslyckas. Möjligheten att introducera ett nytt system har skapats av just de som inte vill se några förändringar. Det är därför ironiskt att de blir tvungna att se slutresultatet utan att kunna påverka det längre. Tiden för när de kan diktera er politik är förbi och de förlorar än mer makt än tidigare. Som ni kanske säger, det står skrivet på väggen, och det oundvikliga slutspelet kan inte undvikas. Det finns större krafter som gör sig gällande än vad de mörka är medvetna om, och deras dagar är räknade.

Undertiden så var snälla och ta varje dag som den kommer och tillåt framtiden att komma in i era liv, och oroa er inte då er framgång är säkrad. Det kommer naturligtvis att bli kaotiskt med rykten som flyger i alla riktningar, och de som söker att skrämma kommer att få en fest. Kom bara ihåg vad ni har arbetat mot under tusentals år så kommer ni inte att bli besvikna. Planen är alldeles för stor för att försenas ytterligare, och ni kommer att gynnas av förändringarna mycket snabbare än ni kan tänka er. Vi är redo att hoppa in, och när vi gör så kommer det att bli något av en berg-o-dalbana. Det kommer att bli roligt för alla, för ni vet att det är helt och hållet till er nytta, och Moder Jords.

Många av er läser ett antal källor som kanaliserar från utomjordingar, och det har nog förmodligen aldrig funnits en tid som nu då det finns en sådan gemensam uppfattning om vad som kommer att hända. Tillåt för olika tolkningar av olika händelser som nu kommer, då ni tycker om att säga att inget är ristat i sten. Ta vad som resonerar med er och lämna resten att falla på plats med tiden. Vad som dock kommer att äga rum oavsett av allt annat är Upplyftningen, då det har utfärdats av Skaparen. Många vägar leder dit, men till slut så kommer ni att vara där om det är er önskan och ni är förberedda för det.

Ni är nu mitt upp i det, och vi ser på från vår utsiktspunkt högt ovan er. Vår vy är klar och vi kan se vad som händer från olika vinklar, så var lugna och säkra när vi säger er att allt kommer att bli bra. Saker och ting händer nu snabbt och vi hoppas att se ett avslut på det som direkt påverkar frågorna som är mest väsentliga. Avslöjandena är fortfarande ett medel mot ett slutresultat och det kommer att öppna många fler dörrar när det väl utannonseras. Sanningen kommer högligen att förvåna många människor då det gäller utsträckningen till vilken ni har blivit kontrollerade, och blir svår att smälta. Tiden har dock anlänt när ni skall börja finna ut hur det genomfördes och vilka som var ansvariga.

En del av er är redan kunniga och politiskt medvetna. Trots detta så kommer sanningen om vad som har hänt bakom kulisserna att ge många överraskningar. Vad som kommer att hjälpa dem som har något att berätta är förändringar i Lagen, vilket frigör dem från eden som påtvingar er en tysthet, det är möjligt eftersom när en världsomspännande fred deklareras och ett slut på alla krig så finns det inget behov av att hålla information hemlig av militära skäl. I ett upplyft samhälle så är delandet helt normalt, då önskan existerar att hjälpa alla människor att gynnas av alla upptäckter. På detta sätt kommer ni alltid att ha de mest uppdaterade innovationerna och som en civilisation kommer ni att snabbt avancera tillsammans. Ni kan också notera att samla på hög inte längre blir nödvändigt, då när ni har allt ni behöver så finns det ingen motivation för att ha mer än vad ni behöver.

Jag är SaLuSa från Sirius, och njuter av att hjälpa er att förstå hur det är att leva i de högre dimensionerna. Det är en glädje och mycket tillfredsställande och ni kan vara er sanna själv som en Varelse av Kärlek och Ljus.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).

Salusa kanaliseras ocks av Laura Tyco. versttningar av hennes kanaliseringar publiceras p vr systersite Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
You can support the show and take a subscription to the rich archives of BBS Radio here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge