Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 12, 2011

SaLuSa, August 12, 2011

Framstegen går kanske sakta, men vi övervinner i vilket fall som helst de sista hindren som står mellan Avslöjandena och oss. Samtidigt så finns medlen för att gå vidare med regeringsbytena på plats, och det är tidpunkten som kvarstår som en fråga. När vi nu har kommit så här långt kommer vi inte att rusa iväg med vårt handlande, då det blir många återverkningar efter vi har agerat. Det är ingen lätt uppgift att lugna folk, men vi är helt säkra på vår förmåga att kunna göra så. Under en lång period har vi noga studerat det mänskliga psyket, och vi förstår vad vi sannolikt har att göra med. Som ni kanske är medvetna om, så finns det en del som inte vill att vi skall anlända på Jorden, på grund av rädsla och vad som de ser som ett brytande av sina uppfattningar. Vi kommer dock snart att uppnå förtroende överallt genom att visa en full förståelse av era problem, och ett medvetande av den framtid som är uttlagt för er av de högre källorna. Det kommer att bli klart att vi skall assistera er med att framgångsrikt avsluta er cykel i Dualitet.

Det finns inget tvivel om att medier tar emot meddelanden om närheten av uttalandena om Avslöjandena, och ni finner att möjliga datum ges ut. Till slut kanske det inte finns något datum alls, utan händelsen kommer och går helt enkelt som ett resultat av den enorma planeringen som har satts på plats. Det skulle i själva verket vara ett spännande sätt att påbörja vad som kommer att bli en nära relation mellan oss. När vi anländer så kommer vi att vara med er för alltid, och vår närvaro i luften kommer att öka och bli helt normalt. I själva verket kommer vi att anstränga oss för att ni skall bekanta er med våra skepp, inkluderande möjligheter för att besöka våra Moder skepp. På en mycket kort tid kommer ni att bli bekanta med vår flotta och oss och kunna identifiera vilken civilisation som de tillhör. Vi vill att ni känner den vänskap som vi för till er, då vi skall bli mycket närstående. Kom ihåg att många av er redan har förbindelser med oss.

Då ni njuter av ett avslöjande efter ett annat så kommer era sedan länge ”förlorade” förfäder att komma ut ur sina hem in den Inre Jorden. De är redan en del av er historia, som går tillbaka till tiderna på Atlantis och Lemuria, då er civilisation decimerades utav stora katastrofer. Det är inte en tillfällighet att många av era arkeologiska fynd som kommer från den tiden är erkända som kommande från en avancerad civilisation. Er nuvarande cykel startade bara för 10,000 år sedan då ni tvingades att återgå till existens som grottmänniskor. Dessa tidiga erfarenheter har hållits i era undermedvetna minnen, och en del av er har fortfarande en rädsla för ytterligare en världskatastrof. Slutet på Dualitet är en tid att fira, och det kommer att infria löftet om en lyckligt slut och möjligheten att lämna det bakom er. Ni har tillbringat hundratals liv, om inte tusentals liv med att genomleva det, och ni är en mycket större själ nu än när ni först påbörjade sådana upplevelser.

För många kommer sanningen att bli överväldigande, men det är er tid att lära er allt om er historia. Dualiteten har förslöat många sinnen, och en slöja har dragits över era minnen så att ni kunde fokusera er på era upplevelser utan att bli distraherade. Slöjan tas nu snabbt bort då ni vaknar upp till Upplyftningen, vilken är ert underbara tillfälle att höja er upp till de högre nivåerna som är era verkliga hem. Det är mycket att ta åt sig, men vi skall försiktigt väcka era undermedvetna minnen så att ni inser vilka ni egentligen är. Ingen av er är bara en jordevarelse, utan har era hem långt borta från Jorden inom avlägsna hörn av Rymden. Glöm inte bort att Dualitet är ett experiment som ni frivilligt anmälde er att medverka i. Ni gjorde så med vetskap om att trots risken att helt förlora er verkliga identitet så skulle ni väckas upp vid den rätta tiden. Denna tid har för länge sedan anlänt, och vi måste säga att det har varit mycket framgångsrikt. Om ni ser tillbaka bara 60 år eller så tror vi att ni håller med om att ert spirituella medvetande har växt högst påtagligt, och särskilt sedan sekelskiftet. Snart kommer det att öka med stormsteg och ni skall veta vilka ni egentligen är.

Bara ni kan frigöra er själva från mörkret som har hållit er i slaveri till de mörka Tjänarna. Ni har manipulerats och hållits ned så att ni inte skulle ifrågasätta era ledare, och har blivit utsatta för falska doktriner och uppfattningar om anledningarna till att ni är på Jorden. Försök åtminstone att ha ett öppet sinne, då det inte finns något dömande av dem som fortfarande är oförmögna att frigöra sig själva från de lägre vibrationerna som förslöar era sinnen. I själva verket så görs allt för att hjälpa dem att öppna upp sitt medvetande till nya idéer, och förstå vad de ser utspela sig runt omkring dem. Vår hjälp blir mer uttalad när vi väl kan arbeta öppet med er. Utan att använda någon slags sinneskontroll kommer vi att sätta inför er fakta då det gäller några av era uppfattningar som håller er tillbaka.

Vår önskan och Mästarnas likaså är att varje själ ges alla tänkbara möjligheter att lyftas upp, och om det misslyckas så är det därför att deras val av fri vilja har satt dem på en annan väg. Vi ärar och respekterar detta val, då bara individens Högre Självt kommer att veta vart deras upplevelser för dem. Om ni känner att någon kär till er är en sådan själ, så det bästa ni kan göra för dem är att ge dem all er kärlek med kunskap om att det alltid kommer att bli en länk med dem. Till den mån som ni känner er kapabla att fatta era egna beslut om Upplyftningen så måste ni helt klart tillåta andra att göra samma sak. Fri vilja är ovärderlig, och inte alla civilisationer i Universum har det privilegiet.

Jag är SaLuSa från Sirius och lämnar er med kärlek och välsignelser från medlemmar av den Galaktiska Federationen. Vi kommer att fortsätta att ge er information lite i taget, och gradvis så kommer ni att ser hur det hela kommer samman och ni förstår hela bilden. Hitintills så har folk varit alltför försjunka i det gamla paradigmet för att förstå eller acceptera många av sanningarna som ni har fått. Nu är ni öppna för nya idéer och har tagit ansvar för ert uppvaknande, och det finns nu så många källor av Ljus som ni kan finna. Om ni fortfarande söker så var snälla och kom ihåg att ni har era personliga Guider som ni bara behöver be att de hjälper er. Det är högst angelägna att hjälpa er och när de gör så uppfyller de sina egna mål och de önskar att hjälpa er att fullfölja er livsplan. Tillåt era Guider att finna det bästa sättet att finna vad ni behöver, istället för att lägga på plats stelbenta instruktioner om hur de bör ske. Ni skulle bli högst överraskade över deras förmåga att organisera händelser som kan ge er vad ni vill ha. Var bara redo att inse vad som ges och förvänta er det oväntade.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!< previous message | next message >


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).

Salusa kanaliseras ocks av Laura Tyco. versttningar av hennes kanaliseringar publiceras p vr systersite Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.
You can support the show and take a subscription to the rich archives of BBS Radio here.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge