Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 1, 2011

SaLuSa, August 1, 2011

Dörren till förändringar öppnas allt mer då ni börjar inse att det inte finns någon återgång till de gamla sätten. Det blir mer uppenbart än någonsin att en civilisation på randen till Upplyftning måste föra sig till en ny vibrationsnivå. Ljuset lockar er att lyfta er upp och lämna allt bakom er som inte längre tjänar någon mening. Det är så uppenbart att de gamla sätten har misslyckats, men inte på grund av er som individer då ni inte har haft makten. Det misslyckades därför att systemet inte kunde vidmakthålla en monetär uppsättning som la så stora tillgångar i händerna på så få människor. Det finns nu ageranden som äger rum som snart möjliggör de nödvändiga stegen att genomföra som rättar till situationen, och det kommer att innehålla ett helt nytt finansiellt system. Ett som är rättvist och godartat, och skyddar era pengar från orättvisa lagar och skatter. Allt står redo för att gå framåt och dess introduktion kan inte vänta värst mycket längre.

Ni är i själva verket försäkrade om att ha en mycket intressant tid under de närmast månaderna. Kaoset fortsätter och på grund av det så letar folk efter svar, och de kräver handling från sina regeringar, vilka förefaller inkapabla att svara. Anledningen är att de klänger sig fast vid gamla metoder för att laga ett system som har gått sönder och inte längre är möjligt att reparera. De har ringa eller inga idéer alls om hur de skall klara av det, och tiden är nu kommen då nya regeringar formas. Detta är också på god väg, och även ni inte har sett något agerande än så är det inte långt borta. Under ett antal år har vi steg för steg lagt ned våra planer, som kommer att växa fram så snabbt att ni kommer att bli högst överraskade av hur snabbt saker och ting faller på plats. Ni är ytterst speciella själar som nu är nästan helt klara med er tid i dualitet, och ni är berättigade till ett kvantum steg framåt som kommer att lyfta er upp och in i de högre dimensionerna. Nu när 11.11.11 står så nära kommer ni att inse att det är ett sådant tillfälle då ni kommer att uppleva en sådan upplyftning.

Då vi observerar era medvetandenivåer så vet vi att detta år har sett en dramatisk ökning av dem, i och med att det har reflekterat er förmåga att lättare hantera de lägre vibrationerna. Ni är mycket bättre på att hålla er fokusering på Ljuset och som en konsekvens är ni opåverkade av dem. I själva verket så sprider ni nu medvetet Ljuset, och det hjälper för att lyfta upp andra själar. Att helt enkelt vara i närvaron av någon annan är tillräckligt för att göra ett intryck på dem. Dessutom så är många av Indigobarnen nu tillräckligt stora för att göra sina talanger gällande, och de har en mycket hög nivå av viset att dela med sig av. Sådana avancerade själar talar dock sällan om sina färdigheter utan utför sitt arbete utan att det knappt märks. Många av dem kommer att ha en stor roll att spela inom en omedelbar framtid, och deras ledaregenskaper kommer att vara högst välkomna.

Vi från den Galaktiska Federationen har helt klart en stor roll att spela under den omedelbara framtiden, och det förfaller nu att finnas ett allmänt accepterande av vår existens. Det är ytterst viktigt för er framgång, och vi har ansvaret att se till att de som så önskar att vara en del av Upplyftningen är redo i tid. Det finns en ringa risk att det skulle vara på något annat sätt, och vi är i själva verket en del av en större konfederation som är tillgänglig om det skulle behövas. Era mörka Tjänare kanske har tankar om att stoppa våra framgångar, men de har helt enkelt ingen aning om vilken utmaning de har. De kan stoppas på momangen tack vare vår överlägsna teknologi, så det finns ingen fruktan om någonting överhuvudtaget annat än en total seger för Ljuset.

Vi har regelbundna möten i konklaver för att diskutera er situation, och våra planer justeras om det skulle behövas. Det har kanske tagit en lång tid att komma till denna specifika punkt, men det finns en generell tillfredsställelse med planerna för att föra er vidare. Det finns mycket som händer just nu, och de mörka Tjänarna börjar tröttna på deras brist på framgång. Då de en gång var oövervinnliga så är de arkitekterna av sitt eget fall. De så uppenbara skurkstrecken mot er som till exempel 9-11 har visat upp deras arrogans, och likgiltighet inför mänskliga liv. Det är svårt att tro att de trodde att deras lögner och försök att dölja sina handlingar skulle kunna sväljas av de professionella människorna som skulle kunna se igenom det. Det återstår bara att ta en legal ståndpunkt mot Illuminati för att avsätta dem från deras maktpositioner. Det kommer och våra allierade är på god väg med sina intentioner att utföra sådana handlingar.

Vi har påbörjat vår plan för att få än mer människor vana vid att se oss i himlen. Det betyder mer överflygningar, och en koncentration på områden där vi inte ses lika ofta. Det finns nu tillfällen då ni knappt bryr er om oss alls, och det visar hur bekanta ni är med våra skepp. Vi har blivit mycket mer accepterade som vänliga besökare på Jorden, och ren rädsla är nu mycket ovanligt. Då det finns kampanjer för att utmåla oss som ondskefulla utomjordingar så är det en bragd och allt tack går till de bland er som arbetar för att sätta det hela i balans. Det är mycket viktigt för folk att komma ihåg att då de hör talas om de Grå att de inte är medlemmar av den Galaktiska Federationen. De är på Jorden utifrån en inbjudan från USA som har arbetat med dem under många år för att ha ett utbyte av teknologi.

När vi anländer på Jorden, så blir det också som resultat av en inbjudan för vi har talat med er President, och behovet av att pressa på med Upplyftningsplanen har förståtts och blivit accepterat. Vi kommer att vara öppna med våra intentioner och ni kommer att veta exakt vad vi gör när det gäller er. I själva verket så kommer vi att tala till nationen så att de vet varför vi är här, och att det förstås helt och hållet. Vi kommer att tas upp i nyhetsmedia och det blir fritt fram för journalister att sanningsenligt rapportera utan någon censur. I detta avseende är ni för närvarande i stor utsträckning i händerna på Illuminati som fortfarande kontrollerar nästa all nyhetsmedia. Ni har lurats, ljugits för och har förts bakom ljuset under många, många år. Ni kommer att få öppna myndigheter, och öppet rapporterande för att återställa er tillit i fritt tal.

Jag är SaLuSa från Sirius och njuter av dessa tillfällen för att väcka upp er till sanningen. Vi har knappt börjat, och er sanna historia kommer helt säkerligen att förvåna er. Kom ihåg att de mörka har haft kontroll över er Jord under tusentals år, med ett gradvis uppbyggande av total kontroll av befolkningen och dess tillgångar. Under tidigare cykler orsakade de stor förstörelse när hela civilisationer förstördes. Det kommer inte att hända igen, och det är Skaparens ord.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).

Salusa kanaliseras ocks av Laura Tyco. versttningar av hennes kanaliseringar publiceras p vr systersite Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge