Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 8, 2011

SaLuSa, August 8, 2011

Som ni kan se så är den finansiella situationen i er värld okontrollerad och mycket snart kommer våra allierade att behöva träda in för att införa de nya inriktningarna. Det krävs inte ett geni för att förstå att skapandet av mer skulder inte kommer att lösa era problem, och förlåtande av skulder är den enda säkra lösningen. Med den allmänna tumulten som råder så inser folk att en totalt ny inriktning behövs om ni någonsin skall gå vidare. Vad som behövs är en del av våra planer, då sönderfallet av era samhällen har förväntats och tagits med i vår beaktning. Vi väntar på de rätta tiderna för att instruera våra allierade att gå framåt, med kunskap om att vårt erbjudande att hjälpa er igenom denna period kommer att accepteras. När vi väl är erkända och accepterade av majoriteten, så kan vi gå vidare och avslöja uppdraget vi har att utföra för och förbereda er och Moder Jord för Upplyftningen.

Ha lite medlidande för era ledare, då de arbetar enligt den gamla modellen som nu inte längre fungerar. De har inte kraften eller viljan att ta sig an problemen på det sättet som vi ämnar göra, och det kan naturligtvis inte fungera om inte alla länder samarbetar. Då ni normal tror på överlevnaden av de starkaste så kommer ni alltid att ha ojämlikheter och stora skillnader mellan rika och fattiga. Ett mått på hur ni ser andra är synbart från er reaktion till den allvarliga svälten i Somalia, och de brådskande behoven hos folket som lider och dör. Vi är glada att se hur allmänheten reagerar mot det, och det vid en tid då många av er är under en finansiell press. Under en alltför lång tid har ni influerats av de mörka Tjänarna, som mestadels inte bryr sig om andras lidande och saknar all kärlek och medlidande i sina hjärtan.

Ni undrar varför vi inte kommer till er undsättning nu, men var snälla att komma ihåg att alla själar som nu är involverade i lidandet har redan på en högre nivå accepterat det som en del av deras erfarenheter. Som vi så ofta påpekar så skulle vårt agerande se ut som inblandning, och förneka dem de erfarenheter som de har tagit på sig. Det betyder inte att ni inte kan hjälpa till, och andras reaktioner till deras lidande är också en del av deras erfarenheter. Försök att inte döma situationer utan att känna till alla fakta, då ni inte kan känna till alla fakta, kan ni inte veta vad som ligger bakom besluten som andra själar fattar. Dualitet är i sin karaktär testande och medför att ni sätts i svåra situationer, och ofta så är det er sak att finna sätt för att hantera det. Var försäkrade om att er livsplan kommer att ta er vart än det behövs för att fullfölja den.

Som tur är balanseras de minder önskvärda upplevelserna utav löftena om vida förändringar som är på gång, förutom att ni inte kan se dem. Dessutom, nu när Upplyftningen närmar sig mycket snabbt så har ni inget behov av att uppehålla er vid vad som händer på Jorden nu, då renandet är på väg och när vi kommer så påskyndas det. En sak är helt klar, och det är att Jorden inte kommer att bli förstörd som en del förutser. Den kommer inte att träffas av en komet eller andra missiler, och vi kommer att hantera alla sådana hot. Ja, det finns oundvikliga fysiska förändringar som redan har ägt rum under en viss tid nu, men vi observerar dem.

Er del Mina Kära, är att alltid fokusera er på framtiden och inte distraheras av några försök att orsaka rädsla hos er. Det finns naturligtvis rädsla runt omkring er, men det kommer i stort sett från en brist av förståelse av vad som händer inom ert Universum. Allt är i ett tillstånd av förvandling och i händerna hos exceptionellt mäktiga Varelser, som kommer att se till att allt agerande slutförs i enlighet med den Gudomliga Planen. De övervakar våra aktiviteter och vi har en full och total tillit i dem. Vi följer deras instruktioner till punkt och pricka, och vet att vi tar de rätta besluten för alla som är involverade.

Om ni visste hur stort intresse de finns för er Upplyftning så skulle ni inte oroa er för utvecklingar som skulle involvera er. Var och en av er har sällskap av ett antal Guider och Änglavarelser, och de är med er för att skydda er och se till att ni uppnår Upplyftning, om det är det ni vill. En del av er är medvetna om deras närvaro, och ni alla kan kommunicera med dem och bör göra så om de helt och fullt skall göras medvetna om era behov. Ofta så kallar folk på dem bara då de är i fara, och det är helt ok och de kommer att höra era rop. Kom dock ihåg att de också är där som era spirituella handledare och hjälpare. De är glada då ni erkänner deras existens och tar kontakt med dem via tankar.

Så småningom kommer ni att träffa er Guider och lärare, då er utveckling är pågående och upphör inte med Upplyftningen. När ni väl har lyfts upp kommer era medvetandenivåer att vara sådana att ni behöver färre hjälpare tillgängliga. För att vara fullt medveten är något som ni måste uppleva för att förstå utsträckningen av ert vetande, i jämförelse med ert nuvarande tillstånd av dvala. Slöjan som har hållit er i detta tillstånd faller åt sidan, och då ni drar mer Ljus till er själva så ökar ni graden av medvetande. Med detta kommer också säkerheten att ni kan hantera er egen spirituella utveckling. Ni upphör aldrig i själva verket att lära er, och axiomet att ju mer ni vet desto mer inser ni hur lite ni vet, är helt sant.

För närvarande så läser ni en hel del, går på föreläsningar eller tittar på videos i er upplärningsprocess. Som vi har sagt tidigare så kommer ni i framtiden absorbera kunskapen en låda böcker åt gången genom nya inlärningsmetoder, och information kan bokstavligen nedladdas i er hjärnor. De arbetsamma sätten som ni använder er av idag kommer att bytas ut mot olika nya teknologier, inkluderande implantat. Skolning såsom ni känner det till kommer att bli nödvändigt, och ni väljer de ämnen som ni vill följa och som därför är av intresse för er. Det kommer att bli känt vilka ämnen som ni behöver utveckla för att fullfölja er utlagda väg, och tiden slösas inte på meningslösa övningar, som nu. Många av er kommer att förena er med ett gruppmedvetande, och det kommer omedelbart ökat er medvetandenivå genom det delande som äger rum.

Jag är SaLuSa från Sirius och, nöjd att vi kan ge er vissa idéer om vad som framtiden har att erbjuda er. Vid det här stadiet ser ni förhoppningsvis att ni har så mycket att se fram emot och absolut ingenting att frukta. Alla förändringarna är i själva verket för att föra er in i en fridfull och lycklig existens.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).

Salusa kanaliseras ocks av Laura Tyco. versttningar av hennes kanaliseringar publiceras p vr systersite Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge