Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 24 juni 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 24 juni 2016

Mike Quinsey

Din potential är sådan att med den rätta tron kan du göra vad du än bestämmer dig för, och när du höjer dina vibrationer så ökar din potential. Positivt tänkande fungerar redan för dig och kanske ett typiskt exempel är självhealing. Det är en fråga om att ha självförtroende och en positiv inställning till vad det är du vill uppnå. Med tiden kommer du att bli så framgångsrik med din självhealing att det blir en andra natur att använda din kraft. Naturligtvis ökar detta när ni sitter i grupper, men även då kommer det bara att ske när själen är fri från karmiska problem som kan orsaka att kraften blockeras.

Världen genomgår en period av rengöring då kvarstående karmiska skulder rensas bort. Resultatet är de återstående problemen som inte blir hjälpta av de Mörka tjänarnas ansträngningar att försöka påtvinga sina ändringar på er. Deras framgångar är begränsade av Ljuskrafterna som följer alla aktiviteter som sker. Ni når snart den punkt där deras makt att blanda sig i era liv kommer att förhindras. De har redan fått uppleva begränsningar och förlorar nu den makt som har övertygat dem om att de skulle lyckas med att slutföra styrningen och kontrollen av mänskligheten. Det kommer inte att tillåtas, och mänsklighen har gradvis släppts från deras grepp.

De mest häpnadsväckande avslöjanden kommer snart att uppenbaras för er. De kommer att hjälpa er att anpassa er till sanningen om ert sanna öde. Var så säkra på att ni kommer att bli förtjusta över att få veta vad som ligger framför er, och varje ansträngning kommer att göras för att försiktigt ge er dessa nyheter. Så många själar är fortfarande omedvetna om vad som pågår runt omkring dem, och i vissa fall skulle de helst inte vilja veta sanningen. De är rädda för att det kommer att förändra deras liv när de är lyckliga och nöjda som det är.

Men när sanningen gradvis avslöjas så blir det snart uppenbart för dem att en lycklig framtid ligger framför dem. Förändringarna kommer snabbt och befriar er från det ständiga trycket på er att spendera en stor del av er tid till arbete. I själva verket borde ni ha mycket mer tid för er själva, och tillbringa tid med att göra det som gör er nöjda och lyckliga. Ni är inte avsedda att vara slavar och tvingas arbeta helt enkelt för att kunna existera. Så småningom kommer livets nödvändigheter att ges till varje själ och på det sättet ge er mer tid att vara tillsammans med era familjer och följa era egna intressen.

Allteftersom tiden går blir ni introducerade till sanningen om er historia och planerna för framtiden. Det kommer att bli en plötslig spurt framåt för att gottgöra förlorad tid och möjligheten att flytt in i den Nya Tidsåldern. Viktigt är tillsättandet av personer som kan vara betrodda med ansvaret att leda. Sådana förändringar är på god väg och är redo att genomföras så snart som tiden är den rätta, dvs när de som skulle störa detta är borttagna. Planen för er framtid har redan förberetts och kommer at led in er till ”det förlovade landet” där fred råder och livet är en glädjande upplevelse. Där behöver ni inte spendera åratal med att gottgöra alla skador från det förflutna, och alla kommer att bli återställda under en mycket kort tid.

Era nya liv kommer att bli så annorlunda mot vad ni känner till nu, och förändringarna blir mycket acceptabla och ger er mycket nöje. När era vibrationer har lyfts så fokuseras era tankar på fred, och mänskligheten kommer att bli som Ett med samma mål i sinnet. Krig och allt som kan associeras med det kommer att bli ett minne blott och all negativitet och ett ständigt stridande kommer att vara borta för alltid. Det finns inget behov, eller någon plats, i framtiden för vapen och alla kommer att kunna leva sina liv i fred och samexistens. Så blir det i de flestas liv och mycket snart skall ni se de första rörelserna i den riktningen.

Folk oroar sig för sitt välbefinnande, men allteftersom förändringarna införs kan ni vara säkra på att er hälsa kommer att tas om hand först när vi kan landa. Nya metoder av behandlingar kommer att införas som gör sig av med kirurgernas knivar och det finns inga negativa effekter efteråt. Mycket kommer att förändras som tar er helt in i den Nya Tidsåldern med alla de fördelar som kommer med detta. Varje aspekt av era liv kommer så småningom att lyftas upp, så misströsta inte, för allt är planerat i förväg för en snabb förändring. Storleken av uppgiften är inget att oroa sig för då vi har obegränsade resurser till vårt förfogande. Alla nödvändiga åtgärder kommer att snabbt avslutas med minsta möjliga olägenhet för er.

Inom en snar framtid kommer Ljusets krafter att finna det säkert att landa öppet på Jorden, och när de gör det får ni hjälp och blir guidade i ert arbete. Med våra avancerade metoder blir alla problem lösta under nästan ingen tid alls. Förbränningsmotorer kommer att bli föråldrade, om inte av någon annan orsak så för att ni inte längre behöver sådana slösaktiga och föråldrade maskiner. Föroreningar är naturligtvis en annan faktor och de kommer att elimineras, vilket gör att ni får en hälsosammare existens.

Det finns system som tillåter nästan omedelbara resor, något som de Mörka redan använder sig av, men det har de hållit för sig själva. Var säkra på att med tiden kommer ni att få njuta av alla de fördelar som finns i en modern tidsålder, och det kommer att bli helt bortom er nuvarande fantasi. Vetskapen om vad som väntar er i framtiden bör ge er självförtroendet att tackla alla nuvarande problem så att de blir rensade en gång för alla.

Ni har alltid varit vägledda för att handla i bästa intresse för er alla. Det har alltid varit på det sättet, för den mänskliga rasen som helhet har varit destinerade att avsluta cykeln framgångsrikt. Tidigare cykler har slutat i katastrof, som era historiska dokument visar, och varje gång har ni tvingats att starta en ny i stort sett från början. Så ni kan ge er själva en klapp på axeln för att äntligen ha varit framgångsrika. Ni har alltid fått vägledning i hopp om att ni skulle nå era mål, men sättet för färdigställandet har varit upp till er. Det nuvarande tillståndet på Jorden tyder knappast på att ni har varit framgångsrika, men det är så, som ni snart kommer att få reda på.

Allting tycks röra sig med en sådan fart att ni känner att ni inte har tillräckligt med tid att ägna er åt alla era behov. Ni kan se det som ett gott tecken på att vibrationerna fortsätter att lyfta upp er och ni kommer till slut att lämna de lägre bakom er. Så ni kan se fram emot en mer positiv period då allt arbete som läggs på att föra in mer ljus till Jorden blir framgångsrikt. Det hjälper till att väcka upp själar som har hållits tillbaka av de låga energierna, och ge dem hjälp till att höja sig igen, vilket är varje själs öde. Fortsätt att vara positiva och att stadigt hålla er vision om framtiden.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge