Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 8, 2010

SaLuSa, February 8, 2010

De mörka Tjänarnas dagar är räknade, men deras inflytande fortsätter tills att långtgående förändringar resulterar i deras avlägsnande från maktpositioner. Situationen klarnar för varje vecka som går, och våra allierade planerar för den slutliga stöten som medför de första uttalandena. Vi vill mycket gärna dela mer information med er, men det hela har nått en kritisk punkt då det är bäst att hålla detaljer hemliga. Vi har en listig motståndare som gör vad som helst för att stoppa våra planer, och ju mindre de vet om dem desto bättre är det. Det är här som vi har en fördel i och med att vi vet vad de planerar, och kan göra lämpliga åtaganden när det behövs. Vi är bara begränsade i vad vi kan göra i och med att vi spelar enligt reglerna och vi gör inget lömskt eller illegalt. Vi har gudomliga direktiv att se till att ni väl skyddade når slutet av denna cykel, och att alla ni som har beslutat er för att uppstiga får möjlighet att göra så.

Er framtid är linkad med hela Universum och miljoner av andra själar. Den kommer inte att hållas tillbaka eller försenad av denna mörka kabals akrobatik, och deras framtid kommer att fortsätta i valda nivåer av erfarenhet. Kom ihåg, Mina Kära, att det finns andra universum som själar kan förflytta sig till om det gagnar deras utveckling. Era framsteg tas inte lättvindigt utan planeras noga för varje själ, och ni guidas till erfarenheter som erbjuder er de bästa möjligheterna för att utvecklas. Vad helst ni kan tänka er så finns det redan någonstans i Kosmos, och det finns inget som ni inte kan erfara för att tillfredställa er önskan. Skaparen har sänt er ut för att erfara, så att genom er alla kan de delas och öppna vägen mot en högre nivå av medvetande. Ni liksom vi utvecklas genom grupp medvetande, och det kommer gradvis att omfamna fler och fler själar som erkänner Enheten av Allt Det Är.

Utveckling är ganska naturligt och önskan att göra så förblir för evigt med er. Det är roligt och belönande, särskilt när ni har nått de högre nivåerna. Himmelskt kanske är ett ord som framför vad vi menar, men era minnen från den tiden är oskarpa på grund av den tid ni har spenderat i dualitet. När som ni uppnår fullt medvetande som en del av Upplyftningen kommer ni dock att återfå era minnen från tidigare liv i de högre dimensionerna. Vad som är säkert är att när som ni blir mer upplysta kommer konceptet av Upplyftningen infria era drömmar om ett bättre liv. Det kommer att införa den lycka och fred som ni söker, och bli passande för själar som har funnit sin Gud inom sig.

Se runt omkring er och acceptera att varje själ som ni ser var en gång som ni, en mäktig Varelse av Ljus som existerade i de högre dimensionerna. Ni har medvetet och frivilligt lämnat dessa dimensioner till förmån för alla själar i hela Universum. Resultatet av era erfarenheter kommer att hjälpa andra när så behövs, då det finns fortfarande civilisationer som utvecklas i de lägre dimensionerna som kommer att behöva dem. Till och med nu så kan ni länka upp med det Allmänna Medvetandet, men det är begränsat av er nuvarande nivå av medvetande. När ni väl har uppstigit kommer ni dock att ha all kunskap tillgänglig till er.

Ni vaknar upp från mardrömmen för att leva er dröm som i själva verket kommer att bli er verklighet. Ni kanske har haft korta erfarenheter av sann lycka, men i så fall var det litet jämfört med vad som väntar er. Fred och lycka inombords och utombords är absolut lycka, och att vara med helt lika sinnade själar är himmelskt. Vi vet därför att det är så ni kommer att finna oss, och vi har länge levt i harmoni med allt liv. Den Galaktiska Federationens medlems civilisationer har alla uppstigit, och tillsammans är vi en mäktig kraft för det goda som tjänar Skaparen.

Börja med att projicera era tankar in i framtiden, och se om ni kan fånga känslan av energin av Kärlek och Ljus. De bland er som framgångsrikt har satt foten på stigen mot Upplyftning har i all sannolikhet redan erfarit det. Det är ert omedelbara mål, och när ni höjer era vibrationer kommer ni att spendera mer tid i Kärlek och Ljus. Vi ser mer människor som vaknar upp till sina sanna själva, och ju fler som gör så desto fortare kommer ni att nå kritisk massa. Under tiden fortsätter många källor att flöda er Jord med Ljuset, och upplyftandet fortsätter.

Mästarna återvänder, och en del har redan inkarnerat och utför sitt arbete för att föra så många själar som möjligt in i Ljuset. Ni har aningar om vilka de är, men för närvarande föredrar de att arbeta oanmält. När väl stora förändringar är genomförda kommer dock en del Mästare tillbaka med sina riktiga namn. St. Germain som är nära förbunden med er utveckling har alltid kommit och gott såsom han önskar och han kommer med säkerhet att ge sig tillkänna inför er. Han har varit ordförande vid ett antal viktiga möten angående denna period, och hans inflytande har varit starkt, vilket har gynnat er.

Er längtan efter dramatiska förändringar har växt betydligt, och vi är glada att det är förstått att desamma kommer att lyfta upp samtliga på Jorden. Det finns inget urval utom av er som individer, och ingen avvisas om de önskar Upplyftning. Det är dock ingen gåva utan krav, och ni måste anstränga er och förbereda er för det. Lev till er högsta förståelse av vad som krävs, och känn er försäkrade att hjälp kommer till er. Denna unika situation kommer bara vid vissa tillfällen, och ni har inte haft denna möjlighet på många tusen år. Livets cykel kommer och går som alltid, och ni erbjuds en chans att byta spår från de lägre dimensionerna. Ingen anses som ovärdig detta tillfälle, men det är er uppgift att visa att ni lyfta upp er själva.

Jag är SaLuSa från Sirius, och vi vet att det kommer att bli en del ledsna miner med tanke på att ni lämnar alla era tillhörigheter kvar, men det är ett ringa pris att betala med vetskap om att alla era önskningar kommer att uppfyllas i de högre dimensionerna. När ni kan skapa exakt vad ni behöver för er komfort och lycka, vad mer skulle ni vilja ha. Skaparen förser alla era önskningar och fri vilja är er största gåva, och vi vet att ni kommer att använda den vist.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge