Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 9 september 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 9 september 2016

Mike Quinsey

Tiden marscherar på och många framsteg fortsätter att bli gjorda under avslutningen av förändringarna som ni alla väntat på så länge. Från ert perspektiv sett är er upplevelse att det verkar vara en serie av förseningar, medan det i själva verket är nödvändiga steg som försäkrar en gång för alla att det inte finns några hinder för det avsedda resultatet.

Ni kan vara säkra på att mängder av arbete pågår bakom kulisserna och att ”sätt igång” kommer att ges när allt som är nödvändigt är på plats. Större krafter än de som finns på Jorden övervakar alla händelser, så ni kan vara säkra på att det slutliga målet är en total seger för Ljuset. Det är därför det är så viktigt att ni alltid är fokuserade på de önskade förändringarna som snart kommer att inledas. Planeringen för den här perioden har pågått under en mycket lång tid och ingenting kommer att tillåtas att försena slutresultatet ytterligare. Ljusarbetarna skall lovordas högt för deras ovärderliga stöd och positiva tro på framtiden.

Allteftersom vibrationerna fortsätter att öka så är effekten en upplyftning hos dem som kan svara an på dem. Som ett resultat blir det något lättare att påskynda de förändringar som är redo att genomföras. De kommer slutligen att ändra din syn på livet och möjliggöra mer individuell tid för att fullfölja din egen livsplan. Sanningen blir din styrka och med tiden kommer ni alla att få lära er den sanna historien och vet den riktning ni är på väg in i.

Mycket tid har förlorats för att uppnå falska mål, ändå ger erfarenheten dig styrka att hålla dig på den rätta vägen. Många undrar över hur de inkommande förändringarna kan införas utan att orsaka förvirring. Svaret är att planeringen av den här tiden har varit omsorgsfull genomförd och möjlighet finns att ändra om nya villkor uppstår.

Ett enormt antal avancerade varelser hjälper till och kommer att ge sig till känna när omständigheterna är de rätta. De har följt era framsteg under eoner av tid och är nu redo att hjälper er över de sista få hindren. Segern är er och den kommer inte att förnekas er. Utan närvaron av de galaktiska varelserna så skulle ni nu ha levat under mycket begränsade förhållanden, fängslade och kontrollerade av de Mörka tjänarna.

Emellertid skulle de aldrig ha tillåtits få fortsätta att utöva en sådan kontroll över er för er framtid har varit planerad med ett slut för total succé och framgång och möjligheten att stiga upp. Detta är normalt i slutet av en cykel under förutsättning att Ljuset har nått den erfordrade nivån. Det betyder att Uppstigningen är säkrad för dem som strävar efter att stiga upp och har klarat utmaningarna som getts dem.

Det innebär att kunna uttrycka sig själv med universell kärlek och genom den acceptera att ni alla är Ett. Det är inte lätt att acceptera alla andra när ni upplever dualitet som fokuserar på separation och belyser skillnaderna mellan människor. För det mesta ser människor sig själva som annorlunda från andra vilket gör det svårt att komma samman i sann kärlek och förståelse. Ljusarbetare hjälper andra genom sitt exempel och det betyder att varje själ inser att Alla är Ett.

Genom att behandla andra som din like visar du medkänsla och förståelse och detta hjälper till att lyfta upp dem som omger dig. Även den minsta akt av kärlek påverkar andra och så småningom kommer de att följa det exemplet. Man behöver inte nödvändigtvis tillhöra vissa grupper för att visa sin kärlek till andra varelser då det inte finns plikt eller skyldighet till någon av dem. Gud är Kärlek och Allt som Är. Din naturliga läggning är att vara en kärleksfull varelse, men dina upplevelser i dualiteten har lärt dig att inte alla är lika och att en del skall undvikas och ses ner på. Men när du växer genom erfarenheterna börjar du förstå sanningen och kan acceptera alla själar oavsett deras utseende eller tro.

Bland er finns många unga och barn som har kommit hit för att leda vägen ut ur förvirringen som skapats av ert utbildningssystem. Det hämmar växten hos dem som i annat fall skulle bidragit till att visa vägen till full förståelse för era sanna jag. Snart kommer en tidpunkt när sanningen måste komma fram och felaktiga uppgifter utelämnas. Verklig tillväxt kommer inte att inträffa när ni försöker göra framsteg som är baserade på en information som avsiktligen är menad att hålla er tillbaka.

Sanningen kommer så småningom att bli allt som återstår när all falsk information kasseras och den tid närmar sig då även er historia måste skrivas om så att den speglar sanningen om er resa gnom dualiteten. Under hela denna cykel har ni kämpat för att finna era sanna jag, och det är nödvändigt att förstå hur detta gick till. Ni kommer då att kunna utvecklas mycket snabbare och sanningen fastställs en gång för alla.

Krig och allting som hör till det kan inte fortsätta in i den Nya Tidsåldern där fred kommer att vara etablerad. Ni närmar er redan en sådan tidpunkt och ni kommer att finna en allmän rörelse för att etablera ett nytt samhälla. En som är fri från fördomar och falska läror och baseras på kärlek och ljus. Därav följer att de varelser som vägrar att ge upp sina gamla hjulspår kommer att fortsätta som vanligt men flyttas till en annan plats för att fortsätta göra sina erfarenheter där. Med tiden får de ytterligare en chans att förändra sina vanor och återvända till Ljuset.

Människor kommer helt naturligt att oroa sig över andra familjemedlemmars och vänners öde, men så länge de är medvetna om att alla själar ges samma möjligheter till utveckling, och hjälp att hålla sig på sin Väg av Ljus, så finns det ingen anledning att oroa sig. Vid den här tiden är det mycket viktigt att du fokuserar på dina egna behov. Du kommer intuitivt att veta om du har utvecklats mer när du tycker att det är lättare att stanna kvar i Ljuset, och är lugn när andra blir störda av något. Under sådana omständigheter kan din närvara hjälpa till med att influera andra till att också bli lugna, och om du befinner dig i en grupp av människor med samma sinne ökar den kraften mycket.

Faktum är att er kraft ökar hela tiden och kommer att bli mer märkbar när det gäller era tankar. Till exempel blir det kanske mer uppenbart där självhealing används, och även när det gäller healing på avstånd. Kom ihåg att när du sänder ut helande tankar så når de det avsedda målet, men en del själar sätter upp en barriär emot dem. Allmänt sett är ovillkorlig kärlek kraften bakom healing och utan den är effekten minimerad.

Mycket händer på Jorden som snart kommer att leda till det efterlängtade tillkännagivandet. Allt är i ett skede när en sista kontroll kan göras för att försäkra att nödvändig dokumentation finns på plats. Så det är inte förutsett att ni kommer att ha så särskilt mycket längre väntetid kvar. Ni kan vara säkra på att så snart förändringarna har börjat så finns ingenting som tillåts att störa resultatet. Scenen har satts och alla de som deltar är redo att gå vidare med kort varsel.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge