Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 2 september 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 2 september 2016

Mike Quinsey

Rörelsen emot de Mörka tjänarna gör framsteg eftersom fler grupper vidtar åtgärder emot dem. Den totala effekten av detta kommer att hindra de Mörka från att utföra sin plan. Det möjliggör för dem som är av Ljuset att arbeta utan störningar och kan därmed uppnå sitt mål. Sluttiden kommer därför att fullfölja tidigare löften om försäkran att Uppstigningen skall ske.

Utåt sett finns en bild av fortsatt oro, men med tiden kommer det mesta till ett slut, eller så blir de som orsakar den tvingade att upphöra med sina verksamheter. Var medvetna om att det finns varelser, såsom de som är många tusentals år före människan i teknisk utveckling, och de har teknologier som är långt mycket bättre än någonting som vi ens trodde var möjliga. De kan förändra saker på ett ögonblick och det finns absolut ingenting som kan göras för att stoppa dem. Trots allt detta så skulle de inte störa på något sätt som skulle ta bort vårt karmiska ansvar.

Mycket händer på Jorden vid den här tiden när utarbetandet av karma har fört gamla tvister till förgrunden. Dessa måste rensas och ett läge skapas där motsatta krafter återigen kan komma samman. Detta kan också tillämpas på individuell karma, och många själar har mycket att ta itu med som kanske i vissa fall går tillbaka flera livstider. Många läxor måste läras om en själs utveckling skall kunna fortsätta framåt. Ofta är det de svåraste lärdomarna som sker när ni är starka nog att hantera dem, så ingen ges mer än de kan hantera.

Karma kan tyckas orättvis om du inte förstår hur den har uppstått, men var så säker på att vid något tillfälle kommer du att få alla detaljer. Genom ditt resonemang kan detta vara ”gott eller dåligt”, men hur du än ser på det får du exakt vad du förtjänar. Människor som verkar leva ett lugnt och problemfritt liv har troligen redan rensat sina karmiska skulder.

När du funderar över framtiden så vet att du skapar din del i den nu, även om det bara finns i ditt undermedvetna. Möjligheter är placerade på din livsväg så att du kan arbeta mot fullbordan, ännu mer nu på grund av betydelsen av den sista tiden. Men du har fortfarande fri vilja att ändra dig och vanligtvis skulle du inte göra det om du inte hade diskuterat det med dina guider. De förstår bättre din position och kan se tillbaka på dina tidigare framsteg och din utveckling.

Att du har sådana omtänksamma själar runt om dig försäkrar att du inte tar totalt felaktiga beslut. De har ständigt väglett dig på din väg så att du har kunnat få de erfarenheter du önskade. Ibland kan en själ känna sig ensam, eller till och med övergiven, men var så säker på att dina guider alltid är med dig. Det finns tillfällen när det är bäst att du verkligen funderar över dina handlingar och resultatet av dem, i lugn och ro i ensamhet.

Ni är alla modiga själar som påtog er att uppleva de lägre dimensionerna i vetskap om att ni skulle glömma ert sanna jag. Ni har kämpat i varje liv för att lyfta er upp igen och få uppleva toppar och dalar i den tredje dimensionen. Några av er har utmärkt er och era namn har kommit in i era historieböcker, men med tiden kommer detta att vara glömt efter att de tjänat sitt syfte.

Berömmelse eller skam bärs inte vidare utan är helt enkelt en del av de erfarenheter du behövde. I den slutliga räkenskapen är ni alla lika såsom uppstigna själar när ni tar plats i galaxen som en galaktisk varelse. Den tiden kanske ligger långt framför er, men det är till hjälp att veta vad framtiden erbjuder er och målet ni siktar på Det är er återresa till de nivåer ni lämnade när ni som volontärer ville uppleva separation.

Många Ljusarbetare har erbjudit sina tjänster för att hjälpa människan igenom den kommande perioden av förändringar, och var och en kommer att användas i enlighet med gjorda erfarenheter. Som ni kan föreställa er, så snart förändringarna kan sättas i rörelse på ett säkert sätt, så blir det enormt mycket att göra för alla Ljusarbetare.

Men, som tidigare nämnts, så kommer de galaktiska styrkorna att vara till stor hjälp genom användande av deras avancerade teknologier där det är möjligt. Prioriteringen är att ge varje själ en anständig levnadsstandard tills de kan försörja sig själva. Därför är det första området för upplyftning det som ni kallar den Tredje världen. De kan dock arbeta snabbt och i verkliga termer kommer ingen att behöva vänta länge på friheten.

Det finns för närvarande två skolor för ert sätt att tänka. Den ena är av den lägre vibrationen som handlingar är baserade på, enligt gamla trosföreställningar. Den andra är influerad av andlig förståelse och de budskap som kommit från era rymdvänner. Dessa två tänkesätt är inte kompatibla och är källan för många missförstånd och förvirring samt avsiktligt vilseledande information. Ni rekommenderas därför att identifiera källan till falska rapporter och meddelanden och avfärda dem. Vissa tvivelaktiga källor kommer i vilket fall som helst att så småningom falla bort.

En ofta förekommande fråga uppstår som gäller vilka av er som kommer att passera över innan Uppstigningen och svaret på detta är: alla ni som har detta som en del av er livsplan. Det betyder inte att ni kommer att gå miste om denna stora händelse, eftersom ni blir lika medvetna som dem som stannar kvar på Jorden. Graden av deltagande kommer att vara annorlunda, men alla kommer att komma samman efter att Uppstigningen har skett. Naturligtvis är allt detta arrangerat med ert medgivande innan inkarnationen på Jorden och har diskuterats med er. Alla planer finns på plats och är igång för att fungera i ert bästa intresse.

Det är nästan säkert att varje själ på Jorden vid den här tiden är här på grund av att de har utvecklats tillräckligt för att vinna på denna sista period av cykeln. Många vet intuitivt att detta är deras sista inkarnation i de lägre vibrationerna, och det finns ingen anledning till varför de inte skall göra Uppstigningen. Detta är en tid för firande fast du inte minns de olika livstider som har lett dig fram till den här punkten.

Dock blir det en genomgång av livstiden för att försäkra att du fått de lärdomar som behövdes. Du kommer säkerligen inte att behöva gå igenom samma tester igen även om du kanske möter några på en mer acceptabel nivå. Kom alltid ihåg att du aldrig upphör med att lära och fortfarande har högre nivåer att uppleva.

Framtiden är ljus och välkomnande och riklig belöning väntar för alla dessa modiga och stora själar som frivilligt ställde sig själva inför de prövningar och vedermödor som de lägre vibrationerna presenterade för er. Ni mötte allt med tillförsikt och visste att era guider och andra av ljuset skulle följa era framsteg och alltid finnas där för er. Firandet är ordnat och spänningen stiger redan. Så gå framåt med tillförsikt och glädje i hjärtat under era sista dagar med några uppgifter som fortfarande skall uppfyllas, och vet att färden är nästan över.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge