Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, May 6, 2011

SaLuSa, May 6, 2011

Det blir nu uppenbart att den Mänskliga Rasen är vid en nyckelpunkt i sin utveckling. Kollapsen av de gamla sätten bekräftar att de inte längre är passande för den nya Människan som kommer fram. Många ser dock bara en osäker framtid som erbjuder kaos och katastrofer. Det är därför viktigt för vårt uppdrag att börja med arbetet på Jorden utan vidare förseningar. Vår erkända närvaro kommer att lugna många rädslor och ge hopp, då för närvarande bara förtvivlan och desperation existerar. Ni har en underbar framtid som väntar på att utveckla sig, vilken bara hålls tillbaka av det sista flämtet av de mörka Tjänarnas gamla konster. Vi skall därför uppmana våra allierade att storma fram och starta en sekvens av händelser som kommer att sluta med Upplyftningen. Om vi inte för den reaktion som vi önskar så kommer vi att tillåtas att driva igenom frågan i ert allas intresse.

Som ni vet vid det här laget så när vi talar om att använda makt så är det genom övertalande och appliceringen av Universell Lag. Vi önskar att er civilisation hade tagit möjligheten som erbjöds för många år sedan, för att föra fred till er värld. Det blev dock inte så och ni lurades att tro att ni var fria medborgare och att era liv var normala. Er frihet togs dock gradvis bort från er och det gjordes på sådana subtila sätt att ni var omedvetna om vad som hände. Till er ära så började många själar att förstå vad som händer, och grupper växte vilka sökte förändringar som skulle lyfta upp och föra in fred.

Det var en signal som noga noterades av den Spirituella Hierarkin, som förlängde tidsperioden för att göra det möjligt för fler själar att vakna upp till sanningen. Detta beslut har visat sig framgångsrikt då en stor uppvällning i er medvetandenivåer har uppmätts. Det är ett sorgligt fakta att många kallas på, men många själar sitter alltför mycket fast i sina sätt och uppfattningar för att svara. Vi fortsätter att interagera med dem som med alla andra själar, då vi ser den sanna potentialen i er alla. Stor omsorg och kärlek ges utan villkor, då vi vet att det bara är en fråga om tid innan en grupp själar är redo att lyftas upp. Med ert sätt att räkna kommer det att ta mycket lång tid, men det kommer med den cykliska karaktären av allt som existerar.

Om ni håller er fast vid er tro på oss, så kommer ni avvärja de negativa energierna som oundvikligen riktas mot oss från de som inte förstår Ljuset. Vi representerar förändring och det kommer inte lättvindigt till de som är i tacksamhetsskuld till den materialistiska världen. Deras fascination med den håller ofta bara i sig så länge de är framgångsrika, men den kan inte ge sann tillfredsställelse och den inre friden som ger glädje och lycka. Många åtnjuter redan en sådan nivå av fridfull existens, och de kan stå rakt genom alla oenigheter och förvirring för de påverkas inte längre. Sådana Varelser är fyrar av Ljus som för lugn med sig var än det behövs. Deras höga energier har också en helande effekt på folk runt dem. Denna nivå kan uppnås av alla som lever sina liv i Kärlek och Ljus och inte ger någon plats till de lägre vibrationerna.

Vilken ansträngning som ni än behöver göra för att uppnå Upplyftningen så kommer det att bli mer än värt det och det skall inte ses som att ha varit en uppoffring från er sida. Att leva i Ljuset och Kärleken är er naturliga hållning, då ni återvänder till nivåer som en gång var era hem. Har vi inte sagt att ni är Gudar under utveckling, och i sådant fall har ni en naturlig iver att återvända till dem. Dualitet är ett spel och när det är slut lämnar ni det bakom er, efter att ha uppnått en enorm erfarenhet som ni tar med er. Ingen erfarenhet är utan värde, och ni kommer att för evigt utvecklas tills att ni igen återgår till Källan. Kanske att ni nu kan förstå varför ni behöver frigöra era band till de lägre vibrationerna. Tänk er in i framtiden och håll den bilden, och vet att det är så överlägset allt som ni för närvarande upplever.

Det hela byggs nu upp till den stora finalen, och som ni vet kommer det att ske. Det finns inget annat slut denna gång, och den Gudomliga Planen kommer att se till att det blir ett lyckligt slut. Det var annorlunda i förgångna tider då ni själva skapade er framtid. Nu har dock en linje dragits och denna cykel av dualitet måste komma till ett slut. I slutändan så kommer varje själ att finna sig själv exakt där den bör vara, och det finns inget utrymme för misstag. Var glada och se framemot en himmelsk existens med kunskap om att ni aldrig igen kommer att inträda cykeln av dualitet. Från och med nu så kommer livet att bli idylliskt och tillfredsställande då ni njuter av skönheten och bekvämligheten i de högre dimensionerna. Ni kommer inte att ha brist på något alls, och ha allt som gör livet till ett absolut nöje. Ord kan inte beskriva den salighet som ni kommer att uppleva och det Ljus som genomtränger allt som existerar.

Vi är nu verkligen i ett vänte tillstånd, innan de slutgiltiga akterna kommer att spelas. Så mycket är nu färdigt, och en enorm ansträngning har gjorts för att få de resultat vi förväntar oss. Ert tillskott är kritiskt och vi behöver att ni fokuserar ert Ljus på alla personer och frågor som står i vägen för vår framgång. Tillsammans så måste vi fortsätta att transmutera de mörka energierna och på så sätt försvaga deras förmåga att blanda sig i förändringsprocessen. Det är ni, folket, som har den verkliga makten så vi uppmuntrar er att sända ut positiva tankar och aldrig ge efter för räddselfaktorn. Det kommer att fortsätta att finnas terrorister så långe det finns orättfärdigheter i världen, och ett lands suveränitet kompromissas. De kommer dock att dra sig tillbaka från deras aktiviteter inom en närma framtid, när det förstås att en fredlig lösning kan uppnås. Det kommer att stärkas av vår närvaro och försäkringar om att fred kommer att återställas överallt i världen.

Fred är svaret på nästan alla era problem. Med ett slag kommer det att föra bort rädslan och byta ut det mot hopp, glädje och ett fredligt samarbete med alla människor. Vi lägger därför nu planer på plats för ett stort kliv framåt, och väntar på tillfället att göra oss färdiga. Många preparationer har redan gjorts och ni kommer att finna att när vi väl uppnår vårt första objektiv, så följer resten ganska snabbt.

Jag är SaLuSa från Sirius och mycket tacksam för all aktivitet som har utförts av ljusarbetarna. Det har hjälpt vår målsättning att driva på med våra projekt, och vi står nu redo för nästa stege. Den Galaktiska Federationen är högst nöjd med er positiva syn och det kommer att föra med sig sina egna belöningar.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge