Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, March 7, 2011

SaLuSa, March 7, 2011

Måttet av en själs värde är den grad till vilken den själen kan dela sin kärlek. Kärlek är motivationen bakom alla handlingar av godhet utan att något krävs i gengäld. Vad än som ges återfås genom Lagen om Attraherande. Vid en tid då andras behov ökar så är närvaron av de utav Ljuset en välsignelse, och de som önskar att tjäna kommer att finna gått om tillfällen. Vi ser situationen så att det nu finns många fler sådana villiga människor än vid något tidigare tillfälle på senare tid. Enheten av alla själar erkänns och när skillnaderna inom politik och religion är övervunna så kommer ett stort sammankommande som leder er civilisation framåt i enhet med ett gemensamt ändamål för att föra harmoni och balans tillbaka till Jorden.

Låt ingen betvivla att Människan är på en väg av enorma förändringar, och de ger er svaren till era nuvarande problem. Under alltför länge har ni hållits tillbaka för att bibehålla den nuvarande situationen, så att Illuminati kan gynnas av er nedgång. De var dock inte ämnade att uppnå målet med deras plan för en total kontroll, då Ljuset sakta har gått framåt och praktiskt taget satt ett stopp på deras aktiviteter. Vi från den Galaktiska Federationen har klart visat dem utsträckningen av vår teknologiska förmåga att hantera deras försök att förvrida Upplyftningsprocessen. Med mycket mer för oss att tillgå så finns det inget de kan göra som är bortom vår förmåga att hantera. Ni är därför säkra från en global förstörelse, och tillsammans med Moder Jord kommer ni att nå er destination. Det är vår plikt att se till att så många själar som möjligt väcks upp, och när de är vakna får de all hjälp att hitta vägen till Upplyftningen.

Det dröjer inte länge förrän saker och ting verkligen sätter igång, och en spännande tid väntar er, som för med sig stim och glädje. En del av er upplever svårigheter, men oberoende av problemen så är svaren redan kända. Ni kommer att bli ganska överraskade över hur snabbt ett rättvist och acceptabelt liv kommer att etableras för alla medborgare på Jorden. Ni har många behov men de kommer att täckas i planen som redan har gjorts. Den kommer att förbereda er för sluttiderna, och ni kommer att vara redo att lyftas upp vid den rätta tiden som Varelser utav en högre medvetandenivå. En del av er har redan lagt märke till påbörjan av sådana förändringar inom er själva, och de kommer att fortsätta att höjas till att ni till sist når fullt medvetande. Det är ett krav för alla själar som vill föra sig in i de högre dimensionerna. Vad som ger er trygghet är att det finns så många stora själar som har förenat sig med oss i detta stora äventyr. Vid en lämplig tidpunkt efter Första Kontakt så blir vägen öppen för dem att komma hos er. I mångt och mycket så kommer de att vara bekanta namn för er, som har visat sig många gånger i er historia.

Erfarenheten som ni nu genomgår är ovärderlig när ni ser till hur unik den är. Ni är privilegierade att ha blivit accepterade att inkarnera under denna period, och om ni tycker annorlunda, så kom ihåg att ni visste precis vad som väntade er innan ni gjorde så. Ni är de som har stora mål och starka intentioner och i själva verket tillräckligt med erfarenhet för att övervinna alla hinder och utmaningar. Värdet för er är att ni har höjt ert medvetande ganska dramatiskt under en så kort tid, och det kommer att tjäna er väl under den kommande perioden. Det är vad ni har arbetat mot under många, många år och det är obetydligt om ni dukande under då och då av hur de lägre vibrationerna drog er ned. När ni väl har valt Ljusets väg så hjälps ni att rensa upp gammal karma och så småningom kommer er tavla att vara ren tack vare Lagen om Nåd. Skaparen önskar att alla själar så småningom kommer tillbaka, och deras tjänst för Ljuset betyder att mycket erfarenhet har uppnåtts. Det går aldrig förlorat och kan hjälpa andra som också söker att höja deras medvetande.

Finansiella förändringar diskuteras och de kommer att ske så att det förhindras att det blir en till finansiell kollaps på grund av girighet och oacceptabel trading. Liten kommer återigen att bli vackert och se till att pengautlånarna aldrig igen har makten att förstöra era liv. Som många av er redan vet så kommer sådana förändringar att åtföljas av en hel ny uppsättning. Monopolpengar, som ni kallar det, kommer inte att tillåtas och i framtiden kommer det att backas upp av ädla metaller. Många av er är bekanta med detta under namnet NESARA och det är nu en del av det nya finansiella systemet som väntar på att introduceras. Den största fördelen av dem alla kommer att bli förlåtandet av skulder och på så sätt avlägsna oron och bekymren hos så många människor. Skatter som orättvist har samlats in kommer att betalas tillbaka och ett nytt system införs som ser till att det aldrig kan hända igen. Tillgångar kommer att spridas så att ekonomierna snabbt kan repa sig, och övervinna fattigdom där det har orsakat misär och alla sorters lidanden. Det finns ett stort antal kärleksfulla själar som är redo att ge sin tid till sådana projekt, och det är ytterligare ett sätt för att föra folk samman. Den mänskliga rasen har en godartad karaktär, och det är bara de mörka Tjänarna som har separerat er från varandra. De har satt upp en mot en annan genom att använda vidrig taktik för att skapa hat och uppdelning.

Var ej rädda Mina Kära, allt kommer snart att förändras och ge er alla möjligheten att börja på nytt, och föra glädje och lycka in i era liv såsom det alltid kunde ha varit. När ni har lyfts upp blir det bara de själar som har höjt sin vibrationsnivå till den nödvändiga nivån som kommer att komma med er. Detta är lagen och på så sätt försäkras harmonin och balansen som är karaktären av de högre dimensionerna. Det är en fråga om val av fri vilja, men ingen kan automatiskt bli försäkrad om att lyftas upp så vida de inte har nått den erforderliga nivån. Om ni redan har bestämt er att ni önskar att upplyftas då kommer ni nästan med säkerhet att uppnå det – men håll ert fokus hela tiden på ert mål. Såvida ni inte ger ett medvetet beslut att hoppa av så kommer ni att finna att ni har en tilltagande medvetenhet om vad som krävs för att lyckas. Era guider kommer absolut att arbeta med er, så följ vad ni känner er inspirerade att göra i den förbindelsen.

Jag är SaLuSa från Sirius, och säger att vi blir alltmer upptagna för varje steg som vi närmar oss Avslöjandena. Det är ett högst väsentligt steg framåt, vilket kommer att öppna upp många andra tillfällen för oss. Det kommer att ta locket av så mycket som har gömts från er, särskilt då det gäller utomjordisk kontakt, vilket har inträffat under många hundra år. Det är dags för sanningen att komma ut, och det kommer att bli både överraskande och chockerande på samma gång.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge