Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, February 7, 2011

SaLuSa, February 7, 2011

Ert uppvaknande fortsätter att växa exponentiellt, och det är er garanti att de gamla sätten aldrig kommer tillbaka. Ert kollektiva medvetande hjälper redan andra att vakna upp, och med det kommer en bättre förståelse av vad som äger rum. Det inses att händelseförloppen leder till enorma förändringar, vilka är nödvändiga för att föra er till nästa stadium i er utveckling. När så sker blir det lättare att genomföra förändringarna. Påbörjan av öppna aktiviteter som är identifierad som en del av vår plan kommer snart att bli synlig. Under tiden fortsätter vi att guida våra allierade, då deras del i preparationerna är högst väsentliga. Det är tufft för närvarande, men det förväntade vi oss då de mörka klänger sig fast vid makten samtidigt som den slinker ur deras händer. Det kan förefalla att vara totalt förvirrat, men ut ur det hela kommer möjligheter för att introducera de förmåner som har utlovats er.

Naturligtvis så finns det många versioner av vad som skall hända mycket snart, och det finns disinformationskällor som inte bara söker att förvilla er utan också införa rädsla för vad som ligger i framtiden. Vi ber er att förbli lugna och följa era känslor av intuition, och vet att meddelanden som bär Ljus inte presenterar information som på ett sätt som inger rädsla. Var fokuserade och låt era hjärtcentras stråla ut ert Ljus varhelst ni är och på så sätt lyfta upp andra som säkerligen kommer att gynnas av er närvaro. Negativa känslor göder bara just de som gör er upprörda, medan Ljuset tar bort deras kraft. Vi påminner er att det är på en högre nivå som kampen mellan mörkret och Ljuset förs. De resulterande energierna påverkar alla på Jorden, och med Ljuset som ökar i styrka så attraherar ni mer av det till er själva. Desto mer som ni förankrar på Jorden, ju mer lindrar ni graden till vilken förändringarna kan påverka er.

De bland er som tar del av olika källor som är erkända som att vara utav Ljuset finner att det finns en stor gemensam uppfattning om vad som händer. Det finns inte en källa som har den ända rätten till sanningen, men det finns olika tolkningsnivåer. Håll er till de som stämmer med era inre känslor, men för all del läsa också de andra då de kan ge er ytterligare förståelse. Om en energi inte känns rätt för er så är det bäst att ignorera den och inte låta rädslan komma in. En del människor är så rigida i sina uppfattningar att de finner det svårt att gå vidare, men med tiden måste de finna de större sanningarna genom deras egna erfarenheter. I själva verket så kommer varje själ att till slut finna den sanna vägen, och inse att det börjar inombords. Under den kvarvarande perioden innan Upplyftningen kommer varje själ att få möjligheten att bli upplyst, då ofelbara källor av sanning kommer ut i det öppna. Mästarna kommer att erkännas och accepteras för vad de är, efter att de har lett Mänskligheten ut ur den Mörka Åldern under många århundraden.

Er historia under flera tusen år behöver också klargöras, och mycket av vad som är skrivet har föga relation till sanningen. Ni behöver förstå hur mycket som ni har blivit missvisade, förslavade och kontrollerade under tusentals år. På detta sätt kommer era erfarenheter att ge resultat som gör det möjligt för er att hjälpa andra civilisationer som genomgår dualitet. Er cykel i dualitet i er nuvarande dimension kommer att ta slut, men det existerar fortfarande i andra Universum. Efter era Jordliga erfarenheter kommer en del av er att söka möjligheter att hjälpa andra, på samma sätt som många högt utvecklade Varelser har hjälpt Mänskligheten. Detta är de oskrivna berättelserna om hur ni alltid har fått sällskap av Guider, som har kommit till er då det har behövts. Det finns knappt en själ som inte vid något tillfälle har haft vad som kan beskrivas som en turlig undanflykt under hot av fara. Tro oss, Mina Kära, det handlar inte om tur och bakom scenen så ordnade det till sig för er. Vad som är avgörande är vad ni planerade för er erfarenhet i livet, och även om problemen har kommit sig ifrån utövandet av er fria vilja, så har ni en överenskommelse med era Guider att de kan ingripa å era vägnar. Det finns tider då ni kanske önskar att ni kunde ändra ert öde, och även om ni kunde skulle ni fortfarande bli tvungna att återgå till ert livs plan. Det finns ofta många själar som är involverade med varandra, och det är viktigt att de alla tillåts att fullborda sina förpliktelser mot varandra.

Vid slutet av en cykel som ni nu går igenom så blir det ett slutförande av resterande karma. Som en konsekvens kan ni finna er själva gående från en utmanande situation till en annan i snabb följd. Acceptera dock att det hela är i ert eget intresse och när det väl är uppklarad så behöver ni inte gå igenom det igen. Livet är för att lära sig, men inte utan de nöjen som också kan vara ett resultat av tidigare erfarenheter. Ta det som det kommer, för när ni planerade ert liv så visste ni att ni hade kapaciteten att gå igenom det, och ibland innefattar det ganska allvarliga utmaningar. Livet är inte fullt av rosor förrän ni höjer er ut ur dualitet, och i det högre dimensionerna uppnår ni en lycksalig och lycklig existens. Ni kommer att finna frid bortom er nuvarande förståelse och inget att störa er lycka och glädje. Träffa andra som också har lyfts upp och njut av varandras närvaro i ett sammanförande av själar i Kärlek och Ljus.

När ni betänker vad som väntar er så blir alla era nuvarande erfarenheter obetydliga, då det enbart är ett uppklarade av vad som inte längre tjänar er. Ni var tvungna att vara en del av det då ni medverkade till att föra alla nuvarande skapelser till existens, och det är ert ansvar att transmutera dem till Ljuset. Oroa er inte att det blir för mycket för er då även om det är er uppgift att göra så kommer ni att få hjälp på vägen. Som ni säkerligen vet så är den Galaktiska Federationen här som en del av denna hjälp, men också för att assistera Moder Jord. Uppgiften att rena Jorden är enorm och det är inte något som ni skulle kunna ha klarat av under den tiden som återstår. Så det finns ingen anledning att förtvivla inför vad som händer runt omkring er då det är ett resultat av århundraden av negativitet som har fört sådan låga vibrationer till Jorden. Det kan rensas upp ganska snabbt, men tills att vi nå er öppet så kan arbetet inte verkligen påbörjas såsom vi skulle vilja.

Jag är SaLuSa från Sirius, och påminner er att vi har tidsfrist då det gäller vår uttalade närvaro på Jorden. Den kommer närmare för varje dag så era frustrationer kommer inte att pågå mycket längre, och vi kan då börja åtnjuta en vänskaplig relation med ett gemensamt mål.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge