Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, December 6, 2010

SaLuSa, December 6, 2010

Vi och andra källor arbetar hårt för att preparera er för all möjligheter, men trots det så när förändringarna påbörjas så kommer deras utsträckning som en överraskning för de flesta av er. Anledningen är att de är så vittgående, då hela världen kommer att till slut vara involverade. Om Jorden skall renas så är det helt klart att alla områden kommer att bli täckta. De mest förorenade och de som har utsatts för krig blir de vi först koncentrerar oss på. Jordens vatten kommer också att bli huvudfokus, och i varje ögonblick är vi fullt redo att sätta vår plan i verket. Vi kommer snabbt att klara av sådant som annars skulle ha tagit åratal att slutföra, och de kommer att pågå till 2012 och därefter. Vårt omedelbara bekymmer är hur långt er civilisation kommer att ha avancerat vid den tiden när vi kontaktar er. Även om millioner människor tror på och litar på oss så finns trots allt många som har visat mycket lite eller inget intresse för att möjligheten att vi existerar. Vi kommer därför att behöva en hel del samarbete från er om vi skall delta tillsammans och framgångsrikt få alla projekt att starta vid rätt tid. Vissa krav såsom att rena atmosfären har pågått under många år, då vi var tvungna att hålla er så säkra som möjligt från faror mot er hälsa och miljö. Det betyder att våra slutgiltiga handlingar kan utföras direkt av våra skepp över Jorden.

En sak som ni inte behöver bekymra er om värst mycket är att höja er medvetande nivå. Då tiden går kommer mängden av energi som når Jorden att öka exponentiellt snabbt och de som attraherar dem kommer att höjas upp till sådana nivåer. Er målsättning bör vara att följa med energierna och låta förändringarna reflekteras i ert dagliga liv. Om ni ämnar vara någon som är av Kärlek och Ljus så låt det skina fram i allt ni gör, och vid slutet av nästa år så bör ni vara en god bit på vägen mot Upplyftningen. När oppositionen och deras kumpaner har bringats under kontroll så har de ingen eller mycket ringa kraft att stoppa er utveckling. Tiden kommer nu för manifestering och våra allierade är djupt involverade för att se till att det äger rum. Få kan komma ut i det öppna om sina ärenden, men de kommer fram när det väl är säkert att göra så. Vi kan inte ge namn för att skydda dem och deras arbete kan bäst utföras när det inte finns någon risk för att bli upptäckta. Våra sätt är under alla omständigheter helt och hållet acceptabla, vilket är anledningen till att när vi väl kan kommunicera med er så kommer vi att se till att ni är väl informerade om vad som händer.

Ni fortsätter att uppleva följderna av den finansiella kollapsen av bankerna, och det har en bit till att gå. De kommer dock inte att överleva när som de försöker att gå tillbaka till sina gamla vanor. Dessa har visat sig att inte vara gångbara och fulla med korrupta och olagliga protokoll. Detta måste förändras, och det nya systemet har blivit planerat och godkänt av dem som övervakar er fullbordan. Många högre varelser är involverade i dessa förändringar, vilket inkluderar er älskade St. Germain, som har stått i centrum av det hela från början. Er evolution har i själva verket följts och utav många Varelser som är er välkända. Ibland kan det förefalla som att ingen bryr sig om er, men ibland skapar ni era egna problem och måste finna era egna lösningar. I vilket fall som helst så finns de nära till hands och under inga omständigheter skulle de överge er. Mot slutet av vad som återstår av dualitet kommer en del av dem visa sig bland er.

Underbara tider väntar på er och all den ansträngning som ni nu lägger ned kommer att belönas. Var medvetna om vad som händer runt omkring er, men undvik att bli känslomässigt involverade om det är negativt och beroende på brist av Ljus, och skicka ut ert Ljus till alla som är involverade i det. Varje individ kan bidra på detta sätt, och var säkra på att ni har så mycket mer kraft än ni inser. När många av er kommer samman med samma meningsfulla intention så förstoras kraften många gånger om. Om ni tänker er hur det uttrycks i form av er hela civilisation så kunde ni, om ni önskade, återinföra fred och välstånd till Jorden mycket snabbt. Innan det är sannolikt att hända så kommer förändringarna att ha påbörjats och det får folks medvetande att fokusera på vad som behövs. Samarbete blir mer vanligt och på samma gång för det dem samman. Allt som allt så gör det vår uppgift mycket lättare och mycket mer behaglig. Vi vill att ni vet att ni är på väg att inträda i en tid som ger mycket glädje och lycka. Glöm bort de gamla sätten som nu faller åt sidan och förvänta er framtiden som leder till den Gyllene Åldern.

Rollen som den Galaktiska Federationen spelar har blivit alltmer viktig, då ni når en punkt då de första förändringarna sätts på plats. Då vi har förmågan att hålla reda på vem som helst oberoende av var de är så kan vi hålla oss uppdaterade angående alla handlingar som är påtänkta eller på väg att hända. Till den grad vi tillåts så stödjer vi också Ljusarbetarna som kollektivt är en drivkraft på Jorden. Vi vill se att de uppnår framgång med arbetet de har valt och skydda dem från all form av skrämsel och skada. Ni har i vilket fall som helst era Änglar som skyddar er, och ni kan be dem att de alltid är med er. Många olyckor har förhindrats av dem, och vad som ni ofta kallar tur är ofta deras inblandning. De är här för er hela tiden, och har stor stolthet i vad de gör som en tjänst av kärlek till er.

Vi vet att en del av er bekymrar er för att er konception inte var planerad, och kanske har uppfattningen att er existens hände utav en tillfällighet. Det kan vara så, men som en själ så var ni glada att ingå i Jordelivet, då förhållandena var de rätta för er. Inte bara det, ni accepterade också era föräldrar med kunskap om att ni skulle uppleva de utmaningar som behövdes för er att utvecklas. Ni kanske redan kände dem från en annan situation och har haft ett kärleksförband mellan er alla. Om ni har haft en olycklig tid inom er familj så är det också en del av ert livs plan. Det skulle göra er gott om ni tittade på vad ni har lärt er, även då ni har gjort uppoffringar för andra. Ni behöver inte bekymra er varför ni har valt vissa upplevelser. När ni har fullföljt ert livs plan och återgått till de högre dimensionerna kommer det att avslöjas för er och ni kommer att förstå den rollen som andra själar spelade när de kom in i era liv. I själva verket kommer ni att återigen träffa många av dem som spelade en stor roll i ert liv.

Jag är SaLuSa från Sirius, och ser er som enormt modiga själar som har tagit på sig den ofta mycket prövande rollen att vara på Jorden.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge