Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, November 5, 2010

SaLuSa, November 5, 2010

Var och en av er har en enorm skapande kraft, men få inser detta och tror på sin förmåga. Ibland kommer likasinnade personer samman, och framförallt då ändamålet är ett helande så finner de en ökande grad av framgång. Sätt upp många grupper och så blir det än mer mäktigt, tills att deras intention förs framåt med en stor tankeform med extremt kraftig energi. Nästan vad som helst kan uppnås när ett starkt fokus är riktat mot objektet för era tankar. Om ni överför detta till landsomfattande rörelser så har ni praktiskt taget en ohejdbar kraft för gott eller något annat. I det förgångna har det resulterat i krig där ett land har satts upp mot ett annat och det har spätts på genom propaganda som ofta har falskt genererats.

Nu Mina Kära, som ni säger så är rollerna ombytta, då den globala rörelsen av folkmakt har infört en stor önskan att införa fred i världen. Den resulterande energin fångas upp av dem som är aktiva på den fronten, och har gett dem kraft bortom deras förväntningar. Fred och ett totalt slut på alla krig kommer nu, ja hur skulle ni kunna föra Upplyftningen in till existens om inte vibrationerna på Jorden höjdes. Eftersom ni har vunnit denna kamp så är framtiden säkrad, inget mått av förseningstaktik utav dem som motsätter sig det kommer att spela någon roll. Ni skall därför veta att oberoende av de problem som ni kanske möter så kommer de att vara kortlivade, och ni kommer snart att bli bekanta med förändringar som kommer att föra mänskligheten framåt mycket snabbt.

Få människor har undgått att lägga märke till hur saker och ting förändras runt omkring dem. Inte alla kan förstå varför så mycket ovisshet finns, men när vi öppet kan kontakta er kommer situationen att bli klar. Det finns ingen möjlighet att gå bakåt till de gamla sätten, och de blir snart historia och kommer aldrig åter. Framtiden är gyllene på mer än ett sätt, och den Gyllene Åldern lockar att infria alla de löften som har gjorts till er. Dualitet är tillräckligt verkligt, men när det väl ligger bakom er så kommer det att försvinna på horisonten som en dålig dröm. Ni kommer att bli kvar med fördelen av en enorm erfarenhet, som kan användas i tjänst till andra som inte har nått er nivå av utveckling.

Valet i USA kommer inte att förändra något som är planerad för en snar framtid. Politik är som de flesta andra viktiga frågor vilka allvarligt påverkar er, och ni kommer att helt och hållet bli omgjorda för att passa in med den Nya Åldern. Om det ägnas en liten tanke så är det klart att framsteg mot Upplyftningen inte kan gå framåt med stora steg förrän den nya vägen är öppnad. Oredan och resterna efter dualitet måste svepas bort och återställandet av Jorden fullbordad så snabbt som möjligt. Vi är fullt redo för detta och väntar bara på de rätta förhållandena för att gå vidare. Det kan inte göras utan er fulla medverkan och ert samarbete, vilket vi vet att ni kommer att ge när ni väl är informerade om er plats i vår plan.

För vår del och när det gäller andra besökare till Jorden så kan vi inte göra mycket mer för att bekräfta vår existens. Uppvisningar av våra skepp är medvetet mer frekventa och vårt antal ökar. Mörkandet fungerar inte längre, och trycket för att sanningen skall komma fram betvingar de som är involverade i att göra det. Vi förväntar oss att avslöjandena sannolikt kommer att som senast att uttalas inom bara några få månader. Det kommer bara att bekräfta vad som redan är välkänt och kommer inte att förvåna många människor. Vad det dock kommer att göra att göra det möjligt för folk att stiga fram och avslöja vad de vet. Det kommer också att krävas svar från myndigheterna då det gäller varför så mycket gömdes bort, och i vems intresse det gjordes. Sådana avslöjanden kommer till slut att leda till ett ramaskri när det gäller förtryckandet av enheterna för fri energi. Detta kommer att framstå som en av de mest kriminella handlingar som har utförts, då det har förhindrat användandet av upptäckter som enormt skulle ha lyft upp kvaliteten på folks liv. Listan på vad som har förnekats er kommer att bli oändlig, och folkets upprördhet kommer inte att hjälpas av faktumet att många framsteg har undanhållits enbart för militära skäl.

Vårt råd är att förbli lugna och kontrollera vreden med vetskap om att rättvisa kommer att skipas. Dessutom kommer ni inte bara att ges många avancerade teknologier från oss, det kommer också att vara än mer gynnande för er. Vi vill att ni blir oberoende av andra när det gäller energi för att värma era hem eller för andra behov. Universum är så fullt av fri energi och den Galaktiska Federationens medlemmar i form av Stjärnnationer använder det. Vi kommer inte att överväldiga er med allt på en gång, utan föra er in i den Galaktiska Åldern via en serie av etapper som noga kommer att förklaras.

Vi kommer att vara ganska så sysselsatta när väl kontakt är gjord, men vi kommer inte att ha någon svårighet att hantera det då vi har miljontals skepp och också personalen som behövs. Vad vi kan registrera är en gradvis minskning av rädsla då det gäller oss. Det värmer våra hjärtan då vi tålmodigt har arbetat med att skapa förtroende och vänskap oss emellan. Ingen kan förneka att vi har visat oss själva att vara av en fredlig natur, och vi har aldrig varit involverade i någon konfrontation med er. Som vi ofta har nämnt så skulle vi hellre lämna en situation som såg ut som att den skulle bryta ut i våldsamheter. Vi har gjort detta många gånger, särskilt när våra skepp har blivit beskjutna utan någon provokation från oss. Vi vet att det har förekommit incidenter med de Grå, men de är inte medlemmar av vår Federation och inte heller under vår kontroll. Det tilläts baser på Jorden via överenskommelser med tidigare regeringar i USA och det var ganska så länge sedan.

Jag är SaLuSa från Sirius, och när vi ser tillbaka ser vi hur mycket fortare tiden går för er. Den kommer att fortsätta att göra så tills att ni når tidpunkten för Upplyftningen, då er upplyftning kommer att föra er in i de högre dimensionerna där allt är i Nuet. Era liv kommer att transformeras till vad som förefaller att vara en drömvärld, men för er kommer den att vara helt verklig. NI kommer att återgå till ett liv och dess erfarenheter som en gång var så bekant för er, vilket kommer att ge er en stor glädje och lycka. Vi är helt klart mycket lyckliga för er, och efter era resor i dualitet så har ni högsta grad förtjänat möjligheten att lyftas upp. Skaparen har hållit planen för er frigörelse från dualitet så att ni kan bli unika Varelser med fullt medvetande. Vi kommer då att bli som En och resa genom Universum som Galaktiska Varelser.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge