Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, September 6, 2010

SaLuSa, September 6, 2010

Kraften som ni har kan inte bättre illustreras än hur Ljusarbetarna, trots att de är i minoritet, har övervunnit de lägre energierna. De har också som individer förmått att lyfta sig själva ut ur denna nedåt dragande energi och etablerat Ljuset. Genom att föra det med sig så har de effekten att upplysa andra. Sådana personer är stommen utav våra allierade, och de får en stor del av äran att ha skapat det nya paradigmet. De kära själar som svävar mellan Ljuset och mörkret vaknar nu upp och snart måste de besluta om de vill utveckla sig själva in i Ljuset. Frågor ställs i allra högsta grad i deras sinnen, men som vi har noterat tidigare så finns det en tvekan att gå utanför det bekanta. Efter många liv med en viss uppfattning så är det svårt för dem att ändra riktning. Det finns dock en plan för att se till att de förstår vad valet är, så att inte någon ångrar sig när Upplysningen väl har ägt rum. Så vi vill säga att ni inte behöver bekymra er själva för dessa själar då de till slut kommer att fatta rätt beslut för sig själva.

Som ni kan tänka er, så när väl de riktiga förändringarna påbörjas kan folk inte längre ignorera dem. De kommer att bli så storslagna att det snart kommer att bli uppenbart att en ny Jord håller på att födas. De kommer snart att få stöd för majoritet av dem, så att nyttan klart kan ses. Problemen som nu plågar er kommer att tas om hand om en efter en, på ett sätt så att det är helt klart att resultatet blir permanent. Att eliminera korruptionen som nu finns i de flesta regeringar kommer att välkomnas, då folk inte är så insnöade att de inte kan se vad som pågår. Enbart denna förändring kommer att ge dem stort hopp inför framtiden, framför allt när de förstår att de själar som är utnämnda för att ta deras platserer är av Ljuset. De kommer att utnämnas av oss som en tillfällig åtgärd, och så småningom kommer fler kandidater från Ljuset att stiga fram. Då kommer ni att få se vad en regering för folket verkligen kan uppnå. Det kommer att föra folk samman och åstadkomma en stor känsla av samhörighet, och de kommer att vilja spela sin del i det och införa stor lycka.

Då mer människor än för närvarande visualiserar en ny Jord så kommer det att påskynda dess manifestering. Då vi av den Galaktiska Federationen hjälper med att organisera renandet av Jorden, så kommer en helt ny era av samarbete att påbörjas. Till sist så kommer ni att se hopp för framtiden och ivrigt arbeta för förändringarna, med full kunskap om hur underbart resultatet kommer att bli. De gamla vibrationerna och dess inflytande kommer snabbt att börja försvinna och sanningen om er sanna potential kommer fram. Argumentering och osämja mellan grupper med olika uppfattningar kommer att sättas åt sidan, med avslöjanden om ert sanna själva, och mest väsentligt er själva som gudar. Ni skapade skillnaderna mellan er även om det måste sägas att ni uppmanades att göra så av dem som fick makt genom att hålla er separerade.

I stort sett och på grund av ert spirituella självt så är ni älskade själar som söker fred, men som har blivit ledda att gå vilse. Skillnaderna som har utnyttjats är många, men för det mesta har det handlat om religion, politik och kultur. När ljuset belyser sådana ting så kommer de olika religiösa sekterna att finna en mer gemensam ståndpunkt. När allt kommer omkring så om den allena sanningen accepteras så blir det inga stora skillnader mellan dem i deras centrala uppfattningar. Politiken kommer totalt att förändras och principen att ha en opposition kommer att bytas ut mot ett positivt sätt så att de bästa idéerna från alla representanter kan innefattas. Tid och energi kommer inte att tillåtas att slösas bort genom att orsaka meningsskiljaktigheter eller motsättningar enbart för att uppnå politiska fördelar. Samarbete kommer att bli det nya ordet i politik, och folket kommer att ha en stor del att göra med det.

Allt som kommer att föra in förändringarna fokuseras nu på, och de för er in i de nya vibrationerna i förberedelse för Upplyftningen. Det kommer att bli en tid med det ena avslöjandet efter det andra och kommer att bli period av sann glädje i era liv. Ni kommer utan tvivel att veta att Ljuset har fullt och fast blivit etablerat och mörkret som låg över era liv är besegrat. Det var så som det var planerat utav de Högre Varelserna, vilka är helt och fast beslutade att ge er Ljus och Kärlek. Vi vet att en del själar är skrämda utav möjligheten att upplyftas, som om det är en onaturlig process. Inget kan vara mer fjärran från sanningen då det snarare är tvärtom. Med Upplyftningen så vad ni ges är en möjlighet att återvända till ett tidigare tillstånd av lycksalighet som ni tidigare njöt av. Medan det fortfarande finns en form av dualitet i de högre dimensionerna så är det inte på något sätt en sådan kraftig utmaning som ni har upplevt. Dualitet betyder inte nödvändigtvis att ni behöver uppleva de extrema förhållandena som ni har på Jorden.

Nu när ni gör ert bästa för att leva i enlighet med de högre dimensionerna så drar ni er allt längre bort från de lägre energierna. Sedan kommer en tid då de inte längre har någon inverkan alls. Ert Ljus kommer att vara så mäktigt att det stöter bort eller transmuterar de lägre energierna. Vi måste dock komma tillbaka till taktiken av rädsla som de mörka Tjänarna fortfarande försöker att utöva på er. Mitt i kaoset så finns det en del verkliga orosmoment, men ta saker och ting med lugn och vet de helt enkelt är tecken på att det förgångna nu slinker ut ur er verklighet. Oroa er inte för era bostäder eller fastigheter då alla era behov lätt kommer att tas om hand om. Vår plan för er säkerhet och komfort kommer att se till att alla era behov är väl mötta. Det kommer oundvikligen att uppstå en viss olägenhet, men med tanke på skalan av förändringar som äger rum så kan det bara förväntas.

NI har kommit mycket långt på en så kort tid, att ni ser redan saker och ting runt omkring er med ett helt nytt tankesätt. Det hjälper om ni håller ett realistiskt tankesätt om hur saker och ting kommer att ordna till sig, och med kunskapen som ni har fått att allt förändras till er fördel och välmående. Från vår utgångspunkt så har ni blivit preparerade för denna tid under ca 60 år eller mer. Det var med kommandet av våra reguljära framträdanden i er atmosfär då ert medvetande väcktes upp till vår existens. Som ett resultat av detta så orsakar vår öppna närvaro inte längre den rädsla eller farhågor som en gång fanns. Det är i själva verket tilltalande för oss att finna att många fler människor välkomnar oss med öppna armar.

Jag är SaLuSa från Sirius and önskar er all framgång i ert personliga sökande efter sanning och förståelse. Må Kärleken och Ljuset alltid vara med er.

Tack SaLuSa,
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge