Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 1 augusti 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 1 augusti 2014

För er verkar livet röra sig långsamt framåt och vartenda ögonblick gör intryck på er, ändå är det så i verkligheten att förändringarna sker snabbt. Det har aldrig funnits en tid när så mycket händer så snabbt som nu. Ni rusar fram mot fantastiska förändringar och ingenting kommer att kunna hålla detta tillbaka. Formen har fastställts för en snabb förändring till allt som behövs för att frambringa den efterlängtade Nya Tidsåldern.

Ni är alla del i en komplex plan för att se till att de Mörka tjänarna bär ansvaret och blir orsaken till sin egen undergång. I sin arrogans tror de att de är sin framtids Mästare, men de förbiser därmed Himmelens diktat. Ni har ett uttryck som säger ”att ge någon tillräckligt långt rep att hänga sig i” – och detta är precis den situation som de Mörka tjänarna nu befinner sig i! Deras öde är förseglat och de kan inte köpa sig ut ur det.

Vi har ofta proklamerat att det finns en åtskillnad i sättet mellan dem som är redo att stiga upp och dem som inte är det, och detta har aldrig varit mer sant än det är idag. Ni rör er alla in till en nivå som speglar er sanna vibration och inte en enda själ kan förbli inom de högre vibrationerna såvida de inte är deras egentliga nivå.

Det är både juste och logiskt att du kommer att känna dig ”hemma” med likadana själar som delar dina egna ambitioner och andliga förståelse. Du kommer emellertid att kunna tjäna dem som tynar bort i de lägre vibrationerna, om du skulle önska det. För många finns det en inneboende känsla av ansvar för dessa själar som önskar lyfta upp sig själva. Var säker på att du kommer att få möjligheten att hjälpa till här.

Du lever i en tid som är utmärkande för att de själar dras till varandra som är på liknande nivå. Det är ganska naturligt vid slutet av en tidsålder och förbereder människor för nästa steg i evolutionen. Äntligen kommer du nu snart att kunna njuta av din upplevelse med själar av liknande slag och framgången kommer att bli snabb. Du kan därför koncentrera dig på din egen framtid och vidmakthålla dina personliga vibrationer.

Vid det här stadiet är matrisen klar och de flesta själar har nått en punkt av avancemang som tillfullo representerar deras nuvarande stadie av framgång. Vi applåderar och älskar dessa själar som fortfarande arbetar och ger av dem själva för att väcka andra till sanningen. Det finns i deras själskontrakt och fullföljandet av deras önskan att hjälpa dem att vakna upp till sitt sanna jag.

Under resans gång ber jag er komma ihåg att de svartaste av själar fortfarande har en gnista av ljus inom sig. Därför kommer de att svara an på de omgivande själar som bär sitt Ljus som ett banér för sin lojalitet till Gud. Det tar kanske tid för dem, men ingen själ är bortom hjälp, och det är en stor utmaning som kommer att bli ett test för dem som bär Ljus. Det fordras en mycket avancerad själ för att acceptera detta, en som har total och fullkomlig tro på Ljuset. De som känner ett behov av att hjälpa själar som har mindre Ljus kommer alltid att hitta den rätta nivån och förväntas inte att gå ner till en ännu lägre nivå.

Kära Själar av Ljus och Kärlek, ni känner alla ett behov av att ge av er själva till andra, och på grund av er erfarenhet kommer ni att hitta sådana möjligheter som dyker upp längs ert livs väg. Försök dock att låta dem komma till dig på ett naturligt sätt och vet att de inte nödvändigtvis kommer att ställa krav på dig. Gör vad som känns bra efter din förmåga och behandla andra så som du själv vill bli behandlad.

Du kommer att veta när du är på rätt spår och framgången gör inte ditt ego större, även om vissa själar inte kan hjälpa att de känner sig överlyckliga. Det är bra och också vi känner en sådan tacksamhet när du höjer dig själv vid ett sådant tillfälle och har nått ditt mål. På en högre nivå är vi Alla Ett och mycket kraftfulla varelser som arbetar med de rena vibrationerna av Kärlek och Ljus.

Vi vet att en del själar är ivriga att tjäna Ljuset och känner att de inte blir använda så som de skulle önska. Låt oss tala om för dig att dina önskemål är kända för oss och var säker på att när en idealisk möjlighet dyker upp så kommer du att kastas in i handling. Även genom att bara vara ett gott exempel på en själ av Ljuset hjälper du andra att förstå hur de kan uttrycka sig själva medan de är på Jorden. Därför kan du vara säker på att alla varelser av Ljus bidrar till upplyftandet av andra, och bortsett från din personliga utveckling är detta vad du kom till Jorden för att göra. Själar är en enda stor familj av Ljus och Kärlek och detta är en gåva från Gud.

Du har kommit en lång väg sedan du först valde att uppleva livet på Jorden. När du först kom hit var du redan en högt utvecklad varelse, och var förberedd för att gå ner i vibration för att lära dig hur det skulle kännas i de lägre. I början var ni alla på en nivå där ni var Varelser av Ljus, men under en lång tidsperiod sänktes vibrationerna och du förlorade kontakten med ditt Högre Jag. Det betyder att du halkade ner till de lägre nivåerna och i er historia registrerades detta som den Mörka Medeltiden. Dock var Ljuset alltid närvarande och med tiden blev mörkret dämpat och lyftes sedan. I konsekvens med detta återvände Ljuset och idag är ni på tröskeln till den Nya Tidsåldern.

De önskade förändringarna manifesteras på många olika sätt och är inte nödvändigtvis uppenbara, såvida du kan ta in en panoramautsikt så som vi kan göra. Emellertid sker väderförändringar i stor skala och detta är redan mycket uppenbart. Som vi tidigare sagt kommer det att bli ett mer tempererat väder i hela världen, något som ni redan har noterat. För en del av er verkar detta tumultartat och det beror på förändringarna i världen, och som du märker påverkar detta även djuren och naturriket. Sådana förändringar har även uppstått i ert förflutna och är ganska så naturliga, särskilt när era landmassor berörs av det. Tittar man tillbaka på er historia finner man att er värld såg helt annorlunda ut mot vad den är idag.

Jag är SaLuSa från Sirius och lyfts upp av svaren vi får från själarna av Ljus på de krav som ställs på dem vid en tid när deras samarbete är så avgörande för framgången i dessa sluttider. Ni har ridit ut stormen och tagit era platser vid rodret för att leda Jordens folk till seger. En dag i en nära framtid kommer ni att bli fullkomligt medvetna om betydelsen och omfattningen av era framgångar. Att bära med er Ljuset till Jorden är en sak, men ni måste inse dess existens inom er själva och använda det på ett välgörande och bra sätt.

Vi sänder er Kärlek och Ljus som alltid och ser ivrigt fram emot dagen för vår återförening.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge