Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa 15 augusti 2014

Mike Quinsey - SaLuSa 15 augusti 2014

Vi arbetar hela tiden för att minimera effekterna av försöken från de Mörka tjänarna att eliminera er befolkning. Det har varit en del av deras långsiktiga plan och deras sätt att göra detta är genom införandet av sjukdomar och andra metoder genom vilka de sakta men säkert kan reducera antalet av er. Emellertid har vi under en lång tidsperiod använt vår förmåga och överlägsna kunskap för att bekämpa dem.

Så ni förstår, mina kära, att vi förhindrar en katastrof, och därigenom gör vi det möjligt för er att fortsätta ert goda arbete med att sprida Ljuset. Var inte rädda för de Mörka tjänarna, för deras makt är nu mycket begränsad, och av karmiska skäl måste vi tillåta dem att utöva en viss mängd av fri vilja.

Ni kan vara säkra på att vilka illasinnade åtgärder som än inträffar i er värld så är det bara den sista tiden av karma som spelas ut. Vad som utåt sett verkar skapa en mer skrämmande situation än den faktiskt är, så är det så att den är kortlivat, och de överraskas kontinuerligt av oss. Ha alltid i minnet att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer ni att höjas upp och njuta av total frid och bli fria från de Mörka tjänarnas uppmärksamhet.

Ni är på god väg att etablera en ny era av fred, och vi tackar alla dem som har vigt sina liv åt att få detta att ske. Vi gör vår del för att hjälpa er och vägleder er där hjälp behövs. Vi skyddar er också från inblandning, även om det finns tillfällen när vi måste tillåta att ni testas. Ni är pionjärer i en Ny Tidsålder och vi beundrar er hängivenhet för era uppgifter. Snart kommer ni att få direktkontakt med oss och när omständigheterna tillåter det kommer vi att visa oss öppet mitt ibland er. Det är inte så att vi inte redan har kontakt med er, för vi kan påverka er handlingar, när ni är utanför kroppen under tiden ni sover.

Vi möter er ofta, men för att undvika att distrahera er från er livsplan, så lämnar ni oss utan några vakna minnen av det. Det är därför ni ofta vaknar utvilad och tillfreds utan att inse skälet till det. Ni kan kontakta oss genom att helt enkelt sända ut era tankar till oss, men förvänta er inte ett omedelbart svar. Vi kan inte alltid bevilja era önskemål, och även när vi gör det kan våra svar skilja sig från vad ni förväntade er.

Arbetet fortsätter på alla nivåer på Jorden som leder till er befrielse från de Mörka tjänarna som redan har försvagats genom upplösningen av deras kontakter och minskningen av deras resurser. De har dock fortfarande möjlighet att blanda sig i ert arbete, men inte i den utsträckning som de har kunnat i det förflutna. Slösa inte er energi på att fokusera för mycket på deras aktiviteter, för vi har allting under kontroll.

Vi skyndar oss dock att tillägga att vi inte alltid kan gå så långt som vi skulle önska. Var säkra på att från vår synvinkel sett så går allting bra, och ingenting kommer att tillåtas att ändra på det planerade resultatet. Inom några få år ser vi möjligheten till enorma förändringar som kommer att bära fram mänskligheten till att starta en ny period i livet.

Har du någonsin undrat varför ibland en grupp människor kan vara närvarande när en ET rymdfarkost avslöjas, och ändå ser inte alla den? Det mest sannolika skälet är att de olika observatörerna befinner sig på olika vibrationsnivåer. Om nivån inte är tillräckligt hög kan inte ögats sensorer plocka ut objekten, och för liknande orsaker kan inte alla människor se spöken framträda. En ytterligare nackdel med att ha en låg vibration är att den utgör ett hinder för att ta emot alla typer av intryck som du annars kanske skulle kunna ta emot.

Allteftersom tiden går och vibrationerna fortsätter att öka mer och mer så kommer folk att vakna upp till sin potential tills Uppstigningen sker, när alla skall dela en högre grad av känslighet. Detta är endast några få av förändringarna som håller på att ske som i det långa loppet kommer att få se Människan bli en Galaktisk Varelse med oerhörd kraft och förmåga. Så kära ni, ni har en fantastisk framtid framför er, en framtid som kommer att vara i högsta grad njutbar och spännande, för ni följer ert eget val i evolutionen. Många av er känner redan förändringarna som sker och det är ingen tvekan inom er att stora förändringar är på gång.

Vi upprepar att detta är tider när det kommer att bli en delning av vägarna, och endast de som har tillräckligt höjt sina vibrationer kommer att höjas upp. Var dock säkra på att varje själ har fått samma möjligheter till att utvecklas i den takt de valt. En del föredrar att lugnt överväga ett närmande, medan andra är beredda på en utmaning som påskyndar framåtskridandet. Emellertid finns det alltid guider till hands för att ge er råd utifrån sin kunskap om er.

Som ni kan föreställa er så är många själar aktiva när du är orolig, och även om det ofta kan tyckas att du är ensam så är det ett faktum att du alltid har sällskap av dina medresenärer. Om du kommer ihåg att bekräfta dina osynliga hjälpare och dela dina tankar med dem så är de mer benägna att kunna hjälpa dig. Allt är för din upplevelse, och tänk på att du har haft liv på båda sidor av slöjan. Därför är det viktigt att du låter andra ha sina val av upplevelser, för allt är valt med er andliga utveckling i åtanke.

Dessutom, döm inte andra, för du kommer inte att veta deras skäl för de val de har gjort. Bara tänk på att varenda själ är upptagen med att göra sina andliga framsteg, och detta kräver erfarenhet av både de positiva och negativa aspekterna av livet. Ni är alla involverade i liknande erfarenheter som är en del av era livsplaner, och eftersom ingenting sker av en slump så ta dina möjligheter till utveckling på fullaste allvar.

Jag är SaLuSa från Sirius och jag kan försäkra dig om att du deltar aktivt i din livsplan, så när alternativ finns kan du ofta välja vilket du tar. När du är inkarnerad kan du till exempel välja vilken familj du vill födas in i, även om de är utvalda för dig för att ge dig de möjligheter du behöver för att utvecklas. En del av er kommer att finna det svårt att tro på, men tänk då på att innan du inkarnerar är du medveten om vilka lärdomar du behöver lära dig. Ni är alla underbart vackra själar som utvecklas till en högre nivå och mycket kärlek följer er hela tiden.

Tack SaLuSa!
Mike Quinsey
Website: Tree of the Golden Light
Översättare: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge