Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, August 5, 2011

SaLuSa, August 5, 2011

Ni för er nu från det overkliga till det verkliga, då Jorden formades av er som en miljö där ni kunde testa er skapande kraft. Ursprungligen så tog det många tusentals år för att så frön på den för att ha allt som ni sannolikt skulle ha behov av för er själsliga upplevelse. När ni väl anlände så levde ni i harmoni med det och ledde en idyllisk tillvaro, Moder Jord och ni levde i perfektionen av en planet med absolut skönhet, som ej överträffades någon annan stans i Universum. Ni måste komma ihåg att den manifesterades i en högre dimension än var ni nu är. Som många av er nu är medvetna om så har ni dock med tiden tillåtit er nyfikenhet och önskningar att uppleva genom de lägre dimensionerna. Med tiden så sänkte ni er än lägre in i dem, och som en konsekvens så förändrades förhållandena runt omkring er. Till slut blev ni mer fysiska istället för eteriska, och Ljuset som ni hade bleknade. Till slut tappade ni kontakten med ert sanna jag och det blev svårt att leva enligt er Ljus.

Nu kan vi tala om era nuvarande dagar, och ni har precis börjat höja era vibrationsnivåer återigen och förflytta er tillbaka in i Ljuset. Såvida ni kunde göra så eller ej var hela poängen med er tid i dualitet. Mina Kära, ni övergav inte er själva, och det finns ingen skuld att lägga på någon av er som nådde djupet av mörker, då ni har lärt er mycket från era upplevelser. Det förutsågs att ni skulle föra er igenom alla de lägre vibrationerna, och kom ihåg att mellan liv så har en del av fört er genom de lägsta av de lägsta inom de astrala nivåerna. Era upplevelser är slutförda och ni är alla på väg upp igen, och det gäller även de som synbarligen sitter fast i den nuvarande dimensionen. Ni kan inte resa igenom en cykel av dualitet utan utvecklas vidare från var ni var när ni påbörjade den.

Så varför finns det så stor betoning på att se till att ni inser att er fysiska Jord förbereds som ert hem, enbart för så länge som upplevelserna ni valde varade. Det är därför att det bara är ett ytligt intryck av var ni ursprungligen kom ifrån i de högre dimensionerna. Ja, det skulle ha gett ett bekant intryck särskilt när ni först anlände på Jorden, för skönheten som ni hade lämnat bakom er reflekterades tillbaka till er av naturen. Det är dock i vilket fall som helst en illusion som ges holografiskt för ert användande och njutande. Vad ni nu har runt omkring er är en indikation av utsträckningen till vilken ni har orsakat förändringar från den ursprungliga ritningen. Både ni och Moder Jord är på bättringsvägen, och när ni så gör för ni er snabbt till en högre manifestation av er fulla potential.

Ledsamt som det kan förefalla att förlora vad som är bekant för er så är det därför bara en förbipasserande fas i er utveckling. Vi tror ni håller med och förstår att om ni vill ha en rentvättat tavla, så måste allt som är av det gamla rensas bort. Det kanske förefaller underligt att stanna hos Moder Jord medan renandet äger rum, men som en civilisation så är ni en integral del av henne och er hjälp behövs för att se henne igenom processen. Det är genom att visa er kärlek för Moder Jord, och uppskattning för allt som hon har gjort för er. Ni skall fortsätta era resor tillsammans genom Upplyftningen, och vidare till nästa stadie av yttersta skönhet, lycka och tillfredsställelse. Varje gång som ni lyfts upp till en ny nivå så blir skönheten och harmonin omöjlig att beskriva och ord blir otillräckliga.

När ni för er in i de högre dimensionerna kommer ni naturligtvis att träffa på andra själar som också är av Ljuset, och ni kommer förundras över den synbarligen oändliga existensen av intelligent liv. Tiden för att tro att Jorden var i centrum av Universum och att ni var de enda utvecklade Varelserna inom det är förbi. Som ni börjar förstå så är ni på vissa sätt bland de minst utvecklade livsformerna. Men det håller på att förändras just nu och det är därför som ni har mycket att lära er från de avancerade Varelserna som är på väg till Jorden. Vi i vår tur är bland dem och är var ni snart själva kommer att vara. Vi är alla En, och på nivån där vi ser allt liv som en del av oss så kommer vi att göra för andra vad vi skulle göra för oss själva. Det finns stor glädje och tillfredsställelse med att tjäna och det hela bidrar till er erfarenhet och framsteg som en Spirituell Varelse.

Allt går nu så fort och även då vi nu avslutar vårt meddelande så ser vi möjligheten för finansiell förändring bli mer säker. Hålet är nu så stort att ni inte längre kan sluta det och det är omöjligt att vidmakthålla det nuvarande system värst mycket längre. Era ledare och bankfamiljerna är medvetna om det och inser att deras dagar snart kommer till ett slut. Pengar är makt, och de har inte längre medlen för att fortsätta deras program för en världsregering. Så vi känner er begeistring och tro att er räddning står nära, och ändå den förtvivlan bland de som bara registrerar kaoset och nedgången ovetande om er nya väg som ger framgång och seger över de mörka Tjänarna. Det kommer att ta tid innan det är genomfört, men ni kommer att få ett uppsving när ni ser tecken på positiva förändringar.

Vad vi alla har velat se har tagit en lång tid för anlända, men vi skulle säga att det har varit väl värt mödan. Det är, var och är fortfarande ett massivt åtagande att sätta en hel befolkning på en ny väg, medan samtidigt byta hus, som man kanske kan säga. Inte en lätt resa på något sätt, men ni har oss vid er sida, som ser till att det går så smidigt som möjligt. Var försäkrade om att ni alla kommer att vara på rätt plats för sluttiderna, och följ er inre röst om ni känner det starkt för att förflytta er själva. Vid sådana tider så är det ganska troligt att ni kommer att känna en önskan för att vara nära er familj, och i så fall följ detta om ni kan. Många familjer kommer att lyftas upp tillsammans, men det gäller inte alla, då varje individs val av fri vilja måste tillåtas. Kom ihåg att vi syftar på grupper av olika själar, som kommer samman för ändamålet att främja deras utveckling. Det kommer alltid att finnas de som kommer och går inom dessa grupper, och ytterst få själar kommer att stanna kvar liv efter liv. Var glad för alla dessa kontakter som ni har gjort om de nu var kortvariga eller ej, då de var ämnade som en del av er erfarenhet och var och en värdefull på sitt sätt.

Jag är SaLuSa från Sirius, och kan försäkra er att vi delar er förtjusning över hur nära händelser av global vikt ligger i tiden.

Tack SaLuSa
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to subscribe to Mike Quinsey's mailing list and receive his channelings directly, you can do this here (make sure you use the second form, the first is from Nancy Tate).

Salusa kanaliseras ocks av Laura Tyco. versttningar av hennes kanaliseringar publiceras p vr systersite Despertando.Me.


First Contact Radio

Every Monday night from 8 to 8:55 pm
channelings and related matters are being discussed on First Contact Radio.
The show is hosted by Dutch lightworker Maarten Horst and is presented in English.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge