Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - 1 juli 2016


Mike Quinsey - En kanalisering från hans Högre jag - 1 juli 2016

Mike Quinsey

Storbritanniens folk har utövat sin personliga, individuella makt för att föra in förändringar som en dag kommer att ses som en världsförändrande händelse. För närvarande är världen snabbt på väg mot en härdsmälta, men konsekvenserna kommer inte på något sätt bli så illa som vissa förutspår. Ni kan se det som att det är slutet på de gamla sätten som inte längre tjänar er och från det kommer positiva förändringar att stadigt placera er på vägen till en ny Jord och er frihet. Många människor har redan lagt ner arbete för detta och mycket snart gör händelser att ni kan bidra till att förändringarna kommer till stånd. Den här tiden har varit planerad under många, många år och Ljuskrafterna är väl organiserade och kan sätta igång med bara minuters varsel för att säkerställa era framgångar.

Resultatet av omröstningen i Storbritannien med avseende på deras medlemskap i Europeiska unionen, har sänt chockvågor runt om i världen. Fastän det fanns indikationer innan resultatet blev känt att det skulle bli en mycket jämn omröstning med ”stanna kvar” såg ut att bli framgångsrikt, så blev trenden plötsligt ändrad mot slutet. De slutliga rösterna resulterade i en ohejdbar sväng mot att ”lämna” EU. Sett ur vår högre nivå var detta det mest önskvärda resultatet, det som i slutändan kommer att visa sig ha släppt er från Illuminaternas kontroll. De långtgående effekterna kommer att resultera i att fler länder lämnar EU, vilket ytterligare minskar kontrollen över er. Var så säkra på att de själar som övervakar er framtid uppmuntrade er att lämna EU, och därför var de mycket nöjda med resultatet.

Ni kanske ännu inte förstår fördelarna med att lämna EU, men med tiden kommer detta att bli mer uppenbart. Det brittiska folket skall lovordas för sitt intuitiva val som resulterar i att rätta åtgärder kan vidtas. Ja, det ligger tuffa tider framför er, men omfattningen av problemen är inte på något sätt så långtgående som en del förutsäger. Kom alltid ihåg att det finns många själar som arbetar för Ljuset och med er hela tiden och de av er som är av Ljuset vägleds i sitt arbete. Det är nu dags att gå tillsammans och arbeta som en grupp, där det är möjligt, för att återställa frihet och förbereda för den kommande Uppstigningen. Ju mer de Mörka tjänarna undertrycks och stoppas från att fullfölja sina planer, desto mer frihet får ni att gå vidare och ta er rättmätiga plats i den Nya Tidsåldern.

Förstå att ni alla var medvetna om svårigheterna ni skulle träffa på innan ni skulle återfå er frihet från ”fängelset” Jorden”. Nu vaknar så många av er upp till sanningen, och varje försök från de Mörkas sida att vilseleda er kan ni nu se igenom för vad de egentligen är. Då fler av er börjar inse hur ni har hållits tillbaka blir det ett uppvaknande och ett uppror mot dem som har begått de handlingar som har vilselett er. Dock skall hämnd lämnas över till dem som försöker ta hans om rättvisan, för ni kan vara säkra på at inga synder mot folket eller Guds Lagar kommer att försvinna utan att de uppmärksammas. Höj er ovanför människans normala reaktion när sådana problem uppstår, och genom att föregå med gott exempel hjälper ni andra genom att visa dem vägen framåt.

För de flesta av er, förutom att vara på Jorden vid denna tid för möjligheterna de ger att snabba upp er evolution, är ni närvarande här på grund av att era erfarenheter visar att ni är redo att hantera de svårigheter som förändringarna oundvikligen kommer att medför. Inom er vet ni att allt kommer att fungera på ett tillfredsställande sätt, men just vid denna särskilda tidpunkt är det ett sådant kaos i världen att det är svårt att förstå. Ändå, håll blicken rakt fram och låt ingenting dra er ifrån det på grund av vad som sker runt om er. Det finns mycket som ni är totalt omedvetna om och under de omständigheterna är allt väl och det ger er tid och möjligheten att koncentrera er på era egna behov. Ni bör känna intuitivt om ni höjer er upp till Ljuset och om ni behöver hålla fast vid era framsteg, särskilt vid en så här viktig tidpunkt.

Uppstigningen vinkar och fastän era guider arbetar vid er sida så ligger framgången hos er och er avsikt att vara framgångsrika. Om du tvivlar, be då om hjälp och den kommer helt säkert, men som du redan har fått några råd om, var öppen för att det kan komma på ett annat sätt än du kanske väntar dig. Dina guider kommer att veta vad den bästa åtgärden är för att hjälpa dig. Historien visar att den mänskliga rasen är som bäst när omständigheterna är som värst, och många, många exceptionella handlingar äger rum. Medkänslan stiger och det finns ofta samlingar av dessa som ger av sig själva för att hjälpa andra i nöd. Jorden är för närvarande en underbar plats att tjäna dessa som ofta är i desperat behov på grund av hunger eller försakelse av något slag.

Kärleken som åtföljer sådan hjälp lyfter mottagaren och i allmänhet höjs vibrationerna omkring dem. Det är verkligen den ökande nivån på vibrationerna som så småningom lyfter upp er och ut ur de lägre vibrationerna för all framtid. I verkligheten är energi allt som finns, formad av tankens kraft, och även i nuläget har en effekt fast resultatet är långsammare att manifestera. Du har en hel del att föra tillbaka till ditt minne, för det mesta av din kunskap ligger djupt inom ditt undermedvetna. Hursomhelst, tiden har redan påbörjats när vibrationerna påskyndas och lyfter er upp och ut ur mörkret som omger er. Det finns många kärleksfulla själar som arbetar i de lägre vibrationerna för att föra in Ljus och Kärlek till invånarna som famlar omkring i mörkret.

Kan du föreställa dig vilken obehaglig nivå där är då mycket lite kan behålla sin form särskilt länge? Själar på en sådan nivå är inte på något sätt straffade utan uppehåller sig där helt enkelt för att vibrationerna är på en nivå som är förenlig med deras egen. Det är därför de behöver mycket hjälp för att kunna höja sig upp igen. Vad än ni kanske tänker om dem som har fallit ner i gropen, tänk då på att de fortfarande bär på Guds Ljusfrö som är oföränderligt. Därför har de alla chanser att stig upp igen, och hjälp finns alltid till hands för hjälpa dem att uppnå det. Under sina liv blir sådana själar vördade för att ha gått igenom ett ”helvete” och kommit tillbaka och vuxit sig allt starkare för det. Ingen själ är för alltid bortom hopp, och vid varje steg finns alltid hjälp tillgänglig för att lyftas upp igen. Så ha medkänsla när du är involverad med dessa som fortfarande försöker finna vägen hem, för ofta följer de just den väg ni har skapat. Jorden är en skola som testar er till gränsen, men aldrig bortom, så kom ihåg att ni utvecklas mycket snabbare genom att vara i de lägre dimensionerna, så ta livet på allvar och var säkra på att ni kommer ut på topp. När ni går vidare på er resa kommer ni alltid att finna att själar som har gått före er sträcker sig ner för att ge er en hjälpande hand.

Jag lämnar er med kärlek och välsignelser och må Ljuset lysa upp era dagar och vägen till fullbordan. Detta meddelande kommer genom mitt Högre Jag.

I Kärlek och Ljus.

Mike Quinsey.

Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Gertie Dahlberg


En Världsomspännande Visualisering för ett Genombrott – Vi ber dig gå med!
Share |


Skulle du kunna tänka dig att stödja vårt ljusarbete?
Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge