Home Kanalisering? Våra kanaliserare Om oss Contact


Home > Svenska > Mike Quinsey - SaLuSa, April 6, 2011

SaLuSa, April 6, 2011

Plötsligt kan vi se hur händelser som ni har förväntat er kan äga rum även om ni inte har förmågan att se resultatet. Jo, ni vet slutresultatet men det vi söker att uppnå kan hända på mer en ett sätt. Så tillåt förändringar och vet att i det långa loppet så kommer det bli som planerat. Mellanöstern har varit en fokuseringspunkt under många år, och har hållit nyckeln till er framtid. En situation kunde lätt ha utvecklats där som skulle ha lätt till ett nytt världskrig. Det har undvikts med vår hjälp, genom att förhindra att någon liten konfrontation blir ett stort krig med användandet av kärnvapen. Det är därför vi har gudomlig auktoritet att blanda oss i under sådana omständigheter som en upptrappning inte har ägt rum. Efter de kommande förändringarna av ledarskap och myndigheter så kommer hela världen att bli en tryggare plats, och det för öppen kontakt med mycket närmare.

Vi är medvetna om de frustrationer som upplevs av många av er då saker och ting förefaller att dras ut, men i själva verket så rör det sig ganska snabbt och infriar de förväntningar vi har. Så att säga – ni måste först städa upp i huset och visa önskan om att fullborda denna cykel genom att uppnå Upplyftningen. I själva verket så är detta allt som betyder något och anledningen till vad ni går igenom. Moder Jord kommer naturligtvis att dra fördel av er hjälp, men hon kan i vilket fall som helst gå sin egen väg framåt om så blir nödvändigt. Vi kan se hur en förändring kommer i folks attityd när de väl förstår det sanna målet med livet, då ni hitintills har gått på med stängda ögon. Det har inte nödvändigtvis varit ert fel, men ni har dukat under till idén att ni är separerade från varandra och Gud. Nu börjar ni se hur beroende ni är av varandra och era handlingar påverkar alla andras. Det förklarar hur ni kollektivt är ansvariga för er verklighet och det får er att inse att ni också kan förändra den.

Ljusarbetarna har lett vägen och använt sina energier för att föra in mer Ljus till Jorden. Genom deras förmåga att förbli lugna och fokusera dem varhelst de behövs så har de rensat ut så mycket av de lägre energierna som förstoppade Moder Jords artärer. Ju större framgång de har desto lättare blir det att totalt bryta hållet som de mörka Tjänarna har över er. De har nu blivit mer lösryckta och än mer desperata då deras makt har allvarligt försvagats, och det finns ingen väg tillbaka. Vi har dock varit försiktiga eftersom de vid sådana tillfällen blir farliga då de söker någon väg ut från deras dilemma. Vi har erbjudit en sådan lösning vid många tillfällen, men det är bara nu som det ser att det inte finns många alternativ kvar. De måste överge sin maktposition och i detta har de inget val. De är nu dags för de av ljuset att ta över, och leda er på den slutliga resan till frihet.

Det är en underlig situation som ni finner er själva i, då ni fortfarande förbereder för ert normala dagliga liv, men samtidigt vet ni att i en inte alltför avlägsen framtid så kommer era liv att dramatiskt förändras. Kom ihåg att Upplyftningen är en process som kontinuerligt sker, och upphör inte bara på grund av sluttiderna. De största förändringarna kommer att vara vad som sker med er, och många av er registrerar redan nya nivåer av medvetenhet. Med en sådan expansion kommer en bättre insikt och förståelse av kärlekens makt, och hur den kan användas till gagn för alla. Att vara i fred med sig själv och en med världen är något underbart att sikta på och helt uppnåeligt.

Erfarenheterna som ni tar med er har inte uppnåtts utan en betydande uppoffringar från er sida. Detta är dock anledningen till att ni kom till Jorden, och ingen annan stans skulle ni ha gå framåt lika fort. Dualitet var den ideala lekplanen för att testa er förmåga att genomleva utmaningarna mellan Ljuset och de mörka krafterna. Ni har spelat på båda sidor för att göra era upplevelser kompletta, och idag rensar ni upp all återstående karma, vilket är varför som ert nuvarande liv kan bli ganska utmanande. Så ta de sista utmaningarna med ro, och vet att er karma kommer att rensas upp innan ni höjer er upp i de högre dimensionerna.

De mest underbara gåvor kommer att ges till er och de kommer med upphöjandet av ert medvetande. Med tiden så kommer ni att bli mer psykiska och er kunskap kommer att inte ha någon begränsning. Ni kommer att resa varthelst som ni önskar och bli en del av den stora familjen av Rymdvarelser. Som en medlem av den Galaktiska Federationen så kan ni utforska Universum och tjänar andra människor, vilka, som ni, söker vägar för att komma tillbaka hem till de högre dimensionerna. Det förgångna och framtiden kommer att ha blivit ett, och tiden kommer att upphöra att existera såsom ni nu tänker på det. Föga kommer att finnas kvar som är relaterat till era erfarenheter i tredje dimensionen och livet kommer att vara så annorlunda och njutbart utan det knog som ni nu uthärdar. Kanske att den mest attraktiva aspekten för er för närvarande skulle vara tanken att ha en ljuskropp, en som inte åldras och inte lider av åkommor eller sjukdomar. En som ni också kan förändra genom rent kreativt tänkande som tillåter er att presentera er själva såsom ni vill.

Ni kanske undrar vem som medvetet skulle säga nej till ett nytt liv i de högre dimensionerna. En del själar är dock osäkra på sig själva och håller sig fast vid vad de vet, och tvekar att göra ett åtagande vid denna tidpunkt. Det kommer delvis från en bristande förståelse, då de inte kan tänka sig hur livet bortom Jorden skulle kunna vara. Er tid på Jorden har ibland sina njutbara sidor, men de bleknar till obetydlighet jämfört med vad som ligger framför er. Om ni bara kunde få en liten titt så skulle era bekymmer förefalla att vara av så liten betydelse, plus det fakta att er framtid är tryggad så inget kan förändra ert öde.

Jag är SaLuSa från Sirius, och glad att genom olika kanaler så har ni i alla fall nyhetskällor om Upplyftningen. Om det var upp till er nyhetsmedia så skulle ni höra lite eller inget alls om det, då de mörka Tjänarna inte vill att ni känner till möjligheterna att lämna cykeln av dualitet. De vill hellre beskriva slutet som Armageddon och utnyttjar döden och destruktionen som är associerad med det. I själva verket så planerade de att händelser skulle sammanfalla med profetiorna för att skrämma folk att tro på Världens slut. Var inte rädda Mina Kära, då vi kommer att se till att det blir så lätt som det kan vara och att livet kommer fortsätta i enlighet med er fria vilja och långt in i framtiden.

Tack SaLuSa.
Mike Quinsey.
Website: Tree of the Golden Light
Svensk översättning: Per Staffan - www.st-germain.se


Share |

Would you like to comment on this message? Send us an e-mail! If we find it appropriate, we will place it under this message.
If you would like to receive an e-mail from us when there's a new message from Mike Quinsey,
please let us know and we'll add you to our mailing list.


Donations for our translators team are received in gratitude Thank You!!
If you send us an e-mail, we will give you the specifics.


Much information from the channelings, and from many other sources,
is brought together on our other website:

TheGreaterPicture.com
Galactic Channelings

Create Your Badge